Kontakty - Úřední
 deska - Formuláře - Dokumenty - Odkazy

Kontakty - Formuláře - Řešení životních situací

mestsky_urad_linka.gif
 
Článek 1 
Základní působnost 
(1) Odbor obecně zabezpečuje správu majetku města, zajišťování veřejně prospěšných služeb realizovaných pomocí majetku města. 
(2) Odbor přebírá a kontroluje provedené práce, které pro město Trutnov provádí MEBYS Trutnov, s.r.o., a vůči této organizaci zajišťuje plnění zřizovatelských funkcí, odborné a metodické řízení. Částečně metodicky řízenou organizací jsou Lesy a parky Trutnov s. r. o. 
(3) Odbor se zabývá evidencí a inventarizací movitého a nemovitého majetku města, prodejem nemovitostí, pronájmem nemovitostí, kontroluje skutečný právní stav majetku, dodržování závazků plynoucích z kupních a nájemních smluv, úzce spolupracuje s MEBYS Trutnov, s.r.o., zejména v oblasti správy a údržby budov v majetku města, vede evidenci žadatelů o přidělení bytu, uzavírá kupní a nájemní smlouvy, připravuje dlouhodobé záměry hospodaření s majetkem města, atd.

Článek 2 
Vnitřní členění odboru 
- Vedoucí odboru, 
- oddělení správy a ochrany majetku, 
- úsek ochrany majetku a osob, 
- oddělení pozemků.
 
mestsky_urad_linka.gif

Ing. Štěpánka Musilová
vedoucí odboru

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg