Město Trutnov společně s partnerským městem Świdnice zahájili spolupráci na česko-polském projektu Turistika – věc společná.

 01.logo-eu.jpg

Trutnov se společně s partnerským městem Świdnice zapojil do projektu Turistika – věc společná, který reaguje na potřebu debaty o rozvoji turistiky v polsko-českém příhraničí a zvýšení intenzity spolupráce v této oblasti.

V rámci projektu bude realizována řada aktivit, jako například společná setkání, soutěže, prezentace, tiskové konference pro novináře, cyklus konferencí pro odbornou veřejnost, panelové diskuze, workshopy či study tours. Konference budou doprovázeny také regionálními prezentacemi (trhy) pro podnikatele, výrobce lokálních produktů a organizace propagující turistiku v příhraničí a její produkty. Nejbližší stěžejní akcí v Trutnově bude konference na téma Turistika pro rodiny s dětmi, která se uskuteční v září letošního roku ve Společenském centru UFFO.

Další aktivitou bude jmenování Rady pro rozvoj příhraničí jako orgánu utvářejícího veřejné mínění a orgánu poradního, v němž společně usednou zástupci turistiky z Polska a ČR.  Zajímavou částí projektu bude soutěž o nejlepší turistický produkt polsko-českého příhraničí, o nejlepší službu v oblasti turistiky v polsko-českém příhraničí a ocenění osobnosti polsko-české turistiky.

 

Největší akcí celého projektu budou konference, které se uskuteční střídavě u obou partnerů.  První konference „Turistika pro rodiny s dětmi“ se odehraje 10. – 11. září 2019 v trutnovském UFFU a zaměří se na aktivní a atraktivní trávení volného času rodin s dětmi. První den konference proběhnou přednášky a tematické workshopy, druhý den se účastníci konference vydají na cestu po regionu východních Krkonoš a navštíví vybrané atraktivity.

V listopadu 2019 proběhne konference „Sítě turistických atrakcí“ ve Świdnici. V září 2020 pak další konference v Trutnově zaměřená na cykloturistiku a aktivní trávení volného času „Cykloturistika a dobrodružná turistika". Ve Świdnici bude druhá konference v roce 2020 s tématem „Za dědictvím s chutí".

 tvs-cz-pl-cmyk.jpg

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg