Objednání přes SMS

OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ PASY a EVIDENCE OBYVATEL

SMS zprávu posílejte na telefonní číslo
+420 739 547 765

Návod - Objednání přes SMS

 

Služba je poskytována zdarma. Cena SMS je účtována dle tarifu vašeho operátora. SMS je třeba zaslat ve tvaru: OBJ "zkratka činnosti" "datum" "čas" "jméno" 
Příklad textu SMS zprávy - vždy s mezerami! 
OBJ ZOP 10.8. 14:00 NOVAK
kde:
- OBJ - objednávka
- ZOP - zkratka činnosti (žádost o občanský průkaz)
- 10.8. - datum
- 14:00 - čas
- NOVAK - jméno

Nastavení zkratek činností ("zkr"):
Pro každou činnost je potřeba nastavit zkratku, pomocí které se bude klient objednávat.
Seznam zkratek činností:
ZOP = žádost o vydání občanského průkazu
POP = převzetí občanského průkazu
ZCD = žádost o vydání cestovního dokladu
PCD = převzetí cestovního dokladu
PTP = přihlášení k trvalému pobytu
RTP = návrh na zrušení údaje o trvalém pobytu

Nastavení zkratek činností:

Pro každou činnost je potřeba nastavit zkratku, pomocí které se bude klient objednávat Formáty SMS zpráv:

- Objednávková SMS - klient po odeslání obdrží v případě úspěšné objednávky informaci o rezervaci objednávky a přístupový kód. Pokud není volný termín, obdrží zprávu o obsazenosti zvoleného termínu.

 • OBJ "zkr" "datum" "cas" "jmeno" - objednání klienta na danou činnost, datum a čas
 • OBJ "zkr" "jmeno" - objednání klienta na danou činnost na nejbližší volný termín, maximálně 1 týden dopředu

- SMS pro získání nápovědy - klient po odeslání obdrží zprávu o způsobu objednání prostřednictvím SMS zpráv. O nápovědu lze požádat v různých formátech.

 • OBJ HELP
 • OBJ POMOC
 • HELP
 • POMOC

- SMS pro zaslání volných termínů - klient po odeslání obdrží zprávu se seznamem volných termínů pro zvolenou činnost a datum. V případě nevyplnění data, budou zaslány termíny na následující den. O termíny lze požádat v různých formátech.

 • OBJ TERMIN "zkr" "datum"
 • OBJ TERMINY "zkr" "datum"
 • TERMIN "zkr" "datum"
 • TERMINY "zkr" "datum"

- SMS pro zaslání zkratek jednotlivých činností - klient po odeslání obdrží zprávu se seznamem zkratek činností pro objednání. O seznam zkratek lze požádat v různých formátech.

 • OBJ HELP ZKR
 • OBJ HELP ZKRATKY
 • OBJ POMOC ZKR
 • OBJ POMOC ZKRATKY
 • HELP ZKR
 • HELP ZKRATKY
 • POMOC ZKR
 • POMOC ZKRATKY

- SMS pro storno objednávky - klient má možnost svou objednávku zrušit prostřednictvím SMS zprávy. Storno lze zadat ve více formátech. Vždy však musí být uveden kód, který byl klientovi přidělen a datum objednávky.

 • OBJ STORNO "kód" "datum"
 • STORNO "kód" "datum"
 • OBJ STO "kód" "datum"
 • STO "kód" "datum"

Monitoring přepážek
 

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg