Objednání přes Web

OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ PASY a EVIDENCE OBYVATEL

OBJEDNEJTE SE K NÁM

Postup objednání
- vstupte do systému,
- vyberte si požadovanou činnost na jednotlivé agendě,
- poté si vyberte požadovaný den a vyberte si volný čas,
- zadáte Vaše jméno, příjmení,
- na Vámi zadaný email Vám bude zaslán přidělený identifikační kód s dalšími informacemi,
- objednávku je nutné potvrdit kliknutím na odkaz uvedený v emailu. Potvrzení je nutno udělat nejpozději do 15 minut od rezervace objednávky. Po uplynutí této doby objednávka propadá a termín je uvolněn,
- na Vámi zadaný email Vám bude zaslán PIN, kterým se přihlásíte do vyvolávacího systému,
- pokud zadáte i mobilní telefonní číslo, bude Vám PIN zaslán i prostřednictvím SMS.

Upozornění!
- k obsluze se dostavte včas na objednanou hodinu,
- do systému se musíte zaregistrovat přes nabídku OBJEDNANÍ KLIENTI Z INTERNETU - WebCall nejdříve 15 minut před (ne dříve) přiděleným časem objednání a nejpozději 15 minut po přiděleném čase objednání.
- např. u klienta, který se objednal na čas 8:00, se musí registrovat v rozpětí 7:45 až 8:15, ne dříve či později!
- po uplynutí tohoto 30 minutového intervalu (zmeškaný třeba jen o jednu vteřinu) program již přidělený PIN nezná, a proto jej nemůže akceptovat.
- v případě registrace s větším časovým předstihem Vám systém zahlásí NEPLATNÝ KÓD, proto vyčkejte a opět se registrujte ve stanoveném časovém rozpětí.

Dodržíte-li zadaný čas, budete přednostně obslouženi!
Objednání je možné na 60 dní dopředu.
Odbor správní se nachází v zadní části budovy Městského úřadu Trutnov, Slovanské náměstí 165, přízemí vpravo, kancelář číslo dveří 183. Přístup je bezbariérový. Objednávkový systém je v provozu v úřední dny a je přímo napojen na vyvolávací zařízení, které vydává klientům lístky k obsluze a následně je zve k příslušným přepážkám (kabinkám) k obsloužení. Zjištěné a zobrazené informace se aktualizují nejpozději do 2 minut.

Úřední dny a hodiny:
Pondělí 8,00 - 17,00 hodin
Úterý 8,00 - 15,00 hodin
Středa 8,00 - 17,00 hodin
Čtvrtek 8,00 - 15,00 hodin
Pátek 8,00 - 14,30 hodin

Postup po příchodu na úřad:
- po příchodu na městský úřad zadejte přes nabídku KLIENTI OBJEDNANÍ Z INTERNETU -WebCall přidělený číselný kód - PIN,
- odeberte si lístek s pořadovým číslem, vaše číslo bude zařazeno do fronty a vyvoláno jako prioritní klient (bude vyvoláno ihned po dokončení právě obsluhovaného klienta),
- vyčkejte vyvolání obsluhou přepážky (kabinky),
- v případě, že se budete registrovat do systému po uplynutí časového intervalu (tj. 15 minut před a 15 minut po objednaném čase), Vaše objednání již vypršelo a v takovém případě se pak můžete přihlásit jako běžný klient a budete zařazen/a do fronty a obsloužen/a v pořadí došlých klientů.
 

Postup objednání přes SMS
 
   

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg