Elektronický objednávkový systém WEBCALL

Aktuální stav obsazenosti přepážek

OBČANSKÉ PRŮKAZY
CESTOVNÍ PASY
EVIDENCE OBYVATEL

OBJEDNEJTE SE K NÁM

Prostřednictvím tohoto modulu si můžete objednat obsluhu u příslušného okénka na určitý den a hodinu. Můžete se objednat pro úkony a činnosti, které jsou zobrazeny v nabídce po vstupu do systému. Abychom však neznevýhodnili klienty, kteří čekají ve frontě bez internetového objednání, může se ke každé přepážce (činnosti) objednat na každou hodinu (každých 60 minut) jen jeden jediný člověk. Zbytek kapacity přepážky (kabinky) je určen pro klienty, kteří přišli bez objednání. On-line služba WebCall umožňuje klientovi se elektronicky objednat k vyřízení záležitostí níže uvedených správních agend u odboru správního. Jedná se o činnosti na úseku:

Evidence obyvatel
- Přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
Občanských průkazů
- Podání žádosti o vyhotovení nového občanského průkazu
- Převzetí vyhotoveného občanského průkazu
Cestovních dokladů
- Podání žádosti o vyhotovení nového cestovního pasu
- Převzetí vyhotoveného cestovního pasu 

Postup objednání
- vstupte do systému,
- vyberte si požadovanou činnost na jednotlivé agendě,
- poté si vyberte požadovaný den a vyberte si volný čas,
- zadáte Vaše jméno, příjmení,
- na Vámi zadaný email Vám bude zaslán přidělený identifikační kód s dalšími informacemi,
- objednávku je nutné potvrdit kliknutím na odkaz uvedený v emailu. Potvrzení je nutno udělat nejpozději do 15 min od rezervace objednávky. Po uplynutí této doby objednávka propadá a termín je uvolněn,
- na Vámi zadaný email Vám bude zaslán PIN, kterým se přihlásíte do vyvolávacího systému.

Upozornění!
- v souladu s Obecným nařízení EU a Rady Evropy (GDPR) vás upozorňujeme, že Vámi poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní kontakt a e-mail budeme zpracovávat pouze pro daný účel, nebudou poskytnuty žádné třetí osobě ani do jiného státu,  a jen po dobu nutnou pro vyřízení Vaší žádosti a poté budou skartovány,

- k obsluze se dostavte včas na objednanou hodinu,
- do systému se musíte zaregistrovat přes nabídku OBJEDNANÍ KLIENTI Z INTERNETU - WebCall nejdříve 15 minut před (ne dříve) přiděleným časem objednání a nejpozději 15 minut po přiděleném čase objednání.
- např. u klienta, který se objednal na čas 8:00, se musí registrovat v rozpětí 7:45 až 8:15, ne dříve či později!
- po uplynutí tohoto 30 minutového intervalu (zmeškaný třeba jen o jednu vteřinu) program již přidělený PIN nezná, a proto jej nemůže akceptovat.
- v případě registrace s větším časovým předstihem Vám systém zahlásí NEPLATNÝ KÓD, proto vyčkejte a opět se registrujte ve stanoveném časovém rozpětí.

Dodržíte-li zadaný čas, budete přednostně obslouženi!
Objednání je možné na 60 dní dopředu. Odbor správní se nachází v zadní části budovy Městského úřadu Trutnov, Slovanské náměstí 165, přízemí vpravo, kancelář číslo dveří 183. Přístup je bezbariérový. Objednávkový systém je v provozu v úřední dny a je přímo napojen na vyvolávací zařízení, které vydává klientům lístky k obsluze a následně je zve k příslušným přepážkám (kabinkám) k obsloužení. Zjištěné a zobrazené informace se aktualizují nejpozději do 2 minut.

Úřední dny a hodiny:
Pondělí 8,00 - 17,00 hodin
Úterý 8,00 - 15,00 hodin
Středa 8,00 - 17,00 hodin
Čtvrtek 8,00 - 15,00 hodin
Pátek 8,00 - 14,30 hodin

Postup po příchodu na úřad:
- po příchodu na městský úřad zadejte přes nabídku KLIENTI OBJEDNANÍ Z INTERNETU -WebCall přidělený číselný kód - PIN,
- odeberte si lístek s pořadovým číslem, vaše číslo bude zařazeno do fronty a vyvoláno jako prioritní klient (bude vyvoláno ihned po dokončení právě obsluhovaného klienta),
- vyčkejte vyvolání obsluhou přepážky (kabinky),
- v případě, že se budete registrovat do systému po uplynutí časového intervalu (tj. 15 minut před a 15 minut po objednaném čase), Vaše objednání již vypršelo a v takovém případě se pak můžete přihlásit jako běžný klient a budete zařazen/a do fronty a obsloužen/a v pořadí došlých klientů.

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg