Elektronický objednávkový systém WEBCALL

Aktuální stav obsazenosti přepážek

OBČANSKÉ PRŮKAZY
CESTOVNÍ PASY
EVIDENCE OBYVATEL

REGISTR SILNIČNÍCH VOZIDEL

REGISTR ŘIDIČŮ

OBJEDNEJTE SE K NÁM

 

Prostřednictvím tohoto modulu si můžete objednat obsluhu u příslušného okénka na určitý den a hodinu. Můžete se objednat pro úkony a činnosti, které jsou zobrazeny v nabídce po vstupu do systému. Abychom však neznevýhodnili klienty, kteří čekají ve frontě bez internetového objednání, může se ke každé přepážce (činnosti) objednat na každých 30 minut jen jeden jediný člověk. Zbytek kapacity přepážky (kabinky) je určen pro klienty, kteří přišli bez objednání. On-line služba WebCall umožňuje klientovi se elektronicky objednat k vyřízení záležitostí níže uvedených správních agend u Odboru správního. Jedná se o činnosti na úseku:

Evidence obyvatel
- Přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
Občanských průkazů
- Podání žádosti o vyhotovení nového občanského průkazu
- Převzetí vyhotoveného občanského průkazu
Cestovních dokladů
- Podání žádosti o vyhotovení nového cestovního pasu
- Převzetí vyhotoveného cestovního pasu 

Registru silničních vozidel

-  Nové vozidlo, změna vlastníka, provozovatele, adresy, barvy

-  Značka (SPZ) na přání, na nosič kol, její ztráta nebo odcizení, zrušení, výmaz vozidla

-  Přestavba, LPG, CNG, stavba vozidla, obnova VIN, změna

Registru řidičů

- Řidičský průkaz, národní, mezinárodní karta, výpis, změny

Postup objednání
- vstupte do systému,
- vyberte si požadovanou činnost na jednotlivé agendě,
- poté si vyberte požadovaný den a vyberte si volný čas,
- zadáte Vaše jméno, příjmení,
- program Vám přidělí PIN a tento PIN si zapište. 

Upozornění!
- v souladu s Obecným nařízení EU a Rady Evropy (GDPR) vás upozorňujeme, že Vámi poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní kontakt a e-mail budeme zpracovávat pouze pro daný účel, nebudou poskytnuty žádné třetí osobě ani do jiného státu,  a jen po dobu nutnou pro vyřízení Vaší žádosti a poté budou skartovány,

- k obsluze se dostavte včas na objednanou hodinu,
- do systému se musíte zaregistrovat přes nabídku OBJEDNANÍ KLIENTI Z INTERNETU
- WebCall nejdříve 15 minut před (ne dříve) přiděleným časem objednání a nejpozději 15 minut po přiděleném čase objednání,
- např. u klienta, který se objednal na čas 8:30, se musí registrovat v rozpětí 8:15 až 8:45, ne dříve či později!
- po uplynutí tohoto 30minutového intervalu (zmeškaný třeba jen o jednu vteřinu) program již přidělený PIN nezná, a proto jej nemůže akceptovat,

- v případě registrace s větším časovým předstihem Vám systém zahlásí NEPLATNÝ KÓD, proto vyčkejte a opět se registrujte ve stanoveném časovém rozpětí,

- pokud víte předem, že se Vám nepodaří na předem objednaný termín dostavit, nebo Vám později nevyhovuje zvolený termín, je možné objednávku zrušit (smazat) a uvolnit tak místo jinému zájemci. Termíny jsou pak znovu nabídnuty k objednání dalším žadatelům z řad veřejnosti. Poté si můžete zarezervovat jiný termín. 

Dodržíte-li zadaný čas, budete přednostně obslouženi, po dokončení právě obsluhovaného klienta. 

Objednání je možné na měsíc dopředu.

OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ PASY, EVIDENCE OBYVATEL

Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Odboru správního se nachází v zadní části budovy Městského úřadu Trutnov, Slovanské náměstí 165, přízemí vpravo, kancelář číslo dveří 183. Přístup je bezbariérový. 

Úřední dny a hodiny:
Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 15:00
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 15:00
Pátek 8:00 - 14:30

REGISTR SILNIČNÍCH VOZIDEL, REGISTR ŘIDIČŮ

Oddělení dopravně správních agend Odboru správního se nachází na detašovaném pracovišti Městského úřadu Trutnov, Horská 932, vedle STK Autostylu Trutnov.

Úřední dny a hodiny:
Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 11:00 / 13:00 - 15:00
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:00 / 13:00 - 15:00
Pátek 8:00 - 11:00 / 13:00 - 14:30

Objednávkový systém je v provozu v úřední dny a je přímo napojen na vyvolávací zařízení, které vydává klientům lístky k obsluze a následně je zve k příslušným přepážkám (kabinkám) k obsloužení. Zjištěné a zobrazené informace se aktualizují nejpozději do 2 minut.

Jedna objednávka je na jeden úkon, např. jedna objednávka pořadí v registru vozidel je pouze pro jedno vozidlo, v registru řidičů pro jednu osobu a u občanských průkazů na jeden občanský průkaz. 

Postup po příchodu na úřad:
- po příchodu na městský úřad zadejte přes nabídku KLIENTI OBJEDNANÍ Z INTERNETU -WebCall přidělený číselný kód - PIN,
- odeberte si lístek s pořadovým číslem, vaše číslo bude zařazeno do fronty a vyvoláno jako prioritní klient (bude vyvoláno ihned po dokončení právě obsluhovaného klienta),
- vyčkejte vyvolání obsluhou přepážky (kabinky),
- v případě, že se budete registrovat do systému po uplynutí časového intervalu (tj. 15 minut před a 15 minut po objednaném čase), Vaše objednání již vypršelo a v takovém případě se pak můžete přihlásit jako běžný klient a budete zařazen/a do fronty a obsloužen/a v pořadí došlých klientů.

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg