Kontakty -
 Úřední deska - Formuláře - Dokumenty - Odkazy

Formuláře - Informace - Řešení životních situací

mestsky_urad_linka.gif

Článek 1 
Základní působnost 
(1) Odbor zajišťuje výkon činností v oblasti sociální péče a služeb, veřejného opatrovnictví, sociálně-právní ochrany dětí a mládeže, sociální prevence a odborného poradenství, dále v oblasti školství a zdravotnictví, a to v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy města v samostatné i přenesené působnosti. 
(2) Odbor zajišťuje výkon zřizovatelských funkcí a metodické řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem, tj. škol a školského zařízení, Městských jeslí Trutnov, Stacionáře mezi mosty Trutnov, Domova pro seniory Trutnov a Pečovatelské služby Trutnov, dále koordinaci činnosti komise školské, sociální a pro sociálně-právní ochranu dětí, koordinaci sítě poskytovatelů sociálních služeb ve správním obvodu ORP. 

Článek 2 
Vnitřní členění odboru 
- Vedoucí odboru, 
- administrativa, 
- oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví, 
- oddělení sociálně-právní ochrany dětí. 
 
mestsky_urad_linka.gif
 
Mgr. Dušan Rejl
vedoucí odboru

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg