Kontakty - Úřední deska - Formuláře - Dokumenty - Odkazy

Kontakty - Formuláře - Řešení životních situací

mestsky_urad_linka.gif
 
 Hlavní činnosti jednotlivých oddělení:
ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND
a) vede registr silničních vozidel
b) vede registr řidičů
c) vykonává státní správu ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. 
 
ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
a) administrativa odboru
b) administruje veřejné zakázky
c) v součinnosti s právním oddělením řeší složité právní záležitosti města (zejména jde-li o problematiku veřejných zakázek). 
 
ODDĚLENÍ OSOBNÍCH DOKLADŮ A EVIDENCE OBYVATEL
a) výkon státní správy na úseku občanských průkazů
b) výkon státní správy na úseku cestovních dokladů
c) evidence obyvatel.
 
ODDĚLENÍ PRÁVNÍ
• právníci
a) činnosti na úseku kontroly a zákonnosti právních předpisů města:
- koordinace přípravy, projednání, schválení a vyhlášení právních předpisů města
- kontrola zákonnosti právních předpisů města
b) na úseku činnosti orgánů obcí:
- poskytování odborné právní pomoci orgánům města a jím zřízených nebo založených právnických osob,
- poskytování odborné právní pomoci při zpracování a změnách zakládacích a zřizovacích listin právnických osob města, při utváření smluvních vztahů města a těchto osob.
• úsek matriky
a) agenda narození, manželství a úmrtí
b) správní řízení ve věci povoelni změny jména a příjmení
c) vidimace a legalizace.
 
ODDĚLENÍ PŘESTUPKŮ
a) evidence a vyřizování stížností a petic
b) projednávání přestupků a správních deliktů.

 

mestsky_urad_linka.gif
 
vedoucí odboru

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg