Památky blíž polským a českým turistům

Památky blíž polským a českým turistům je název mikroprojektu, který byl před nedávnem ukončen ve spolupráci s polským Powiatem Jaworskim. Cílem projektu je podpořit především příhraniční turistický ruch, v našem městě zvýšit návštěvnost polských občanů a popularizovat historické památky.

Bylo vytipováno 31 památek na území města, a to nejen v historickém jádru v městské památkové zóně, ale i v těch místních částech města, kam turisté zatím příliš nejezdí. Památky jsou v brožuře, která vyšla v jazykových mutacích čeština, polština a němčina, seřazeny tak, aby logicky na sebe navazovaly při příjezdu polských přátel přes Žacléř, Babí a Horní Staré Město, respektive přes Libeč, Voletiny a Poříčí, aniž by samozřejmě museli navštívit všechny.

Autory textu jsou zkušení pracovníci Muzea Podkrkonoší v Trutnově, Mgr. Vlastimil Málek a Mgr. Ondřej Vašata, kteří shromáždili k většině památek informace, dosud ukryté ve starých a ne v úplnosti excerpovaných archivních dokumentech. Tak se i Trutnované mohou dozvědět nové informace o památkách, kolem kterých dennodenně chodí.

Součástí mikroprojektu je rovněž instalace informačních tabulí s QR-kódy na památky, což ocení mladí zájemci, kteří se tak prostřednictvím mobilu mohou napojit na webové stránky, kde uvedené informace a fotografie z brožury taktéž najdou. Navíc mají webové stránky tu přednost, že mohou být v budoucnu průběžně aktualizovány, např. o nově zjištěné informace k památkám, o nové fotografie po jejich opravách apod.

Informační tabule byla připevněna na městské hradby v ulici Na Vrchu

Pamatky bliz 2015_02.jpg

Informační tabule vedle vchodu do voletinského kostela

Pamatky bliz 2015_03.jpg

Mikroprojekt naše město představilo v červnu polskému partnerovi přímo v Jaworu. Kromě zástupců powiatu se prezentace zúčastnily osoby z města a okolí, pracující v oblasti cestovního ruchu. Předmětem návštěvy a jednání byla také diskuze o možné další spolupráci při přípravě a realizaci společných projektů přeshraniční spolupráce v programovacím období 2014 až 2020. Z uvedeného důvodu netrpělivě očekáváme vyhlášení dotačních výzev v oblasti kulturní, sociální a sportovní spolupráce, ekologie, revitalizace památek, rozvoje cyklodopravy a podobně.

Místostarostka města Ing. Hana Horynová s tlumočnicí Izabelou Pacanovou
představují 17.6.2015 cíle našeho mikroprojektu polským kolegům
z Powiatu Jaworského a pracovníkům tamního cestovního ruchu

Pamatky bliz 2015_01.jpg

Pamatky bliz 2015_logo.jpg

Ing. Günter Fiedler
odbor rozvoje města

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg