Parkovací průkaz k označení vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně postiženou

Parkovací průkaz - speciální označení vozidla č. O 7 slouží k zajištění přepravy těžce zdravotně postižené osoby v souladu s § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

 

Parkovací průkaz - speciální označení vozidla č. O 7

Podoba parkovacího průkazu byla stanovena vyhláškou č. 290/2011 Sb., kterou Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo dne 4. 10. 2011 ve Sbírce zákonů.

Tento doklad označuje vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou se zvláštními právy. Bližší informace o podmínkách užívání parkovacího průkazu jsou uvedeny v Poučení těžce zdravotně postižené osoby o užívání vydaného speciálního označení vozidla č. O 7.

Parkovací průkazy vydávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Pro správní obvod Trutnova je k tomuto úkonu kompetentní MěÚ Trutnov - odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví.


Žadatel o parkovací průkaz správnímu orgánu předloží:

  • platný průkaz ZTP nebo ZTP/P
  • aktuální fotografii o rozměru 35 x 45 mm

Pozn.:
Držitel doposud platného "Označení vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně nebo těžce pohybově postiženou č. O 7“ předloží i tento doklad. 

Žadatel se musí z důvodu vlastnoručního podpisu vydávaného parkovacího průkazu dostavit na úřad osobně!

 

 

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg