01-eu.gif

Projekt

PODPORA PROFESIONALITY VEŘEJNÉ SPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU
TRUTNOV A AKTUALIZACE STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ MĚSTA

CZ.03.4.74/0.0/0.0./16_058/0007327

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na zajištění stabilního, profesionálního a kvalitního výkonu zaměstnanců Městského úřadu Trutnov pomocí systémové realizace vzdělávacích aktivit pro jednotlivé odbory úřadu v souladu se všemi strategickými dokumenty města. Projekt podporuje zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců úřadu v oborech, které přímo ovlivňují jejich odbornost ve vztahu k veřejnosti. Jedná se o soubor odborných školení v rámci vzdělávacích potřeb. Cílem projektu je také aktualizace zásadních strategických dokumentů města. Všechny tyto činnosti směřují k profesionalizaci veřejné správy.
 

Základní údaje o projektu

 

Registrační číslo

CZ.03.4.74/0.0/0.0./16_058/0007327

Doba realizace

1. 4. 2018 – 31. 3. 2020 (24 měsíců)

Žadatel

Město Trutnov

Rozpočet projektu

5 536 546,25 Kč

Příspěvek EU

4 706 064,31 (85 %)

Národní veřejné zdroje

   553 654,62 (10 %)

Vlastní financování

   276 827,32 (5 %)

 
Klíčové aktivity projektu:

KA 1 – Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Městského úřadu Trutnov v oblastech souvisejících s oborem jejich působnosti VZD

Jednotlivé odborné kurzy budou realizovány na základě aktuálních potřeb cílové skupiny v průběhu celého období realizace projektu. Obsahem klíčové aktivity je odborné vzdělávání zaměstnanců MěÚ Trutnov na úřednických pozicích.

KA 2 – Aktualizace strategických dokumentů města Trutnova

V rámci klíčové aktivity vznikne aktualizovaný Strategický plán rozvoje města Trutnova jako komplexní střednědobý koncepční dokument rozvoje města na období 2020–2025.

 

Kontaktní osoba:
Jana Demuthová
Koordinátorka odborného vzdělávání
tel. 499 803 341
email: demuthova@trutnov_cz

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg