Poskytování dotací z rozpočtu města Trutnova

Poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova upravují Zásady č. 1/2016.

Právnické nebo fyzické osoby mající sídlo nebo bydliště především na území města nebo působící na území města si mohou požádat o poskytnutí dotace na účel určený v Programu dotací vyhlášeném městem nebo na jiný účel na základě vlastní individuální žádosti. Podmínky poskytování a čerpání dotací se řídí Zásadami č. 1/2016.

Platné Zásady č. 1/2016  

Program dotací z rozpočtu města 

Součástí Zásad jsou také povinné formuláře, které si můžete stáhnout ve formátu *.doc 

PROGRAM DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA 
1. Dotace na účely v kategorii SPORT:
1.1. Dotace na údržbu sportovišť
1.2. Dotace na sportovní akce
1.3. Dotace na činnost sportovních organizací 
1.4. Dotace na vrcholový a výkonnostní sport
1.5. Dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže
1.6. Dotace na refundace nájemného
 
2. Dotace na účely v kategorii KULTURA:
2.1. Dotace na kulturní akce
2.2. Dotace na činnost kulturních organizací
3. Dotace na účely v kategorii SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
3.1. Dotace na poskytování registrovaných sociálních služeb
3.2. Dotace na ostatní činnosti v sociální oblasti 
 
4. Dotace na účely v kategorii OSTATNÍ:
4.1. Dotace na rozvoj cestovního ruchu
4.2. Dotace na prevenci kriminality
4.3. Dotace na péči o životní prostředí
4.4. Ostatní dotace výše nedefinované
 
 
Veškeré podrobnosti a další podmínky jsou uvedeny na webu města v příslušných odkazech. V případě dotazů Vám bližší informace sdělí odpovědný pracovník - Ing. Hana Křivková, tel. 499 803 128, krivkova@trutnov_cz.

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg