Pověřenec

Oznámení o pověřenci k ochraně osobních údajů (DPO)


Správce osobních údajů město Trutnov, IČ 00278360, se sídlem Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov (dále jen „správce“), oznamuje, že subjekty osobních údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27.04.2016 (dále jen „nařízení GDPR“).

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého správce jmenoval:
Krucek, s. r. o., IČ 02037297, se sídlem Zahradní 341, Čekanice, 390 02 Tábor
Ing. Rodan Svoboda
tel.: +420 602 249 220
e-mail: dpo@krucek_cz
doručovací adresa: KRUCEK s.r.o., Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3

V případě potřeby se mohou subjekty údajů obrátit na správce na níže uvedených kontaktech:

Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
adresa datové schránky: 3acbs2c
e-mail: podatelna@trutnov_cz
tel.: + 420 499 803 111 (spojovatelka)

Subjektem údajů se rozumí fyzické osoby, jejichž osobní údaje správce zpracovává (např. občané města Trutnova, občané obcí ve správním území obce s rozšířenou působností, vlastníci nemovitostí ve správním území obce s rozšířenou působností, zaměstnanci správce).

  

 

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

baner-dolce.jpg