PROJEKT CAF TRUTNOV

V rámci projektu Zavedení projektového řízení MěÚ Trutnov a sebehodnocení podle modelu CAF CZ.1.04/4.1.01/89.00003 financovaného z Evropského sociálního fondu byl ve druhém pololetí roku 2014 proveden průzkum spokojenosti občanů s úrovní služeb Městského úřadu Trutnov. Pro občany byl připraven dotazník s 10 otázkami, které ohodnotili známkou 1 až 5 jako ve škole (1 = výborně) a s možností uvedení námětů či připomínek k chodu úřadu. Dotazník měli občané možnost vyplnit při návštěvě městského úřadu a vhodit do schránky umístěné ve vestibulu budovy Nové radnice na Slovanském náměstí i na detašovaném pracovišti dopravně správních agend na Horské ulici. Bylo zpracováno 177 odevzdaných dotazníků. Naším cílem bylo zjistit celkovou spokojenost občanů s poskytovanými službami městského úřadu a zároveň jsme chtěli získat podněty, připomínky a nápady pro další zlepšování, neboť vždy je co zlepšovat.

 

Celkově lze konstatovat, že občané a klienti Městského úřadu Trutnov jsou se službami úřadu spokojeni a že zaměstnanci úřadu naplňují svou vizi:

„Kvalitní služby občanům zajišťované s profesionálním přístupem“

 

Výsledky dotazníkového šetření spokojenosti občanů s úrovní služeb Městského úřadu Trutnov

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg