Odbor zajišťuje dle zákona č. 183/2006 Sb. „o územním plánování a stavebním řádu“ činnost úřadu územního plánování a správu územně analytických podkladů pro území obce s rozšířenou působností Trutnov. 
Odbor zabezpečuje organizaci výběrových řízení v oblasti investiční výstavby zajišťované městem, agendu kulturních památek, zajišťování veřejně prospěšných služeb.
Odbor zajišťuje činnost spojenou s dotační politikou státu a kontrolou nad plněním podmínek dotací.
Odbor zajišťuje částečné metodické řízení společnosti Technické služby Trutnov s.r.o. a kontrolu provedených
 prací touto společností.
Ing. Miroslav Franc 
Vedoucí odboru
franc@trutnov_cz 

Kontakty - FormulářeÚPD a ÚAP

mestsky_urad_linka.gif

Článek 1
Základní působnost 

(1) Odbor obecně zabezpečuje realizaci výběrových řízení v oblasti investiční výstavby zajišťované městem, agendu kulturních památek, zajišťování veřejně prospěšných služeb, pořizuje územně plánovací dokumentace a podklady a dohlíží nad souladem záměrů s těmito dokumentacemi

(2) Odbor přebírá a kontroluje provedené práce, které pro město Trutnov provádí společnost Technické služby Trutnov s. r. o., a správce veřejného osvětlení, firma Štěpánský a Fišer, Trutnov. 

Článek 2 
Vnitřní členění odboru 

- Vedoucí odboru
- oddělení územního plánování
- oddělení investic

mestsky_urad_linka.gif

Ing. Miroslav Franc
Vedoucí odboru

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg