Setkání rodinných firem ve Świdnici

29.června se v rámci projektu "Města Trutnov a Świdnica společně pro byznys", reg. č.  CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001074 v partnerském městě Świdnica uskutečnilo setkání rodinných firem. Jednání se zúčastnili i zástupci z Trutnova.

vrchni-lista-log-cz-logo1.jpg

Na konci měsíce června se uskutečnilo první setkání rodinných firem ve Świdnici. Speciálním hostem této akce byla paní Maria Adamska – místopředsedkyně Sdružení Iniciativa rodinných forem a šéfredaktorka časopisu Rodinné firmy „Relace”. Sdružení IFR je největší organizací, reprezentující prostředí rodinných firem v Polsku a jeho posláním je vytvořit v zemi ekonomickou svobodu, právní stát a občanské společnosti, jejichž pilířem je prostředí rodinných firem.

Ze zprávy „Rodinná firma, to je značka”, zpracované Institutem Rodinného byznysu vyplývá, že 36 procent firem v Polsku se považuje za rodinné firmy. Na Západě tyto procenta vzrostla na více jak 60 %. Rodinné firmy jsou tedy silným základem ekonomiky státu. Právě několika generační firmy se opírají o tradice a kulturu firem zaměřených na budování dlouhodobých hodnot.

https://www.facebook.com/swidnicarazemdlabiznesu/videos/263537264404385/

01.logo-eu.jpg

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

baner-dolce.jpg