Seznam výkupen druhotných surovin v Trutnově

  

Zveřejnění tohoto seznamu je dáno vyhláškou města Trutnova č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 1/2008, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Trutnova, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Bližší informace najdete v sekci Vyhlášky a nařízení města.

Seznam_vykupen_druhotnych_surovin.pdf

  

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg