Strategický plán

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města má svůj zrod na jaře roku 2000, kdy se představitelé samosprávy města Trutnova shodli na potřebě koordinovaného postupu a jeho vytvoření. Městský úřad se ujal vůdčí role procesu strategického plánování města Trutnova. Starosta města a  více než třicet zástupců trutnovských podniků, škol, státní správy a samosprávy, městského úřadu a reprezentantů dalších institucí vytvořilo „Komisi pro strategický rozvoj města“ (dále jen Komise). Úkolem Komise je stálá kontrola a tvorba dokumentace strategického plánu rozvoje města.  V roli konzultanta Komise spolupracuje společnost Berman Group. Součástí dokumentu strategického plánu je „Profil města“, který obsahuje informace demografického charakteru o obyvatelstvu, infrastruktuře, stavu životního prostředí, podmínkách bydlení, cestovním ruchu a zaměstnanosti ve městě. Krajský úřad, mnoho odborů městského úřadu, Úřad práce, Školský úřad, ČSÚ a další instituce poskytují při jeho aktualizaci data a zdrojový materiál. Jádrem „Strategického plánu rozvoje města“ jsou „Akční plány“. V těch jsou definovány kroky k posílení postavení Trutnova v rámci regionu, přičemž řada aktivit má nadregionální či přeshraniční dopad (dálnice, vysoká škola, zábavní centrum, produkty cestovního ruchu, cyklostezky apod.). Většina cílů je zaměřena dovnitř do města a věnuje se péči o lidské zdroje a kvalitu života, posílení konkurenceschopnosti podnikatelského a investičního klimatu a k zlepšování dopravní obslužnosti města.

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

baner-dolce.jpg