taxislužba

Vykonává působnost dopravního úřadu ve věcech taxislužby.

 • uděluje oprávnění řidiče taxislužby,
 • vydává průkazy řidiče taxislužby,
 • zadržuje a případně vrací průkazy řidiče taxislužby,
 • rozhoduje o odnětí oprávnění řidiče taxislužby,
 • zapisuje vozidla do evidence vozidel taxislužby a vydává žadatelům výpisy z této evidence,
 • přijímá oznámení dopravců v taxislužbě, o změnách údajů týkajících se provozování taxislužby,
 • vyřazuje vozidla z evidence vozidel taxislužby,
 • vykonává státní odborný dozor ve věcech taxislužby,
 • dozírá na dodržování podmínek a plnění povinností dopravců a řidičů taxislužby v územním obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov,
 • pořizuje výpisy z centrálního registru řidičů pro potřeby správních řízení,
 • pořizuje výpisy z centrálního registru vozidel pro potřeby správních řízení.

Aktuální informace k legislativním změnám týkajícím se provozování taxislužby.

Taxislužba a taxametry k 1.1.2015 – „zákaz nulítek v provozu“

 

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg