Taxislužba a taxametry k 1.1.2015 – „zákaz nulítek v provozu“

Od 01. 01. 2015 dochází k dalším změnám v oblasti provozování taxislužby. Přinášíme Vám informace Českého metrologického institutu  týkající se schválených změn. Dále přinášíme plné znění opatření obecné povahy císlo: 0111-OOP-C025-14 (dále jen OOP), kterým jsou stanoveny metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla. V přiložené tabulce jsou uvedeny zatím schválené taxametry platnost k 20. 11. 2014. Upozorňujeme dopravce, že je třeba provést kontrolu, zda taxametr, který používají, splňuje výše uvedené požadavky.

V případě, že požadavky nesplňuje, je třeba zajistit jeho úpravu, je-li možná, nebo jeho výměnu. Taxametr, který nebude splňovat podmínky OOP tak nemůže být po 01. 01. 2015 používán (nejstarší taxametry, u kterých výrobci neprovedli přeprogramování - blíže viz přiložené materiály)!

S výměnou taxametru je třeba také zajistit aktualizaci údajů v Centrálním registru dopravců. Po 01. 01. 2015 bude provedena kontrola údajů o vozidlech uvedených v Centrálním registru dopravců a nadále mohou být provozavána pouze vozidla s taxametry splňujícími podmínky OOP.

V Trutnově 27. 11. 2011                                                           

 

 

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

baner-dolce.jpg