Oficiální úřední deska města Trutnova.
Dokumenty na této úřední desce najdete také
ve vestibulu budovy Městského úřadu (Slovanské nám. 165, Trutnov)

mestsky_urad_linka.gif

 
Registr veřejnoprávních smluv 
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
10.01.2020 10.01.2023 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/20
SK Horní Staré Město, z. s., ze dne 07.01.2020
Křivková Hana
17.12.2019 17.12.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 199/19
Oblastní nemocnice Trutnov, a. s., ze dne 13.12.2019
Křivková Hana
17.12.2019 17.12.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 198/19
Oblastní nemocnice Trutnov, a. s., ze dne 13.12.2019
Křivková Hana
17.12.2019 17.12.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 196/19
MFK Trutnov, z. s., ze dne 16.12.2019
Křivková Hana
16.12.2019 16.12.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 197/19
TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., ze dne 16.12.2019
Křivková Hana
05.11.2019 05.11.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 176/19
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, ze dne 10.10.2019
Křivková Hana
07.10.2019 07.10.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 161/19
MFK Trutnov, z. s., ze dne 03.10.2019
Křivková Hana
30.09.2019 30.09.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 177/19
Bene Dance Art Team, z. s., ze dne 26.09.2019
Křivková Hana
30.09.2019 30.09.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 178/19
SK Horní Staré Město, z. s., ze dne 26.09.2019
Křivková Hana
18.09.2019 18.09.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 1/2019
Bojiště s.r.o., ze dne 18.09.2019
Daňková Ilona
23.07.2019 23.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 152/19
HC TRUTNOV, z. s., ze dne 17.07.2019
Křivková Hana
19.07.2019 19.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 143/19
Bene Dance Art Team, z. s., ze dne 18.07.2019
Křivková Hana
19.07.2019 19.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 150/19
Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s., ze dne 15.07.2019
Křivková Hana
16.07.2019 16.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 144/19
Olfin Car Ski team, z. s., ze dne 09.07.2019
Křivková Hana
16.07.2019 16.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 153/19
Olfin Car Ski team, z. s., ze dne 09.07.2019
Křivková Hana
1 3 4 5 6 10      ››
Uložení písemností
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
20.01.2020 31.01.2020 pdf Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Jiří Dvořáček
Odbor správní Městského úřadu Trutnov oznamuje, že pan Jiří Dvořáček má v inforecepci Městského úřadu Trutnov, Slovanské nám. 165, uloženou písemnost k vyzvednutí.
Brettschneiderová Monika DiS.
20.01.2020 31.01.2020 pdf Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - paní Kateřina Jáklová
Odbor správní Městského úřadu Trutnov oznamuje, že paní Kateřina Jáklová má v inforecepci Městského úřadu Trutnov, Slovanské nám. 165, uloženou písemnost k vyzvednutí.
Brettschneiderová Monika DiS.
17.01.2020 28.01.2020 pdf Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Milan Kučerák
Odbor správní Městského úřadu Trutnov oznamuje, že pan Milan Kučerák má v inforecepci Městského úřadu Trutnov, Slovanské nám. 165, uloženou písemnost k vyzvednutí.
Brettschneiderová Monika DiS.
15.01.2020 28.01.2020 pdf Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Richard Balcar
Odbor správní Městského úřadu Trutnov oznamuje, že pan Richard Balcar má v inforecepci Městského úřadu Trutnov, Slovanské nám. 165, uloženou písemnost k vyzvednutí.
Brettschneiderová Monika DiS.
Veřejné vyhlášky
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
22.01.2020 07.02.2020 Veřejná vyhláška 6212-2020
Opatření obecné povahy: Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Trutnov, části obce Dolní Předměstí, okružní křižovatka u kina
Myslivcová Iva
21.01.2020 06.02.2020 pdf Veřejná vyhláška 5952-2020
Zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí: Odkanalizování obce Babí
Myslivcová Iva
20.01.2020 05.02.2020 pdf Veřejná vyhláška
Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/16 v ulici Polská v obci Trutnov u nájezdového klínu autobusové zastávky umístěné ve směru do centra obce.
Majerová Kristina
17.01.2020 04.02.2020 Veřejná vyhláška 4558-2020
Oznámení návrhu opatření obecné povahy: Stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích v obci Trutnov, části obce Lhota, ul. Mariánská a Sedloňovská
Myslivcová Iva
16.01.2020 04.02.2020 Veřejná vyhláška 4286-2020
Oznámení návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - ulici Úpská, v obci Trutnov, část obce Horní Staré Město
Grundmannová Petra
16.01.2020 04.02.2020 pdf Veřejná vyhláška 3007-2020
Usnesení - přerušení řízení: Zrušení železničního přejezdu P 4814 v km 8,223 trati 1471 Trutnov střed - Teplice nad Metují, na p. p. č. 988 v k. ú. Chvaleč
Myslivcová Iva
15.01.2020 31.01.2020 Veřejná vyhláška 1423-2020
Oznámení o zahájení společného povolení na stavbu "Rekonstrukce pěší zóny Trutnov, obec Trutnov, část obce Vnitřní Město"
Grundmannová Petra
15.01.2020 31.01.2020 Veřejná vyhláška 3975-2020
Opatření obecné povahy: Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Trutnov, části obce Dolní Předměstí, ul. K Lázním, Přerušená a parkovací plochy u prodejny Lidl
Myslivcová Iva
13.01.2020 29.01.2020 Veřejná vyhláška 3311-2020
Opravné usnesení: Oprava zřejmé nesprávnosti v příloze písemného vyhotovení opatření obecné povahy: čj.: MUTN 1589/2020 ze dne 7.1.2020
Myslivcová Iva
10.01.2020 28.01.2020 Veřejná vyhláška 3006-2020
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/296 v obci Pec pod Sněžkou, pro označení parkoviště s částečným podélným stáním na chodníku v souvislosti se zvýšeným požadavkem na parkování vozidel v průběhu zimní sezony
Grundmannová Petra
11.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019
Žačok Vendelín
04.09.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - doplnění
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - doplnění, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019
Síč Tomáš
05.04.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - opatření proti kůrovci
Síč Tomáš
26.09.2017 pdf 1705 - OZV Poplatky ze vstupného.pdf
Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 5/2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 11/2010, o místním poplatku ze vstupného.  
Uvízl Jaroslav
Prodej pozemků
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
15.01.2020 31.01.2020 pdf Záměr města - prodej pozemků - usnesení RM 01-2020
Usnesení Rady města Trutnova ze dne 13. ledna 2020
Možíšová Blanka
20.11.2019 27.02.2020 pdf Záměr města - obecné zveřejnění - uzavření smlouvy o právu stavby s budoucí koupí k p.p. 50/1 v k.ú. Bojiště u Trutnova - usnesení RM 23-2019.pdf
Usnesení Rady města Trutnova ze dne 18. listopadu 2019
Možíšová Blanka
04.07.2019 pdf Nabídka pozemků k výstavbě - starší nabídky
Nabídka 3 pozemků ve vlastnictví města Trutnova k výstavbě. Jedná se o pozemky v k.ú. Starý Rokytník a k.ú. Lhota u Trutnova.
Možíšová Blanka
Pronájem pozemků
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
22.01.2020 07.02.2020 pdf Záměr města - pronájem a výpůjčka pozemků - usnesení PV 02-2020
Usnesení porady vedení ze dne 21. ledna 2020.
Šitinová Dagmar
15.01.2020 31.01.2020 pdf Záměr města - pronájem pozemků - usnesení RM 01-2020
Usnesení Rady města Trutnova ze dne 13. ledna 2020
Možíšová Blanka
06.01.2020 pdf Záměr města - pronájem a výpůjčka pozemků - usnesení PV 01-2020.pd Šitinová Dagmar
Prodej nemovitostí
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
Pronájem nebytů
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
17.07.2019 pdf Pronájem nebytových prostor_starší nabídky 2019-07-17.pdf
Pronájem prostor - starší nabídky
Machová Blanka
23.05.2018 pdf ŽÁDOST o nebytové prostory - mimo VŘ od 25.05.2018.pdf
Formulář žádosti
Machová Blanka
Pronájem bytů
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
Výběrová řízení
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
16.01.2020 03.02.2020 Výběrové řízení na obsazení místa úředníka úředníka na pozici energetického manažera v oddělení správy a ochrany majetku na Odboru majetku města Městského úřadu Trutnov _4648_2020
Úředník na pozici „energetického manažera“ v oddělení správy a ochrany majetku na Odboru majetku města Městského úřadu Trutnov.
Tommová Renáta
15.01.2020 14.02.2020 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele-ředitelky příspěvkové organizace Turistického informačního centra Trutnov
Ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Turistického informačního centra Trutnov.
Tommová Renáta
Dražby a exekuce
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
14.01.2020 29.01.2020 pdf Dražební vyhláška č.: 164 EX 1456/17-120
Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc, vydává dražební vyhlášku o elektronické dražbě nemovitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
Ostatní zprávy
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
17.01.2020 31.03.2020 pdf SOVK_zveřejnění rozpočtového hospodaření 2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření 2020
Majerová Kristina
13.01.2020 27.01.2020 pdf Řád veřejných pohřebišť 2020.pdf
Město Trutnov jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví) vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona Řád veřejných pohřebišť města Trutnova (dále jen Řád)
Čapek Martin
10.01.2020 27.01.2020 pdf Ztráty a nálezy - vyhlášení nálezů
Oznámení o nálezu věcí na území obce Trutnov
Morávková Eva
20.12.2019 31.12.2020 pdf Oznámení dobrovolného svazku obcí KVM
Oznámení dobrovolného svazku obcí Královská věnná města o povinně zveřejňovaných dokumentech
Majerová Kristina
12.12.2019 30.04.2020 pdf Zásady č. 1_2019.pdf
Zásady č. 1/2019 Poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova.
Křivková Hana
31.03.2017 pdf Oznámení o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu města Trutnova.pdf
Oznámení o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu města Trutnova
Daňková Ilona
22.03.2017 22.03.2022 Královská věnná města - povinně zveřejňované informace - návrh rozpočtu, rozpočtový výhled
KVM - povinně zveřejňované informace
Tommová Renáta
06.01.2017 pdf Změny č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice a Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice na udržitelný rozvoj Hospodková Michaela

 

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg