Oficiální úřední deska města Trutnova.
Dokumenty na této úřední desce najdete také
ve vestibulu budovy Městského úřadu (Slovanské nám. 165, Trutnov)

mestsky_urad_linka.gif

 
Registr veřejnoprávních smluv 
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
05.11.2019 05.11.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 176/19
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, ze dne 10.10.2019
Křivková Hana
07.10.2019 07.10.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 161/19
MFK Trutnov, z. s., ze dne 03.10.2019
Křivková Hana
30.09.2019 30.09.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 177/19
Bene Dance Art Team, z. s., ze dne 26.09.2019
Křivková Hana
30.09.2019 30.09.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 178/19
SK Horní Staré Město, z. s., ze dne 26.09.2019
Křivková Hana
18.09.2019 18.09.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 1/2019
Bojiště s.r.o., ze dne 18.09.2019
Daňková Ilona
23.07.2019 23.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 152/19
HC TRUTNOV, z. s., ze dne 17.07.2019
Křivková Hana
19.07.2019 19.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 143/19
Bene Dance Art Team, z. s., ze dne 18.07.2019
Křivková Hana
19.07.2019 19.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 150/19
Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s., ze dne 15.07.2019
Křivková Hana
16.07.2019 16.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 144/19
Olfin Car Ski team, z. s., ze dne 09.07.2019
Křivková Hana
16.07.2019 16.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 153/19
Olfin Car Ski team, z. s., ze dne 09.07.2019
Křivková Hana
16.07.2019 16.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 139/19
TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z. s., ze dne 09.07.2019
Křivková Hana
16.07.2019 16.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 154/19
Hokejový klub DRACI, z. s., ze dne 09.07.2019
Křivková Hana
02.07.2019 02.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 145/19
SPARTAK TRUTNOV, z. s., ze dne 01.07.2019
Křivková Hana
02.07.2019 02.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 146/19
SPARTAK TRUTNOV, z. s., ze dne 01.07.2019
Křivková Hana
02.07.2019 02.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 149/19
SPARTAK TRUTNOV, z. s., ze dne 01.07.2019
Křivková Hana
1 3 4 5 6 10      ››
Uložení písemností
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
28.11.2019 10.12.2019 pdf Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - paní Martina Machalová
Odbor správní Městského úřadu Trutnov oznamuje, že paní Martina Machalová má v inforecepci Městského úřadu Trutnov, Slovanské nám. 165, uloženou písemnost k vyzvednutí.
Brettschneiderová Monika DiS.
27.11.2019 13.12.2019 pdf Uložení písemnosti - pan Miroslav Ondráško
Uložení písemnosti - pan Miroslav Ondráško, nar. 1955, bytem V Domcích 122, Trutnov
Myslivcová Iva
26.11.2019 12.12.2019 pdf Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Luboš Ptáček
Okresní soud v Hradci Králové oznamuje uložení písemnosti pro adresáta: Luboš Ptáček (viz příloha)
Brettschneiderová Monika DiS.
Veřejné vyhlášky
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
05.12.2019 27.12.2019 Veřejná vyhláška 102554-2019
Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu v obci Trutnov, částech obce Vnitřní Město a Horní Předměstí - Silvestrovský ohňostroj 2019
Myslivcová Iva
05.12.2019 20.12.2019 Veřejná vyhláška - ochranné pásmo vodního zdroje
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - ochranné pásmo vodního zdroje Stanovení ochranných pásem I. a II. stupně vodního zdroje RTK-1, Rtyně v Podkrkonoší, lokalita Krákorka
Síč Tomáš
03.12.2019 19.12.2019 Veřejná vyhláška 101696-2019
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/30022 v obci a k.ú. Lampertice, pro označení úseku se sníženou rychlostí projíždějících vozidel
Grundmannová Petra
29.11.2019 17.12.2019 Veřejná vyhláška 101169-2019
Opatření obecné povahy: Stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v obci Trutnov, části obce Horní Staré Město, ul. Dlouhá a Horská
Myslivcová Iva
28.11.2019 17.12.2019 Veřejná vyhláška 97740-2019
Opatření obecné povahy: Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/30110 v obci Chvaleč
Myslivcová Iva
26.11.2019 12.12.2019 Veřejná vyhláška 99911-2019
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Trutnov, část obce Dolní Předměstí, ulice K Lázním, ulice Přerušená a parkovací plochy u prodejny Lidl - doplnění stávajícího vodorovného a svislého dopravního značení v souvislosti s dokončením výstavby nové prodejny Lidl
Grundmannová Petra
25.11.2019 13.01.2020 pdf Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu Územního plánu Horní Olešnice Hospodková Michaela
20.11.2019 06.12.2019 Veřejná vyhláška 95291-2019
Rozhodnutí o umístění stavby: Odkanalizování a zásobování pitnou vodu lokality Zahrádky a Vysoký Svah v Peci pod Sněžkou
Myslivcová Iva
04.09.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - doplnění
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - doplnění, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019
Síč Tomáš
05.04.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - opatření proti kůrovci
Síč Tomáš
26.09.2017 pdf 1705 - OZV Poplatky ze vstupného.pdf
Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 5/2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 11/2010, o místním poplatku ze vstupného.  
Uvízl Jaroslav
Prodej pozemků
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
20.11.2019 06.12.2019 pdf Záměr města - prodej pozemků - usnesení RM 23-2019
Usnesení Rady města Trutnova ze dne 18. listopadu 2019
Možíšová Blanka
20.11.2019 27.02.2020 pdf Záměr města - obecné zveřejnění - uzavření smlouvy o právu stavby s budoucí koupí k p.p. 50/1 v k.ú. Bojiště u Trutnova - usnesení RM 23-2019.pdf
Usnesení Rady města Trutnova ze dne 18. listopadu 2019
Možíšová Blanka
04.07.2019 pdf Nabídka pozemků k výstavbě - starší nabídky
Nabídka 3 pozemků ve vlastnictví města Trutnova k výstavbě. Jedná se o pozemky v k.ú. Starý Rokytník a k.ú. Lhota u Trutnova.
Možíšová Blanka
Pronájem pozemků
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
04.12.2019 20.12.2019 pdf Záměr města - pronájem pozemků - usnesení RM 24-2019
Usnesení Rady města Trutnova ze dne 2. prosince 2019
Možíšová Blanka
27.11.2019 13.12.2019 pdf Záměr města - pronájem a výpůjčka pozemků - usnesení PV 21-2019
Usnesení porady vedení ze dne 25. listopadu 2019.
Šitinová Dagmar
20.11.2019 06.12.2019 pdf Záměr města - pronájem pozemků - usnesení RM 23-2019
Usnesení Rady města Trutnova ze dne 18. listopadu 2019
Možíšová Blanka
Prodej nemovitostí
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
Pronájem nebytů
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
05.12.2019 23.12.2019 pdf 32 Jihoslovanská _Strnadová.pdf
Pronájem prostor sloužících podnikání
Machová Blanka
05.12.2019 23.12.2019 pdf 494 nám Horníků_převod NS.pdf
Převod nájemní smlouvy
Machová Blanka
05.12.2019 23.12.2019 pdf 15 Krakonošovo nám _SUNNY ON-LINE.pdf
Pronájem prostor sloužících podnikání
Machová Blanka
05.12.2019 23.12.2019 pdf 667 Dlouhá _Stachelberg.pdf
Pronájem nebytových prostor
Machová Blanka
20.11.2019 06.12.2019 pdf 488 V Domcích_potravinový automat.pdf
Pronájem prostor sloužících podnikání
Machová Blanka
20.11.2019 06.12.2019 pdf 18 Náchodská_potravinový automat.pdf
Pronájem prostor sloužících podnikání
Machová Blanka
23.10.2019 06.12.2019 pdf ŽÁDOST o nebytové prostory - VŘ.pdf
Formulář žádosti - VŘ
Machová Blanka
23.10.2019 06.12.2019 pdf Dohoda o kauci a o smluvní pokutě_M.Gorkého 261.pdf
Příloha žádosti k VŘ
Machová Blanka
23.10.2019 06.12.2019 pdf M.Gorkého 261 obecně.pdf
Pronájem prostor sloužících podnikání - podmínky VŘ
Machová Blanka
23.10.2019 06.12.2019 M. Gorkého 261
Pronájem prostor sloužících podnikání - VŘ
Machová Blanka
23.10.2019 06.12.2019 pdf ŽÁDOST o nebytové prostory - VŘ.pdf
Formulář žádosti do VŘ
Machová Blanka
23.10.2019 06.12.2019 pdf Dohoda o kauci a o smluvní pokutě _Bulharská 136.pdf
Příloha žádosti k VŘ
Machová Blanka
23.10.2019 06.12.2019 Bulharská 136
Pronájem prostor sloužících podnikání - VŘ
Machová Blanka
23.10.2019 06.12.2019 pdf Bulharská 136 obecně 10.2019.pdf
Pronájem prostor sloužících podnikání - podmínky VŘ
Machová Blanka
23.10.2019 06.12.2019 pdf ŽÁDOST o nebytové prostory - VŘ.pdf
Formulář žádosti do VŘ
Machová Blanka
1       ››
Pronájem bytů
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
30.10.2019 06.12.2019 Pronájem Krakonošovo náměstí 132
Usnesení Rady města Trutnova ze dne 21.10.2019.
Illnerová Alena
30.10.2019 06.12.2019 Pronájem bytu Bulharská 55
Usnesení Rady města Trutnova ze dne 21.10.2019.
Illnerová Alena
Výběrová řízení
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
Dražby a exekuce
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
05.12.2019 20.12.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 181 EX 6095/19-126
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, vydává dražební vyhlášku o dražbě movitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
05.12.2019 Dražební vyhláška
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, vydává usnesení o odročení dražby movitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
05.12.2019 20.12.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 20190351
PROKONZULTA, a.s. vydává dražební vyhlášku o elektronické dražbě nemovitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
05.12.2019 20.12.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 181 EX 5348/17-354
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, vydává dražební vyhlášku o dražbě movitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
05.12.2019 20.12.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 181 EX 6170/19-197
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, vydává dražební vyhlášku o dražbě movitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
03.12.2019 18.12.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 181 EX 10773/14-508
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, vydává dražební vyhlášku o dražbě movitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
03.12.2019 18.12.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 181 EX 10145/18-281
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, vydává dražební vyhlášku o dražbě movitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
03.12.2019 18.12.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 181 EX 1831/16-673
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, vydává dražební vyhlášku o dražbě movitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
03.12.2019 18.12.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 181 EX 5612/19-65
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, vydává dražební vyhlášku o dražbě movitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
03.12.2019 18.12.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 181 EX 7441/18-132
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, vydává dražební vyhlášku o dražbě movitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
03.12.2019 18.12.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 181 EX 10665/14-523
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, vydává dražební vyhlášku o dražbě movitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
03.12.2019 18.12.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 083 EX 76/19-42
Soudní exekutor JUDr. Kamil Souček, Exekutorský úřad Náchod, vydává dražební vyhlášku o elektronické dražbě nemovitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
03.12.2019 18.12.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 211 EXD 3/19-1
Soudní exekutor Mgr. Petr Pelikán, Exekutorský úřad Pardubice, vydává dražební vyhlášku o elektronické dražbě nemovitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
26.11.2019 13.12.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 193 EX 337/15-76
Soudní exekutorka JUDr. Eva Koutníková, Exekutorský úřad Znojmo, vydává usnesení o nařízení elektronické dražby nemovitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
21.11.2019 06.12.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 135 EX 2492/14-148
Soudní exekutor Mgr. Jan Peroutka, Exekutorský úřad Chomutov, vydává usnesení o nařízení elektronické dražby nemovitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
Ostatní zprávy
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
05.12.2019 31.12.2019 pdf Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření_SOVK
Svazek obcí Východní Krkonoše - oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření za rok 2019
Majerová Kristina
05.12.2019 27.12.2019 pdf Ztráty a nálezy - vyhlášení nálezů
Oznámení o nálezu věcí a zvířat na území obce Trutnov
Morávková Eva
03.12.2019 11.12.2019 pdf Navržený program 5. zasedání Zastupitelstva města Trutnova
Městský úřad Trutnov, Odbor Kancelář MěÚ, zveřejňuje navržený program 5. zasedání Zastupitelstva města Trutnova, které se uskuteční v ÚTERÝ 10.12.2019 (viz příloha).
Velebová Petra
27.11.2019 pdf 5_ZM_pozvanka_A.pdf
Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva města
Velebová Petra
27.11.2019 11.12.2019 pdf 5. zasedání Zastupitelstva města Trutnova dne 10.12.2019
Starosta  města svolává na ÚTERÝ 10.12.2019 od 16:00 h 5. zasedání zastupitelstva města v roce 2019 (viz příloha).
Velebová Petra
21.11.2019 12.12.2019 pdf Aukční vyhláška_011_2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje aukční vyhláškou č. HTU/011/2019 elektronickou aukci (viz příloha)
Majerová Kristina
19.11.2019 11.12.2019 Rozpočet města Trutnova na rok 2020
Zastupitelstvo města Trutnova bude na svém zasedání dne 10. prosince 2019 projednávat návrh rozpočtu města Trutnova na rok 2020. Připomínky k rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 04.12.2019, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města. V návaznosti na Zákon o pravidlech rozpočtové zodpověnosti zároveň zveřejňujeme rozpočet města na rok 2019 a údaje o jeho očekávaném plnění.
Daňková Ilona
18.09.2019 31.12.2019 pdf SOVK_Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
Svazek obcí Východní Krkonoše - oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
Majerová Kristina
28.08.2019 31.12.2019 Povinné čipování psů Síč Tomáš
05.06.2019 31.12.2019 pdf Oznámení_DSO Královská věnná města
Oznámení Dobrovolného svazku obcí Královská věnná města o povinně zveřejňovaných dokumentech (viz příloha).
Majerová Kristina
31.03.2017 pdf Oznámení o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu města Trutnova.pdf
Oznámení o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu města Trutnova
Daňková Ilona
22.03.2017 22.03.2022 Královská věnná města - povinně zveřejňované informace - návrh rozpočtu, rozpočtový výhled
KVM - povinně zveřejňované informace
Tommová Renáta
06.01.2017 pdf Změny č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice a Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice na udržitelný rozvoj Hospodková Michaela

 

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-trhy.png