Oficiální úřední deska města Trutnova.
Dokumenty na této úřední desce najdete také
ve vestibulu budovy Městského úřadu (Slovanské nám. 165, Trutnov)

mestsky_urad_linka.gif

 
Registr veřejnoprávních smluv 
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
23.07.2019 23.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 152/19
HC TRUTNOV, z. s., ze dne 17.07.2019
Křivková Hana
19.07.2019 19.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 143/19
Bene Dance Art Team, z. s., ze dne 18.07.2019
Křivková Hana
19.07.2019 19.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 150/19
Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s., ze dne 15.07.2019
Křivková Hana
16.07.2019 16.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 144/19
Olfin Car Ski team, z. s., ze dne 09.07.2019
Křivková Hana
16.07.2019 16.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 153/19
Olfin Car Ski team, z. s., ze dne 09.07.2019
Křivková Hana
16.07.2019 16.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 139/19
TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z. s., ze dne 09.07.2019
Křivková Hana
16.07.2019 16.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 154/19
Hokejový klub DRACI, z. s., ze dne 09.07.2019
Křivková Hana
02.07.2019 02.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 145/19
SPARTAK TRUTNOV, z. s., ze dne 01.07.2019
Křivková Hana
02.07.2019 02.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 146/19
SPARTAK TRUTNOV, z. s., ze dne 01.07.2019
Křivková Hana
02.07.2019 02.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 149/19
SPARTAK TRUTNOV, z. s., ze dne 01.07.2019
Křivková Hana
02.07.2019 02.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 148/19
SPARTAK TRUTNOV, z. s., ze dne 01.07.2019
Křivková Hana
02.07.2019 02.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.151/19
SPARTAK TRUTNOV, z. s., ze dne 01.07.2019
Křivková Hana
02.07.2019 02.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 147/19
SPARTAK TRUTNOV, z. s., ze dne 01.07.2019
Křivková Hana
07.06.2019 07.06.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 116/19
TJ Trutnov - Poříčí, ze dne 04.06.2019
Křivková Hana
07.06.2019 07.06.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 117/19
TJ Trutnov - Poříčí, ze dne 04.06.2019
Křivková Hana
1 3 4 5 6 10      ››
Uložení písemností
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
Veřejné vyhlášky
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
21.08.2019 06.09.2019 Veřejná vyhláška 70024-2019
Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v obci Trutnov, části obce Vnitřní Město, v souvislosti s konáním kulturní akce "Trutnovský jarmark"
Myslivcová Iva
20.08.2019 25.09.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územnjího a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání k záměru  „Novostavba rodinného domu – domovní ČOV na p.p.č. 857/1 v k.ú. Lampertice“
Síč Tomáš
16.08.2019 03.09.2019 Veřejná vyhláška 70417-2019
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ulice Mlýnská, v obci Mladé Buky, pro označení úseku v souvislosti s označením pracovního místa při provádění stavebních prací
Grundmannová Petra
16.08.2019 03.09.2019 Veřejná vyhláška 68929-2019
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - ulici Oválná, v části obce Horní Předměstí a Bojiště, obci Trutnov - pro označení úplné uzavírky provozu v souvislosti s konáním hudebního festivalu "ARTU KUS" v areálu PKS Bojiště Trutov
Grundmannová Petra
12.08.2019 25.09.2019 pdf Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Pilníkov ve zkráceném postupu Hospodková Michaela
06.08.2019 22.08.2019 Veřejná vyhláška_24046_3
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanoví přechodnou úpravu provozu na silnici I/16 v ulici Volanovská, Pražská, Na Struze, Polská v obci Trutnov, dále na silnici I/14 ...
Majerová Kristina
06.08.2019 22.08.2019 Veřejná vyhláška 67566-2019
Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3012 a místních komunikacích v obci Trutnov, částech obce Horní Předměstí, Střední Předměstí, Vnitřní Město a Dolní Předměstí
Myslivcová Iva
06.08.2019 22.08.2019 Veřejná vyhláška 67497-2019
Oznámení návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích - ulicích Dlouhá a Horská v obci Trutnov, část obce Horní Staré Město pro obnovu a instalaci nového dopravního značení, v souvislosti s dokončením stavby požární zbrojnice a zajištěním jejího provozu
Grundmannová Petra
06.08.2019 22.08.2019 Veřejná vyhláška 67273-2019
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích - ulicích Dlouhá a Horská v obci Trutnov, část obce Horní Staré Město pro instalaci nového dopravního značení v souvislosti s dokončením stavby požární zbrojnice
Grundmannová Petra
22.07.2019 29.08.2019 pdf Veřejná vyhláška, kterou se oznamuje termín konání veřejného projednání návrhu územně plánovací dokumentace "Změny č. 2 územního plánu Trutnov" Novotná Eva
15.07.2019 30.08.2019 pdf Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu ÚP Mladé Buky
Veřejná vyhláška, kterou se oznamuje vystavení návrhu územně plánovací dokumentace - Územní plán Mladé Buky a Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu Mladé Buky na udržitelný rozvoj území
Hospodková Michaela
05.04.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - opatření proti kůrovci
Síč Tomáš
26.09.2017 pdf 1705 - OZV Poplatky ze vstupného.pdf
Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 5/2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 11/2010, o místním poplatku ze vstupného.  
Uvízl Jaroslav
Prodej pozemků
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
04.07.2019 pdf Nabídka pozemků k výstavbě - starší nabídky
Nabídka 3 pozemků ve vlastnictví města Trutnova k výstavbě. Jedná se o pozemky v k.ú. Starý Rokytník a k.ú. Lhota u Trutnova.
Možíšová Blanka
Pronájem pozemků
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
21.08.2019 06.09.2019 pdf Záměr města - pronájem a výpůjčka pozemků - usnesení PV 14-2019 Možíšová Blanka
Prodej nemovitostí
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
21.08.2019 09.09.2019 pdf Trafostanice st.p.5930 Vodní TU ČEZ.pdf
Prodej trafostanice TS TU_0522
Košťálová Blanka
26.06.2019 26.08.2019 pdf VAK Trutnov a.s.nepeněžitý vklad 2019.pdf
Upsání akcií a nepeněžitý vklad do společnosti VAK Trutnov, a.s.
Košťálová Blanka
Pronájem nebytů
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
07.08.2019 23.08.2019 pdf 79 Palackého _Melichar.pdf
Pronájem prostor sloužících podnikání
Machová Blanka
07.08.2019 23.08.2019 pdf Informační tabule.pdf
Pronájem prostor sloužících podnikání
Machová Blanka
07.08.2019 23.08.2019 pdf 57 Farská _Davídková.pdf
Pronájem prostor sloužících podnikání
Machová Blanka
07.08.2019 23.08.2019 pdf 105 Palackého _Jónová_ bez podp.pdf
Pronájem prostor sloužících podnikání
Machová Blanka
07.08.2019 23.08.2019 pdf buňka na pp 717 HSM _ZO ČZS.pdf
Pronájem prostor sloužících podnikání
Machová Blanka
07.08.2019 23.08.2019 pdf 220 Horská _Bednařík.pdf
Pronájem prostor sloužících podnikání
Machová Blanka
06.08.2019 02.09.2019 pdf DVORAČKA obecně.pdf
Podmínky VŘ - zveřejnění
Machová Blanka
06.08.2019 02.09.2019 pdf ŽÁDOST o nebytové prostory - VŘ.pdf
Formulář žádosti - VŘ
Machová Blanka
06.08.2019 02.09.2019 Poříčská 360 (restaurace Dvoračka)
Pronájem prostor sloužících podnikání - VŘ
Machová Blanka
06.08.2019 02.09.2019 pdf Dohoda o kauci a o smluvní pokutě _Dvoračka.pdf
Příloha žádosti - VŘ
Machová Blanka
06.08.2019 02.09.2019 pdf ŽÁDOST o nebytové prostory.pdf
Formulář žádosti - VŘ
Machová Blanka
06.08.2019 02.09.2019 pdf Dohoda o kauci a o smluvní pokutě _Palackého 82.pdf
Příloha žádosti - VŘ
Machová Blanka
06.08.2019 02.09.2019 pdf Palackého 82 obecně.pdf
Podmínky VŘ - zveřejnění
Machová Blanka
06.08.2019 02.09.2019 Palackého čp. 82
Pronájem prostor sloužících podnikání - VŘ
Machová Blanka
06.08.2019 02.09.2019 pdf ŽÁDOST o nebytové prostory - VŘ.pdf
Formulář žádosti - VŘ
Machová Blanka
1 3      ››
Pronájem bytů
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
07.08.2019 20.09.2019 Pronájem bytu Jihoslovanská 25
Usnesení Rady města Trutnova ze dne 29.07.2019.
Illnerová Alena
07.08.2019 20.09.2019 Pronájem bytu Palackého 86
Usnesení Rady města Trutnova ze dne 29.07.2019.
Illnerová Alena
07.08.2019 20.09.2019 Pronájem bytu Palackého čp. 79
Usnesení Rady města Trutnova ze dne 29.07.2019.
Illnerová Alena
07.08.2019 20.09.2019 Pronájem bytu Krakonošovo nám. 132
Usnesení Rady města Trutnova ze dne 03.06.2019.
Illnerová Alena
07.08.2019 20.09.2019 Pronájem bytu Krakonošovo nám. 23
Usnesení Rady města Trutnova ze dne 29.07.2019.
Illnerová Alena
Výběrová řízení
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
08.08.2019 29.08.2019 Výběrové řízení na obsazení místa úředníka v oddělení investic na Odboru rozvoje města Městského úřadu Trutnov _příprava investičních akcí_68193_2019
Úředník v oddělení investic na Odboru rozvoje města Městského úřadu Trutnov (příprava investičních akcí).
Tommová Renáta
06.08.2019 22.08.2019 Výběrové řízení na obsazení místa úředníka na úseku matriky v oddělení právním Odboru správního Městského úřadu Trutnov_67692_2019
Úředník na úseku matriky v oddělení právním Odboru správního Městského úřadu Trutnov.
Tommová Renáta
Dražby a exekuce
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
15.08.2019 29.08.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 195 EX 774/17-91
Soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník, Exekutorský úřad Pardubice, vydává dražební vyhlášku o elektronické dražbě nemovitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
15.08.2019 29.08.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 195 EX 774/17-89
Soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník, Exekutorský úřad Pardubice, vydává dražební vyhlášku o elektronické dražbě nemovitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
15.08.2019 29.08.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 195 EX 774/17-90
Soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník, Exekutorský úřad Pardubice, vydává dražební vyhlášku o elektronické dražbě nemovitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
15.08.2019 29.08.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 195 EX 774/17-88
Soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník, Exekutorský úřad Pardubice, vydává dražební vyhlášku o elektronické dražbě nemovitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
15.08.2019 29.08.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 124 EX 27935/12-184
Soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice, vydává usnesení o nařízení elektronické dražby nemovitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
13.08.2019 28.08.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 181 EX 7967/18-163
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, vydává dražební vyhlášku o dražbě movitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
13.08.2019 28.08.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 158 EX 81/19-26
Soudní exekutor JUDr. Jan Bohutínský, Exekutorský úřad Trutnov, vydává dražební vyhlášku o dražbě movitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
13.08.2019 28.08.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 181 EX 898/19-164
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, vydává dražební vyhlášku o dražbě movitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
13.08.2019 28.08.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 181 EX 1332/18-294
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, vydává dražební vyhlášku o dražbě movitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
08.08.2019 23.08.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 034/2019-A
Společnost EURODRAŽBY.CZ a.s. vydává dražební vyhlášku o elektronické dražbě nemovitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
Ostatní zprávy
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
12.08.2019 30.08.2019 pdf Přerušení dodávky elektřiny 28.08. a 29.08.2019
ČEZ Distribuce, a. s., oznamuje přerušení dodávky elektřiny ve dnech 28.08. a 29.08. v obci Starý Rokytník (viz přílohy).
Majerová Kristina
09.08.2019 31.10.2019 pdf Revize katastru nemovitostí_oznámení
Katastrální úřad oznamuje, že bude v k. ú. Studenec u Trutnova provedena revize, která potrvá od 05. října 2019 přibližně do 20. března 2021.
Majerová Kristina
09.08.2019 31.10.2019 pdf Revize katastru nemovitostí
Katastrální úřad oznamuje, že bude v k.ú. Střítež u Trutnova provedena revize, která potrvá od 05. října 2019 přibližně do 30. října 2020.
Majerová Kristina
07.08.2019 23.08.2019 pdf Ztráty a nálezy - vyhlášení nálezů
Oznámení o nálezu věcí a psů na území obce Trutnov
Morávková Eva
05.06.2019 31.12.2019 pdf Oznámení_DSO Královská věnná města
Oznámení Dobrovolného svazku obcí Královská věnná města o povinně zveřejňovaných dokumentech (viz příloha).
Majerová Kristina
31.03.2017 pdf Oznámení o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu města Trutnova.pdf
Oznámení o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu města Trutnova
Daňková Ilona
22.03.2017 22.03.2022 Královská věnná města - povinně zveřejňované informace - návrh rozpočtu, rozpočtový výhled
KVM - povinně zveřejňované informace
Tommová Renáta
06.01.2017 pdf Změny č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice a Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice na udržitelný rozvoj Hospodková Michaela

 

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg