Oficiální úřední deska města Trutnova.
Dokumenty na této úřední desce najdete také
ve vestibulu budovy Městského úřadu (Slovanské nám. 165, Trutnov)

mestsky_urad_linka.gif

 
Registr veřejnoprávních smluv 
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
07.10.2019 07.10.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 161/19
MFK Trutnov, z. s., ze dne 03.10.2019
Křivková Hana
30.09.2019 30.09.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 177/19
Bene Dance Art Team, z. s., ze dne 26.09.2019
Křivková Hana
30.09.2019 30.09.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 178/19
SK Horní Staré Město, z. s., ze dne 26.09.2019
Křivková Hana
18.09.2019 18.09.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 1/2019
Bojiště s.r.o., ze dne 18.09.2019
Daňková Ilona
23.07.2019 23.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 152/19
HC TRUTNOV, z. s., ze dne 17.07.2019
Křivková Hana
19.07.2019 19.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 143/19
Bene Dance Art Team, z. s., ze dne 18.07.2019
Křivková Hana
19.07.2019 19.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 150/19
Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s., ze dne 15.07.2019
Křivková Hana
16.07.2019 16.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 144/19
Olfin Car Ski team, z. s., ze dne 09.07.2019
Křivková Hana
16.07.2019 16.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 153/19
Olfin Car Ski team, z. s., ze dne 09.07.2019
Křivková Hana
16.07.2019 16.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 139/19
TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z. s., ze dne 09.07.2019
Křivková Hana
16.07.2019 16.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 154/19
Hokejový klub DRACI, z. s., ze dne 09.07.2019
Křivková Hana
02.07.2019 02.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 145/19
SPARTAK TRUTNOV, z. s., ze dne 01.07.2019
Křivková Hana
02.07.2019 02.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 146/19
SPARTAK TRUTNOV, z. s., ze dne 01.07.2019
Křivková Hana
02.07.2019 02.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 149/19
SPARTAK TRUTNOV, z. s., ze dne 01.07.2019
Křivková Hana
02.07.2019 02.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 148/19
SPARTAK TRUTNOV, z. s., ze dne 01.07.2019
Křivková Hana
1 3 4 5 6 10      ››
Uložení písemností
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
18.10.2019 29.10.2019 pdf Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Milan Slezák
Odbor správní Městského úřadu Trutnov oznamuje, že pan Milan Slezák má v inforecepci Městského úřadu Trutnov, Slovanské nám. 165, uloženou písemnost k vyzvednutí.
Brettschneiderová Monika DiS.
16.10.2019 29.10.2019 pdf Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Michal Petřina
Odbor správní Městského úřadu Trutnov oznamuje, že pan Michal Petřina má v inforecepci Městského úřadu Trutnov, Slovanské nám. 165, uloženou písemnost k vyzvednutí.
Brettschneiderová Monika DiS.
15.10.2019 31.10.2019 pdf Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Patrik Minarčík
Okresní soud v Hradci Králové oznamuje uložení písemnosti pro adresáta: Patrik Minarčík (viz příloha)
Brettschneiderová Monika DiS.
15.10.2019 31.10.2019 pdf Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Patrik Minarčík
Okresní soud v Hradci Králové oznamuje uložení písemnosti pro adresáta: Patrik Minarčík (viz příloha)
Brettschneiderová Monika DiS.
15.10.2019 28.10.2019 pdf Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Richard Balcar
Odbor správní Městského úřadu Trutnov oznamuje, že pan Richard Balcar má v inforecepci Městského úřadu Trutnov, Slovanské nám. 165, uloženou písemnost k vyzvednutí.
Brettschneiderová Monika DiS.
Veřejné vyhlášky
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
18.10.2019 05.11.2019 pdf Veřejná vyhláška 86250-2019
Seznámení s podklady rozhodnutí: Vydání územního rozhodnutí o umístění veřejně prospěšné stavby: D11 1109 Trutnov - státní hranice
Myslivcová Iva
17.10.2019 01.11.2019 Veřejná vyhláška - OPVZ Rtyně v Podkrkonoší
Návrh opatření obecné povahy na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, Rtyně v Podkrkonoší, vrt RTK-1, lokalita Krákorka
Síč Tomáš
17.10.2019 05.11.2019 pdf Veřejná vyhláška 86280-2019
Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/2961 v obci a k. ú. Janské Lázně, ul. Lázeňská, nám. Svobody, Černohorská, Lesní, Dolní Promenáda, Obchodní a Rekreační
Myslivcová Iva
16.10.2019 01.11.2019 Veřejná vyhláška 84078-2018
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu pro označení úplné uzavírky k provozu na části místní komunikace v ulici Česká, v části obce Dolní Předměstí, obci Trutnov
Grundmannová Petra
15.10.2019 31.10.2019 pdf Veřejná vyhláška 84963-2019
Stavební povolení: Rekonstrukce komunikace II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, etapa č. 1
Myslivcová Iva
11.10.2019 29.10.2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí společného povolení
veřejná vyhláška - rozhodnutí společného povolení -  Novostavba rodinného domu - domovní ČOV na p.p.č. 857/1 v k.ú. Lampertice + situace
Síč Tomáš
10.10.2019 29.10.2019 Veřejná vyhláška 84160-2019
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - veřejně přístupné účelové komunikaci k prodejně firmy MELICHAR CZ s.r.o. v obci Úpice
Grundmannová Petra
07.10.2019 01.12.2019 pdf Oznámení o vystavení návrhu Změny č. 1 ÚP J. Lázně a Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 1 ÚP J. Lázně na udržitelný rozvoj území
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení ÚPD
Hospodková Michaela
04.10.2019 22.10.2019 pdf Veřejná vyhláška 82724-2019
Rozhodnutí o umístění stavby: Hajnice vvnn p. č. 770/25 pro obj. Vataha v k.ú. Kyje u Hajnice
Myslivcová Iva
04.10.2019 22.10.2019 pdf Veřejná vyhláška 82860-2019
Odkanalizování a zásobování pitnou vodou lokality Zahrádky a Vysoký Svah v Peci pod Sněžkou
Myslivcová Iva
04.10.2019 22.10.2019 Veřejná vyhláška 78826-2019
Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v obci Trutnov, části obce Horní Staré Město, ul. Mladobucká, Rýchorská, Horská, Slovenská, Petrklíčová, Dlouhá, Kopretinová, Tichá, Úpská, Nábřežní a Nad Jezem
Myslivcová Iva
03.10.2019 22.10.2019 Veřejná vyhláška 81991-2019
Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/300 v obcích Žacléř, Trutnov a Královec; na silnicích III/30019 a III/30022 v obcích Bernartice a Lampertice; na místních komunikacích v obci Žacléř
Myslivcová Iva
04.09.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - doplnění
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - doplnění, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019
Síč Tomáš
05.04.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - opatření proti kůrovci
Síč Tomáš
26.09.2017 pdf 1705 - OZV Poplatky ze vstupného.pdf
Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 5/2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 11/2010, o místním poplatku ze vstupného.  
Uvízl Jaroslav
Prodej pozemků
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
25.09.2019 29.10.2019 pdf Záměr města - uzavření smlouvy o právu stavby s budoucí koupí - obecné zveřejnění - usnesení RM 19-2019
Usnesení Rady města Trutnova ze dne 23. září 2019
Možíšová Blanka
04.07.2019 pdf Nabídka pozemků k výstavbě - starší nabídky
Nabídka 3 pozemků ve vlastnictví města Trutnova k výstavbě. Jedná se o pozemky v k.ú. Starý Rokytník a k.ú. Lhota u Trutnova.
Možíšová Blanka
Pronájem pozemků
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
09.10.2019 25.10.2019 pdf Záměr města - pronájem pozemků - usnesení RM 20-2019
Usnesení Rady města Trutnova ze dne 7. října 2019
Možíšová Blanka
Prodej nemovitostí
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
Pronájem nebytů
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
09.10.2019 25.10.2019 pdf 488 V Domcích _Slezská univerzita v Opavě.pdf
Pronájem nebytových prostor Slezské univerzitě v Opavě
Machová Blanka
02.10.2019 11.11.2019 pdf ŽÁDOST o nebytové prostory - VŘ od 25.05.2018.pdf
Formulář žádosti do VŘ
Machová Blanka
02.10.2019 11.11.2019 pdf Dohoda o kauci a o smluvní pokutě _Dvoračka 30.04.2019.pdf
Dohoda o kauci a smluvní pokutě - příloha žádosti do VŘ
Machová Blanka
02.10.2019 11.11.2019 VŘ - restaurace Dvoračka
Pronájem prostor sloužících podnikání - výběrové řízení
Machová Blanka
02.10.2019 11.11.2019 pdf DVORAČKA obecně 10.2019.pdf
Pronájem prostor sloužících podnikání - podmínky VŘ
Machová Blanka
17.07.2019 pdf Pronájem nebytových prostor_starší nabídky 2019-07-17.pdf
Pronájem prostor - starší nabídky
Machová Blanka
23.05.2018 pdf ŽÁDOST o nebytové prostory - mimo VŘ od 25.05.2018.pdf
Formulář žádosti
Machová Blanka
Pronájem bytů
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
Výběrová řízení
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
02.10.2019 25.10.2019 Výběrové řízení na obsazení místa úředníka v oddělení daní a poplatků na Odboru finančním Městského úřadu Trutnov_81449_2019
Úředník v oddělení daní a poplatků na Odboru finančním Městského úřadu Trutnov.
Tommová Renáta
23.09.2019 25.10.2019 Výběrové řízení na obsazení místa úředníka v oddělení investic na Odboru rozvoje města Městského úřadu Trutnov_příprava a realizace investičních akcí_78465_2019
Úředník v oddělení investic na Odboru rozvoje města Městského úřadu Trutnov (příprava a realizace investičních akcí).
Tommová Renáta
Dražby a exekuce
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
16.10.2019 01.11.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 023 EX 00007/03-252
Soudní exekutor Mgr. Jaromír Franc, Exekutorský úřad Jičín, vydává dražební vyhlášku o elektronické dražbě nemovitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
14.10.2019 30.10.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 181 EX 7236/18-147
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, vydává dražební vyhlášku o dražbě movitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
14.10.2019 30.10.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 181 EX 7145/15-1078
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, vydává dražební vyhlášku o dražbě movitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
14.10.2019 30.10.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 181 EX 9248/15-598
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, vydává dražební vyhlášku o dražbě movitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
14.10.2019 30.10.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 181 EX 8402/18-218
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, vydává dražební vyhlášku o dražbě movitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
14.10.2019 30.10.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 181 EX 13972/15-418
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, vydává dražební vyhlášku o dražbě movitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
14.10.2019 30.10.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 181 EX 3536/18-320
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, vydává dražební vyhlášku o dražbě movitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
14.10.2019 30.10.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 181 EX 5962/19-73
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, vydává dražební vyhlášku o dražbě movitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
14.10.2019 30.10.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 181 EX 13708/16-381
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, vydává dražební vyhlášku o dražbě movitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
14.10.2019 30.10.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 181 EX 4359/14-1166
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, vydává dražební vyhlášku o dražbě movitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
14.10.2019 30.10.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 181 EX 2373/18-203
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, vydává dražební vyhlášku o dražbě movitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
10.10.2019 25.10.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 139EX 00879/13-260
Soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk, vydává dražební vyhlášku o elektronické dražbě nemovitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
09.10.2019 23.10.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 064 EX 217/03-60
Soudní exekutor JUDr. Jaromír Peške, Exekutorský úřad Plzeň-sever, vydává dražební vyhlášku o elektronické dražbě nemovitých věcí. V usnesení se opravuje, že elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 22.10.2019 v 11:30 h .
Brettschneiderová Monika DiS.
09.10.2019 24.10.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 192 EX 823/15-169
Soudní exekutorka Mgr. Veronika Jakubovská, Exekutorský úřad Kutná Hora, vydává usnesení o nařízení elektronické dražby nemovitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
09.10.2019 24.10.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 074 EX 20093/11-145
Soudní exekutor Mgr. David Koncz, Exekutorský úřad Cheb, vydává dražební vyhlášku o elektronické dražbě nemovitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
1       ››
Ostatní zprávy
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
18.10.2019 07.11.2019 pdf Přerušení dodávky elektřiny 06.11.2019
ČEZ Distribuce, a. s., oznamuje přerušení dodávky elektřiny dne 06. listopadu v lokalitě Trutnov - Střední Předměstí (viz příloha).
Majerová Kristina
18.10.2019 18.11.2019 pdf Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Radeč a Starý Rokytník
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Radeč a v navazující části k. ú. Starý Rokytník.
Majerová Kristina
17.10.2019 06.11.2019 pdf Přerušení dodávky elektřiny 05.11.2019
ČEZ Distribuce, a. s., oznamuje přerušení dodávky elektřiny dne 05. listopadu v lokalitě Trutnov - Dolní Předměstí a Střední Předměstí (viz příloha).
Majerová Kristina
16.10.2019 05.11.2019 pdf Přerušení dodávky elektřiny 04.11.2019
ČEZ Distribuce, a. s., oznamuje přerušení dodávky elektřiny dne 04. listopadu v lokalitě Trutnov - Kryblice (viz příloha).
Majerová Kristina
16.10.2019 01.11.2019 pdf Ztráty a nálezy - vyhlášení nálezů
Oznámení o nálezu věcí a zvířat na území obce Trutnov
Morávková Eva
15.10.2019 04.11.2019 pdf Přerušení dodávky elektřiny 01.11.2019
ČEZ Distribuce, a. s., oznamuje přerušení dodávky elektřiny dne 01. listopadu v lokalitě Trutnov - Volanov (viz příloha).
Majerová Kristina
11.10.2019 31.10.2019 pdf Přerušení dodávky elektřiny 30.10.2019
ČEZ Distribuce, a. s., oznamuje přerušení dodávky elektřiny dne 30. října v lokalitě Trutnov - Kryblice, Střední Předměstí a Dolní Předměstí (viz příloha).
Majerová Kristina
11.10.2019 30.10.2019 pdf Přerušení dodávky elektřiny 29.10.2019
ČEZ Distribuce, a. s., oznamuje přerušení dodávky elektřiny dne 29. října v lokalitě Trutnov - Vnitřní Město, Dolní Předměstí, Horní Předměstí a  Kryblice (viz příloha).
Majerová Kristina
11.10.2019 29.10.2019 pdf Přerušení dodávky elektřiny 28.10.2019
ČEZ Distribuce, a. s., oznamuje přerušení dodávky elektřiny dne 28. října v Trutnově - Poříčí (viz příloha).
Majerová Kristina
11.10.2019 25.10.2019 pdf Přerušení dodávky elektřiny 24.10.2019
ČEZ Distribuce, a. s., oznamuje přerušení dodávky elektřiny dne 24. října v Trutnově - Poříčí (viz příloha).
Majerová Kristina
08.10.2019 25.10.2019 Narizeni 3_2019
Ceníky za stání silničních motorových vozidel s platností od 01.10.2019 a 01.11.2019
Čapek Martin
08.10.2019 25.10.2019 pdf Z1505-Postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky-ÚZ (3).pdf
ZÁSADY č. 5/2015 - Postup při pronájmu nebo výpůjčce nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů ÚPLNÉ ZNĚNÍ(účinnost od 01.11.2019)
Čapek Martin
08.10.2019 23.10.2019 pdf KÚ_posuzovani_vlivu_na_zivotni_prostredi.pdf
Posuzování vlivů na životní prostředí "Novostavba obchodního domu Kaufland Trutnov, ulice Horská"
Ryšavá Martina
07.10.2019 25.10.2019 pdf Přerušení dodávky elektřiny 25.10.2019
ČEZ Distribuce, a. s., oznamuje přerušení dodávky elektřiny dne 25. října v Trutnově - Horním Předměstí (viz příloha).
Majerová Kristina
03.10.2019 24.10.2019 pdf Přerušení dodávky elektřiny 23.10.2019
ČEZ Distribuce, a. s., oznamuje přerušení dodávky elektřiny dne 23. října v Trutnově - Horním Starém Městě (viz příloha).
Majerová Kristina
1       ››

 

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg