Ostatní zprávy

Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
19.09.2019 31.10.2019 pdf Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
ČEZ Distribuce, a. s., upozorňuje vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy (viz příloha).
Majerová Kristina
18.09.2019 31.12.2019 pdf SOVK_Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
Svazek obcí Východní Krkonoše - oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
Majerová Kristina
18.09.2019 09.10.2019 pdf Přerušení dodávky elektřiny 08.10.2019
ČEZ Distribuce, a. s., oznamuje přerušení dodávky elektřiny dne 08. října v Trutnově-Babí, Dolní Staré Město a Horní Staré Město (viz příloha).
Majerová Kristina
13.09.2019 30.09.2019 pdf Stanovisko "Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021-2027"
Krajský úřad Královéhradeckého kraje zveřejňuje stanovisko o posuzování vlivů na životní prostředí k návrhu koncepce "Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021-2027".
Velebová Petra
04.09.2019 24.09.2019 pdf Přerušení dodávky elektřiny 23.09.2019
ČEZ Distribuce, a. s., oznamuje přerušení dodávky elektřiny dne 23. září v Trutnově - Horní Staré Město (viz příloha).
Majerová Kristina
28.08.2019 31.12.2019 Povinné čipování psů Síč Tomáš
09.08.2019 31.10.2019 pdf Revize katastru nemovitostí_oznámení
Katastrální úřad oznamuje, že bude v k. ú. Studenec u Trutnova provedena revize, která potrvá od 05. října 2019 přibližně do 20. března 2021.
Majerová Kristina
09.08.2019 31.10.2019 pdf Revize katastru nemovitostí
Katastrální úřad oznamuje, že bude v k.ú. Střítež u Trutnova provedena revize, která potrvá od 05. října 2019 přibližně do 30. října 2020.
Majerová Kristina
05.06.2019 31.12.2019 pdf Oznámení_DSO Královská věnná města
Oznámení Dobrovolného svazku obcí Královská věnná města o povinně zveřejňovaných dokumentech (viz příloha).
Majerová Kristina
31.03.2017 pdf Oznámení o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu města Trutnova.pdf
Oznámení o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu města Trutnova
Daňková Ilona
22.03.2017 22.03.2022 Královská věnná města - povinně zveřejňované informace - návrh rozpočtu, rozpočtový výhled
KVM - povinně zveřejňované informace
Tommová Renáta
06.01.2017 pdf Změny č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice a Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice na udržitelný rozvoj Hospodková Michaela

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg