Veřejné vyhlášky

Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
23.10.2019 08.11.2019 Veřejná vyhláška 88366-2019
Výzva - vyjádření k podanému odvolání proti rozhodnutí č.j. MUTN 59561/2019 ze dne 12.7.2019
Grundmannová Petra
23.10.2019 08.11.2019 Veřejná vyhláška 87767-2019
Územní rozhodnutí: Terénní úpravy na pozemku p. č. 1227/1 (hřiště) v k. ú. Brusnice, obec Hajnice
Myslivcová Iva
23.10.2019 08.11.2019 Veřejná vyhláška 88219-2019
Oznámení návrhu opatření obecné povahy: Stanovení úpravy provozu na místní komunikaci v obci Trutnov, části obce Horní Předměstí, ul. Za Vápenkou a na veřejně přístupné účelové komunikaci v obci Trutnov, části obce Volanov, ul. Potoční
Myslivcová Iva
23.10.2019 24.11.2019 pdf Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání návrhu zadání Územního plánu Chotěvice Hospodková Michaela
22.10.2019 07.11.2019 Veřejná vyhláška 84413-2019
Rozhodnutí - schválení stavebního záměru na stavbu "II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace v Úpici, ulice Pod Městem a Dr. Hejny, SO 102 - Parkovací stání, SO 103 - Rekonstrukce chodníku, SO 201 Opěrná zeď u pomníku a SO 401 - Nasvětlení přechodů pro chodce 
Grundmannová Petra
21.10.2019 06.11.2019 Veřejná vyhláška 87243-2019
Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/296 v obci Pec pod Sněžkou v souvislosti se stavbou dopravního terminálu
Myslivcová Iva
21.10.2019 06.11.2019 pdf Veřejná vyhláška 85941-2019
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2018 (městská hromadná doprava)
Myslivcová Iva
18.10.2019 05.11.2019 pdf Veřejná vyhláška 86250-2019
Seznámení s podklady rozhodnutí: Vydání územního rozhodnutí o umístění veřejně prospěšné stavby: D11 1109 Trutnov - státní hranice
Myslivcová Iva
17.10.2019 01.11.2019 Veřejná vyhláška - OPVZ Rtyně v Podkrkonoší
Návrh opatření obecné povahy na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, Rtyně v Podkrkonoší, vrt RTK-1, lokalita Krákorka
Síč Tomáš
17.10.2019 05.11.2019 pdf Veřejná vyhláška 86280-2019
Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/2961 v obci a k. ú. Janské Lázně, ul. Lázeňská, nám. Svobody, Černohorská, Lesní, Dolní Promenáda, Obchodní a Rekreační
Myslivcová Iva
16.10.2019 01.11.2019 Veřejná vyhláška 84078-2018
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu pro označení úplné uzavírky k provozu na části místní komunikace v ulici Česká, v části obce Dolní Předměstí, obci Trutnov
Grundmannová Petra
15.10.2019 31.10.2019 pdf Veřejná vyhláška 84963-2019
Stavební povolení: Rekonstrukce komunikace II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, etapa č. 1
Myslivcová Iva
11.10.2019 29.10.2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí společného povolení
veřejná vyhláška - rozhodnutí společného povolení -  Novostavba rodinného domu - domovní ČOV na p.p.č. 857/1 v k.ú. Lampertice + situace
Síč Tomáš
10.10.2019 29.10.2019 Veřejná vyhláška 84160-2019
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - veřejně přístupné účelové komunikaci k prodejně firmy MELICHAR CZ s.r.o. v obci Úpice
Grundmannová Petra
07.10.2019 01.12.2019 pdf Oznámení o vystavení návrhu Změny č. 1 ÚP J. Lázně a Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 1 ÚP J. Lázně na udržitelný rozvoj území
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení ÚPD
Hospodková Michaela
04.09.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - doplnění
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - doplnění, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019
Síč Tomáš
05.04.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - opatření proti kůrovci
Síč Tomáš
26.09.2017 pdf 1705 - OZV Poplatky ze vstupného.pdf
Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 5/2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 11/2010, o místním poplatku ze vstupného.  
Uvízl Jaroslav

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg