Veřejné vyhlášky

Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
24.06.2019 10.07.2019 Veřejná vyhláška 56512-2019
Opatření obecné povahy: Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/30018 v obci Pilníkov
Myslivcová Iva
24.06.2019 10.07.2019 Veřejná vyhláška 56048-2019
Oznámení návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Janské Lázně - vjezd na Centrální parkoviště u lanovky- doplnění dodatkové tabulky
Grundmannová Petra
21.06.2019 09.07.2019 Veřejná vyhláška 55489-2019
Rozhodnutí: Rekonstrukce ulice Národní v obci Trutnov, části obce Střední Předměstí
Myslivcová Iva
20.06.2019 09.07.2019 Veřejná vyhláška 55936-2019
Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - ulici Pod Chmelnicí, v obci Trutnov, část obce Kryblice, u křižovatky s ulicí Pod Sadem
Grundmannová Petra
18.06.2019 04.07.2019 Veřejná vyhláška 55127-2019
Opatření obecné povahy: Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/296 v obci Horní Maršov, části obce Temný Důl
Myslivcová Iva
18.06.2019 04.07.2019 Veřejná vyhláška 35218-2019
Opatření obecné povahy: Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Trutnov, části obce Střední Předměstí, ul. Na Nivách, Polní, Procházkova a parkovací plocha Na Nivách
Myslivcová Iva
17.06.2019 03.07.2019 Veřejná vyhláška 54173-2019
Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v obci Trutnov, část obce Střední Předměstí, ulice Novodvorská, Procházkova a R. A. Dvorského
Grundmannová Petra
17.06.2019 18.07.2019 ozn. veř. vyhl. společné povolení ČOV Havlovice Síč Tomáš
13.06.2019 02.07.2019 Veřejná vyhláška 47327-2019
Rozhodnutí - schválení stavebního záměru na stavbu "Novostavba rodinného domu, obec Hajnice, na pozemcích parc. č. 1152/2 a parc. č. 1128 v katastrálním území Brusnice
Grundmannová Petra
13.06.2019 02.07.2019 Veřejná vyhláška 36478-2019
Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v obci Trutnov, částech obce Horní Předměstí a Bojiště, ul. Oválná
Myslivcová Iva
13.06.2019 28.06.2019 rozh. veřejná vyhl. společné povolení studna Síč Tomáš
12.06.2019 28.06.2019 Veřejná vyhláška 53142-2019
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/252 v obcích Pec pod Sněžkou a Malá Úpa, pro označení částečné uzavírky silnice II/252
Grundmannová Petra
12.06.2019 28.06.2019 pdf Veřejná vyhláška 52879-2019
Stavební povolení: Rekonstrukce komunikace III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - úsek č. 3
Myslivcová Iva
11.06.2019 27.06.2019 Veřejná vyhláška 52719-2019
Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na vjezdech na parkovací plochu u prodejny Lidl a veřejně přístupné účelové komunikaci ul. K Lázním v obci Trutnov, části obce Dolní Předměstí
Myslivcová Iva
04.06.2019 22.07.2019 pdf Veřejná vyhláška o vystavení návrhu Změny č. 3 ÚP Staré Buky Hospodková Michaela
29.05.2019 29.06.2019 pdf Veřejná vyhláška
MěÚ Svoboda nad Úpou oznamuje, že od 28.05. do 28.06.2019 bude v budově města Svoboda nad Úpou zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017 poplatníkům, kteří nezaplatili uvedený místní poplatek včas (viz příloha).
Majerová Kristina
05.04.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - opatření proti kůrovci
Síč Tomáš
26.09.2017 pdf 1705 - OZV Poplatky ze vstupného.pdf
Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 5/2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 11/2010, o místním poplatku ze vstupného.  
Uvízl Jaroslav

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg