Veřejné vyhlášky

Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
22.08.2019 10.09.2019 Veřejná vyhláška 71727-2019
Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v obci Trutnov, částech obce Střední Předměstí a Vnitřní Město, v souvislosti s konáním kulturní akce "Rýbrcoul - Duch hor"
Myslivcová Iva
22.08.2019 10.09.2019 Veřejná vyhláška 71686-2019
Opatření obecné povahy: Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Janské Lázně - vjezd na Centrální parkoviště u lanovky
Myslivcová Iva
21.08.2019 06.09.2019 Veřejná vyhláška 70024-2019
Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v obci Trutnov, části obce Vnitřní Město, v souvislosti s konáním kulturní akce "Trutnovský jarmark"
Myslivcová Iva
20.08.2019 25.09.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územnjího a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání k záměru  „Novostavba rodinného domu – domovní ČOV na p.p.č. 857/1 v k.ú. Lampertice“
Síč Tomáš
16.08.2019 03.09.2019 Veřejná vyhláška 70417-2019
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ulice Mlýnská, v obci Mladé Buky, pro označení úseku v souvislosti s označením pracovního místa při provádění stavebních prací
Grundmannová Petra
16.08.2019 03.09.2019 Veřejná vyhláška 68929-2019
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - ulici Oválná, v části obce Horní Předměstí a Bojiště, obci Trutnov - pro označení úplné uzavírky provozu v souvislosti s konáním hudebního festivalu "ARTU KUS" v areálu PKS Bojiště Trutov
Grundmannová Petra
12.08.2019 25.09.2019 pdf Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Pilníkov ve zkráceném postupu Hospodková Michaela
06.08.2019 22.08.2019 Veřejná vyhláška_24046_3
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanoví přechodnou úpravu provozu na silnici I/16 v ulici Volanovská, Pražská, Na Struze, Polská v obci Trutnov, dále na silnici I/14 ...
Majerová Kristina
22.07.2019 29.08.2019 pdf Veřejná vyhláška, kterou se oznamuje termín konání veřejného projednání návrhu územně plánovací dokumentace "Změny č. 2 územního plánu Trutnov" Novotná Eva
15.07.2019 30.08.2019 pdf Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu ÚP Mladé Buky
Veřejná vyhláška, kterou se oznamuje vystavení návrhu územně plánovací dokumentace - Územní plán Mladé Buky a Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu Mladé Buky na udržitelný rozvoj území
Hospodková Michaela
05.04.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - opatření proti kůrovci
Síč Tomáš
26.09.2017 pdf 1705 - OZV Poplatky ze vstupného.pdf
Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 5/2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 11/2010, o místním poplatku ze vstupného.  
Uvízl Jaroslav

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg