Veřejné vyhlášky

Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
17.01.2020 04.02.2020 Veřejná vyhláška 4558-2020
Oznámení návrhu opatření obecné povahy: Stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích v obci Trutnov, části obce Lhota, ul. Mariánská a Sedloňovská
Myslivcová Iva
16.01.2020 04.02.2020 Veřejná vyhláška 4286-2020
Oznámení návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - ulici Úpská, v obci Trutnov, část obce Horní Staré Město
Grundmannová Petra
16.01.2020 04.02.2020 pdf Veřejná vyhláška 3007-2020
Usnesení - přerušení řízení: Zrušení železničního přejezdu P 4814 v km 8,223 trati 1471 Trutnov střed - Teplice nad Metují, na p. p. č. 988 v k. ú. Chvaleč
Myslivcová Iva
15.01.2020 31.01.2020 Veřejná vyhláška 1423-2020
Oznámení o zahájení společného povolení na stavbu "Rekonstrukce pěší zóny Trutnov, obec Trutnov, část obce Vnitřní Město"
Grundmannová Petra
15.01.2020 31.01.2020 Veřejná vyhláška 3975-2020
Opatření obecné povahy: Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Trutnov, části obce Dolní Předměstí, ul. K Lázním, Přerušená a parkovací plochy u prodejny Lidl
Myslivcová Iva
13.01.2020 29.01.2020 Veřejná vyhláška 3311-2020
Opravné usnesení: Oprava zřejmé nesprávnosti v příloze písemného vyhotovení opatření obecné povahy: čj.: MUTN 1589/2020 ze dne 7.1.2020
Myslivcová Iva
10.01.2020 28.01.2020 Veřejná vyhláška 3006-2020
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/296 v obci Pec pod Sněžkou, pro označení parkoviště s částečným podélným stáním na chodníku v souvislosti se zvýšeným požadavkem na parkování vozidel v průběhu zimní sezony
Grundmannová Petra
07.01.2020 23.01.2020 Veřejná vyhláška 1589-2020
Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Trutnov, část obce Dolní Předměstí, ulice Polská, instalace nového dopravního značení na parkovací ploše před objektem č.p. 96/24 v souvislosti s dokončením rekonstrukce objektu
Grundmannová Petra
07.01.2020 23.01.2020 Veřejná vyhláška 1421-2020
Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/2961 v obci Janské Lázně, v k. ú. Černá Hora v Krkonoších
Myslivcová Iva
07.01.2020 23.01.2020 Veřejná vyhláška 108002-2019
Rozhodnutí: Zázemí sportovního areálu v obci Hajnice, k. ú. Brusnice
Myslivcová Iva
06.01.2020 22.01.2020 pdf Veřejná vyhláška o doručení Změny č. 2 ÚP Pilníkov, Změny č. 3 ÚP Pilníkov a Úplného znění ÚP Pilníkov po změně č. 1, 2 a 3 Hospodková Michaela
11.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019
Žačok Vendelín
04.09.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - doplnění
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - doplnění, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019
Síč Tomáš
05.04.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - opatření proti kůrovci
Síč Tomáš
26.09.2017 pdf 1705 - OZV Poplatky ze vstupného.pdf
Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 5/2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 11/2010, o místním poplatku ze vstupného.  
Uvízl Jaroslav

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg