Výběrová řízení - archiv

Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
13.01.2017 25.01.2017 pdf Příloha_výběrové řízení.pdf
Městský úřad Hostinné vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa "pracovník/pracovnice informačního centra".
Majerová Kristina
24.01.2017 01.02.2017 pdf Výběrové řízení_Hostinné.pdf
Technické služby města Hostinné, p. o., vyhlašují výběrové řízení na pozici instalatér - topenář (viz příloha).
Majerová Kristina
01.02.2017 01.03.2017 pdf Inzerát.pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové řízení s aukcí. Jedná se o prodej nemovité věci v katastrálním území Libňatov (viz příloha).
Majerová Kristina
01.02.2017 15.02.2017 pdf Výběrové řízení_MěÚ Hostinné.pdf
Městský úřad Hostinné vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa "referent stavebního úřadu".
Majerová Kristina
01.02.2017 10.02.2017 pdf Výběrové řízení_TS Hostinné.pdf
Technické služby města Hostinné, p. o., vyhlašuje výběrové řízení na pozici instalatér - topenář.
Majerová Kristina
06.02.2017 24.02.2017 doc VŘ_ŽP_01_2017.doc
Oznámení o výběrovém řízení na obsazení místa úředník Odboru ŽP
Vetterlová Lenka
06.02.2017 24.02.2017 doc Přihláška do výběrového řízení_úředník.doc
Přihláška do výběrového řízení úředník.
Vetterlová Lenka
06.02.2017 24.02.2017 doc VŘ_OV_01_2017.doc
Oznámení o výběrovém řízení na obsazení místa úředník Odboru výstavby
Vetterlová Lenka
06.02.2017 24.02.2017 doc Přihláška do výběrového řízení_úředník.doc
Přihláška do výběrového řízení úředník.
Vetterlová Lenka
06.02.2017 24.02.2017 pdf ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.pdf
Čestné prohlášení k výběrovému řízení
Vetterlová Lenka
06.02.2017 24.02.2017 doc Přihláška do výběrového řízení_vedoucí úředník.doc
Přihláška do výběrového řízení vedoucí úředník.
Vetterlová Lenka
08.02.2017 24.02.2017 doc VŘ_VOD_OV_2017.doc
Oznámení o výběrovém řízení na obsazení místa vedoucí úředník Odboru výstavby.
Tommová Renáta
16.02.2017 17.03.2017 doc Přihláška do výběrového řízení_úředník.doc
Přihláška do výběrového řízení úředník - euromanažer.
Tommová Renáta
16.02.2017 17.03.2017 pdf Oznámení VŘ_EURO_01_2017.pdf
Oznámení o výběrovém řízení na obsazení místa úředník - euromanažer na oddělení územního plánování Odboru rozvoje města.
Tommová Renáta
28.02.2017 16.03.2017 pdf Oznámení VŘ_OPaCDaEO.pdf
Oznámení o výběrovém řízení na obsazení místa úředníka oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel na Odboru správním.
Tommová Renáta
28.02.2017 16.03.2017 doc Přihláška do výběrového řízení_úředník.doc
Přihláška do výběrového řízení úředník.
Tommová Renáta
28.02.2017 24.03.2017 pdf Oznámení VŘ_Veřejné zakázky.pdf
Oznámení o výběrovém řízení na obsazení místa úředníka na Odboru správním – koordinátora veřejných zakázek.
Tommová Renáta
28.02.2017 24.03.2017 doc Přihláška do výběrového řízení_úředník.doc
Přihláška do výběrového řízení úředník.
Tommová Renáta
02.03.2017 28.03.2017 pdf VŘ ředitel ZUŠ - vyhlášení konkurzu.pdf
Město Hostinné vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní umělecké školy v Hostinném (viz příloha).
Majerová Kristina
07.03.2017 05.05.2017 pdf 05_2017_prodej_pozemku_v_k_u_Pec_pod_Snezkou_(1310572).pdf
Statutární město Hradec Králové, odbor správy majetku města, zveřejňuje záměr prodeje pozemku st. p. č. 65/2, jehož součástí je budova čp. 182 v katastrálním území Pec pod Sněžkou (viz příloha).
Majerová Kristina
29.03.2017 26.04.2017 pdf Výběrové řízení s aukcí.pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové řízení s aukcí č. HTU/002/2017. Jedná se o prodej nemovitých věcí v katastrálním území Souvrať, obec Mostek.
Majerová Kristina

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg