Úřední hodiny a úřední den

Úřední hodiny

Pojem "ÚŘEDNÍ DEN" vychází z Usnesení vlády České republiky č. 595 ze dne 25. října 1995. V něm se definuje řada opatření ke zjednodušení a zlepšení výkonu státní správy ve vztahu k občanům. Toto nařízení vlády bylo akceptováno i na úrovni obcí - obecních úřadů. Zde se mj. stanovují s účinností od 1. ledna 1996 pro všechny ústřední a územní orgány státní správy jednotné úřední dny vždy v pondělí a ve středu s úředními hodinami od 8 do 17 hodin, pokud úřední den nepřipadá na den pracovního klidu.

 

Pojem "ÚŘEDNÍ DEN" a "ÚŘEDNÍ HODINY" lze chápat tak, že v této době občan na úřadu najde pracovníka, který s ním jeho záležitost projedná. V ostatních pracovních dnech se služby pro veřejnost poskytují v omezeném rozsahu, neboť úředník stráví jednáním s občany menší část pracovní doby. Větší část pracovní doby potřebuje na zpracování informací, vedení spisového materiálu, apod. Ale i v těchto dnech je v pracovní době úřad pro občany otevřen a na příslušných odborech jsou přítomni úředníci, kteří se občanům věnují. V odůvodněných případech je samozřejmě možné domluvit si schůzku s konkrétním úředníkem i mimo pracovní dobu.
 

 Zpět na základní informace

  

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg