Už přes rok v novém provozu

stacion-y-logo-projektu.jpg

Oddělení B a C Stacionáře mezi mosty Trutnov, příspěvkové organizace města, jsou v provozu teprve druhý rok. Tato oddělení byla otevřena po rekonstrukci budovy stacionáře spolufinancované z fondů Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Rozšířením stacionáře se ukazuje, že tato služba v Trutnově chyběla. Velmi ji přivítali pečující o klienty s těžkým a hlubokým mentálním postižením a také pečující o seniory. V průběhu prvního roku fungování rozšířených oddělení stacionáře byla uzavřena smlouva s 24 klienty.  V současné době službu využívá v odděleních B a C 21 klientů  a  39 klientů v oddělení A.

Pracovníci stacionáře klientům poskytují nejen základní péči v oblasti sebeobsluhy, pomoc v péči o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, ale nabízejí také aktivizační činnosti a velmi důležitý kontakt se společenským prostředím. Pro klienty z odd. C bylo zorganizováno několik besed (s paní kronikářkou města Trutnova, se studentkou o pobytu v Austrálii, s myslivcem, s mluvčím Policie ČR, s fotografem Ing. Grohem). Besed se účastnili také klienti z odd. A i B. Mimo programů ve stacionáři klienti z nových oddělení vyjeli do ZOO ve Dvoře Králové a na prohlídku adventně vyzdobeného zámku v Hrádku u Nechanic.

Velmi se zkvalitnila činnost ve cvičném bytě, který po rekonstrukci také z programu IROP „simuluje“ skutečné bytové prostory (kuchyň, jídelnu, ložnici, WC, sprchový kout). Klienti z oddělení A trénují opravdovou péči o bytové prostory, nakupování, vaření, péči o prádlo. Prostory také využívali klienti z odd. C – senioři k pečení moučníků k odpolední kávě.

Rodiče a opatrovníci klientů službu zhodnotili za uplynulý rok kladně, uvědomují si velmi příznivý vliv pobytu ve stacionáři na rozvoj osobností svých opatrovanců a na jejich začleňování do společnosti. Službu též velmi kladně hodnotí děti klientů – seniorů, protože jejich rodiče mohou déle zůstávat ve svém přirozeném prostředí a přes den mají plnohodnotnou náplň a péči. Předchází se tak jejich sociálnímu vyloučení ze společnosti a nepříznivé sociální situaci.

 

Renata Bezděková

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg