Prodej-volná bytová jednotka 264/4 v čp.264 Lípové nám. TU 3

Lipove nam cp264.jpg

 

volná byt. jedn. č. 264/4 v domě č.p. 264
Lípové náměstí

Lipove nam cp264.jpg

                                                     na: st.p. 276                      536 m2

včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, v části obce Poříčí

                 podlaží            číslo jednotky     velikost        podl. plocha         úvodní cena pro jednání
  2. NP                264/4                 2+1                 88 m2                   495 000,-Kč

V domě je celkem 5 bytových jednotek a 1 nebytový prostor. Předmětem prodeje je bytová jednotka, která je volná.

Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení je složení kauce (peněžité jistoty) ve výši 10 000,-Kč. Kauce musí být složena bezhotovostním převodem na bankovní účet města Trutnova, vedený u Komerční banky, číslo účtu: 6015-124601/0100, variabilní symbol: 3629452, konstantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést své jméno a příjmení, příp. název právnické osoby. Kopie dokladu o zaplacení kauce musí být přiložena k nabídce.

Kupujícímu bude započtena kauce do smluvní ceny kupovaného bytu. V případě, že prodej nebude uskutečněn ze strany prodávajícího, bude kauce vrácena zpět po rozhodnutí Zastupitelstva města a bude vyplacena na účet složitele. V případě neuskutečnění prodeje ze strany kupujícího propadá kauce ve prospěch města.

O způsobu prodeje a konečném schválení prodeje rozhoduje Zastupitelstvo města. Město Trutnov si vyhrazuje právo od záměru prodeje odstoupit, či změnit podmínky.

Další informace obdržíte v kanceláři č. 408 (pí Košťálová, tel. 499 803 281, kostalova@trutnov_cz)

Lipove_nam_264mapa_1.jpg

 

Ing. Radek Hojný
vedoucí odboru majetku města

 

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

baner-dolce.jpg