Žádost o poskytnutí informace

informace_m.gif

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.


doručit na adresu
Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 00 Trutnov 

 

osobně předat

Podatelna MěÚ  Trutnov,  Slovanské náměstí 165,  kancelář č. 162

 

elektronicky

Město Trutnov zřídilo v souladu s nařízením vlády ČR č. 304/2001 
podatelnu pro příjem spisů v elektronické formě, adresa:
podatelna@trutnov_cz Fax: +420 499 803 103

 

Formulář elektronické žádosti

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb.

   

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg