Kontakty - Úřední deska - Formuláře - Dokumenty - Odkazy

Kontakty - Formuláře - Řešení životních situací

mestsky_urad_linka.gif

Článek 1
Základní působnost

(1) Vykonává činnosti živnostenského úřadu v souladu s ustanoveními zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

(2) Je centrálním registračním místem pro podnikatele v souladu s § 45a zákona č. 214/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

(3) Provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

(4) Plní další úkoly stanovené živnostenskému úřadu zvláštními právními předpisy (zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

(5) Vede živnostenský rejstřík.

(6) Vede evidenci zemědělských podnikatelů v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb. o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

(7) Je kontaktním místem Czech POINT, prostřednictvím kterého lze požádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků.

Článek 2
Vnitřní členění odboru 

- Vedoucí odboru,
- oddělení registrace
- oddělení kontroly.
   mestsky_urad_linka.gif

 
vedoucí odboru
 

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg