Kontakty - Úřední deska - Formuláře - Dokumenty - Odkazy

Kontakty - Formuláře - Řešení životních situací

mestsky_urad_linka.gif

Odbor zajišťuje státní správu a samosprávu v oblasti životního prostředí.

Článek 1
Základní působnost 

1. ODDĚLENÍ OCHRANY PROSTŘEDÍ a KRAJINY 

a) Ochrana přírody a krajiny – státní správa na úseku ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

b) Ochrana zemědělského půdního fondu – státní správa na úseku ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,

c) Ochrana lesního půdního fondu – státní správa na úseku ochrany lesního půdního fondu dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),

d) Myslivost – státní správa na úseku myslivosti dle zákona č. 449/2001  Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,

e) Rybářství – státní správa na úseku rybářství dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

f) Ochrana zvířat proti týrání - státní správa na úseku ochrany zvířat proti týrání dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,

g) Rostlinolékařská péče – státní správa na úseku rostlinolékařské péče dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

h) Odpadové hospodářství – státní správa a samospráva na úseku odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

ch) Ochrana ovzduší – státní správa na úseku ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů,

i) Vydává koordinovaná stanoviska Městského úřadu Trutnov, koordinovaná závazná stanoviska Městského úřadu Trutnov a souhrnná stanoviska Odboru životního prostředí

j) Zajišťuje provoz útulku pro opuštěné a zatoulané psy 

2. ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

a) Vodní hospodářství - státní správa dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů

Článek 2
Vnitřní členění odboru 

- Vedoucí odboru,
- administrativa,
- oddělení ochrany prostředí a krajiny,
- oddělení vodního hospodářství. 

mestsky_urad_linka.gif

 
vedoucí odboru

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg