Kontakty - Úřední deska - Formuláře - Dokumenty - Odkazy

Kontakty - Formuláře - Řešení životních situací

mestsky_urad_linka.gif

Odbor zajišťuje státní správu a samosprávu v oblasti životního prostředí.


Článek 1
Základní působnost 

1. ODDĚLENÍ OCHRANY KRAJINY

a) Ochrana přírody - státní správa na úseku ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
b) Ochrana zemědělského a lesního půdního fondu - vykonává správní činnost dle zákona č. 334/1992 Sb.. o ochraně zemědělského půdního fondu,
c) Lesní hospodářství, myslivost, rybářství - správní činnost dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 449/2001 Sb., o myslivosti a 99/2004 Sb., o rybářství
d) zajišťuje vydávání „koordinovaných stanovisek MěÚ“ a vydávání „souhrnných stanovisek odboru životního prostředí“ k investičním akcím
e) zajišťuje provoz útulku pro opuštěné a zatoulané psy 

2. ODDĚLENÍ OCHRANY PROSTŘEDÍ A VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

a) Vodní hospodářství - státní správa dle zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
b) Odpadové hospodářství - správní činnost dle zákona č. 185/2001 Sb., odpadech
c) Ochrana ovzduší - státní správa v rozsahu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
d)  vydává rybářské lístky

Článek 2
Vnitřní členění odboru 

- Vedoucí odboru,
- administrativa,
- oddělení ochrany krajiny,
- oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství. 

mestsky_urad_linka.gif

 
vedoucí odboru

Nahoru

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg