Zvláštní užívání komunikace – umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

3. Pojmenování (název) životní situace

Zvláštní užívání komunikace – umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech

4. Základní informace k životní situaci

Jedná se o povolení umístit v silničním pozemku inženýrské sítě.Ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení  § 40  vyhlášky č. 140/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání povoleno. Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti na Městském úřadě Trutnov, odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy.

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 

Ministerstvo dopravy - u dálnic a rychlostních komunikací

 

Nábřeží L. Svobody 12, Praha 1

 

Tel: 972 211 111 (225 131 111)

 

E-mail: posta@mdcr.cz

 


 

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje - u silnic I. třídy

 

Regiocentrum Nový pivovar
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

 

E-mail :  posta@kr-kralovehradecky.cz

 


 

Městský úřad Trutnov - u silnic II., III. třídy a místních komunikací

 

Slovanské náměstí 165

 

541 16 Trutnov

 

Po a St :   8.00 - 17.00

 

Út a Čt :    8.00 - 15.00

 

Pá :           8.00 - 14.30

 

Tel.: +420 499 803 291 Fax: +420 499 803 103

 

E-mail: jadudova@trutnov.cz     podatelna@trutnov.cz

 

URL: http://www.trutnov.cz

 

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 165, odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy - kancelář dveře číslo 402

 

Úřední hodiny. 

 

Po a St :   8.00 - 17.00 

 

Út a Čt :    8.00 - 15.00 

 

Pá :           8.00 - 14.30

 

 

 

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněnou žádost (pro urychlení je možné přiložit vyjádření vlastníka dotčené komunikace).

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na Městském úřadu Trutnov, odboru výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy nebo na internetových stránkách MěÚ Trutnov.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí při zvláštním užívání trvajícím do 10 dnů včetně 100 Kč, do 6 měsíců včetně 500 Kč a nad 6 měsíců 1000 Kč. Správní poplatek je nutné uhradit před vydáním rozhodnutí a to buď hotově v pokladně MěÚ Trutnov, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.

 

 

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je 30 dnů, při zvlášť složitých případech 60 dnů.

 

 

 

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Policie České republiky DI Trutnov.
Vlastník dotčené pozemní komunikace.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Součinnost v případě potřeby upřesnění údajů žádosti a při projednávání žádosti s účastníky uvedenými v bodě 14.

 

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

 

Žádost s ověřeným el. podpisem lze podat na el. adresu podatelna@trutnov.cz, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou nebo datovou schránkou 3acbs2c.

 

 

 

 

 

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

 

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové podáním u zdejšího správního orgánu.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta až do výše 500.000 Kč

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstva dopravy ČR   http://www.mdcr.cz/cs/

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Pro vlastní budování inženýrských sítí je třeba získat povolení k provádění stavebních prací.

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

18. 01. 2017

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg