Parkovací průkaz pro osoby těžce zdravotně postižené

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Parkovací průkaz pro osoby těžce zdravotně postižené

4. Základní informace k životní situaci

 

Parkovací průkaz (speciální označení O7) se vydává a je určen osobám se zdravotním postižením. Parkovací průkaz vydává příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností osobě, která je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením: ZTP nebo ZTP/P s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou.  

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 

Držitel průkazu osoby se zdravotním postižením: ZTP, ZTP/P (případně jeho zákonný zástupce či opatrovník) .

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Přiznání mimořádných výhod II. nebo III. stupně, příslušného průkazu osoby se zdravotním postižením: ZTP, ZTP/P.

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 

Osobní návštěva příslušného úřadu. Po telefonické domluvě se sociální pracovnicí, lze vyřídit výměnu  či vydání nového průkazu i v bytě žadatele.

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 

Městský úřad Trutnov, odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví , oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví – místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Mgr. Junková Petra, sociální pracovnice, MěÚ Trutnov, odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví, oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví, telefon: 499 803 143, e-mail: junkova@trutnov.cz, budova č. I, přízemí – vlevo, kancelář č. 128

Bc. Tomešová Olga, sociální pracovnice, MěÚ Trutnov, odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví, oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví, telefon: 499 803 141, e-mail: tomesova@trutnov.cz, budova č. I, přízemí – vlevo, kancelář č. 122

Bc. Jitka jetmarová, sociální pracovnice, MěÚ Trutnov, odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví, oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví, telefon: 499 803 147, e-mail: jetmarova@trutnov.cz , budova č. I, přízemí – vlevo, kancelář č. 122

 

 

 

Pondělí, středa   8.00 – 17.00

Úterý, čtvrtek    8.00 – 15.00

Pátek                   8.00 – 14.30   

 

 

 

 

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný občanský průkaz, stávající doklad o přiznání mimořádných  výhod, tj. průkaz mimořádných výhod II. stupně (ZTP) nebo III. stupně (ZTP/P) či průkaz osoby se zdravotním postižením nebo rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod, původní „Parkovací průkaz - speciální označení vozidla č. O7“, fotografii odpovídající současné podobě o velikosti 35 mm x 45 mm.

 

 

 

 

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Žádné. 

 

 

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Bez poplatku.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Parkovací průkaz je vyměněn obvykle na počkání.

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

Další dotčení účastníci nejsou.  

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

 

---

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

 

---

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích  a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

 

18. Jaké jsou související předpisy

 

---

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné. 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu  na pozemních komunikacích neoprávněně použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě.

 

 

 

 

 

 

21. Nejčastější dotazy

 

---

 

22. Další informace

 

_

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

---

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

---

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví

26. Kontaktní osoba

Bc. Helena Kubíčková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

17. 01. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

 

 

 

Bez dalších upřesnění o poznámek.

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg