Nepřiznivé sociální situace

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Nepřiznivé sociální situace

4. Základní informace k životní situaci

Nepříznivá sociální situace - nezaměstnanost, snížení příjmu, zadlužení, zdravotní postižení, dlouhodobá nemoc, ztráta bydlení, osamělost, sociální vyloučení, neuspokojivé životní podmínky, domácí násilí apod. 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Bez omezení. 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Nepříznivá sociální situace může vzniknout převážně v důsledku ztráty zaměstnání, nízkého příjmu, závislostí např. na návykových látkách, zdravotního postižení, nemoci apod. Zvláštní podmínky nejsou stanoveny.  

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobní návštěva u sociálního pracovníka, popřípadě telefonicky či e-mailem sjednaná návštěva sociálního pracovníka v místě bydliště.  

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví, oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví, Slovanské nám. 165, 541 16  Trutnov.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Mgr. Junková Petra, sociální pracovnice, MěÚ Trutnov, odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví, oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví, telefon: 499 803 143, e-mail: junkova@trutnov.cz, budova č. I, přízemí – vlevo, kancelář č. 128

Bc. Tomešová Olga, sociální pracovnice, MěÚ Trutnov, odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví, oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví, telefon: 499 803 141, e-mail: tomesova@trutnov.cz, budova č. I, přízemí – vlevo, kancelář č. 122

Bc. Jetmarová Jitka, sociální pracovnice, MěÚ Trutnov, odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví, oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví, telefon: 499 803 147, e-mail: jetmarova@trutnov.cz, budova č. I, přízemí – vlevo, kancelář č. 122

 

Pondělí, středa    8.00 – 17.00

Úterý, čtvrtek     8.00 – 15.00

Pátek                 8.00 – 14.30   

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při osobní návštěvě na úřadě občanský průkaz, není však nezbytně nutnou podmínkou. Ostatní se odvíjí dle konkrétní situace.  

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádný formulář není k dispozici. 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Sociální pracovník pracuje dle situace a možností s klientem okamžitě, popřípadě si domlouvá termíny dalších schůzek na základě dohody. 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

---

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

---

16. Elektronická služba, kterou lze využít

---

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Práce sociálního pracovníka obce je vymezena:

- zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,

- zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, o vyhláškou č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi,

- vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

---

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

---

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

---

21. Nejčastější dotazy

---

22. Další informace

---

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

---

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví

26. Kontaktní osoba

Bc. Helena Kubíčková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

17. 01. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Bez dalšího upřesnění a poznámek.

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg