Ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění

4. Základní informace k životní situaci

Obecní  úřad  rozhoduje o  ustanovení  zvláštního  příjemce dávek důchodového  pojištění dle § 64 zákona č. 155/1995 Sb., o  důchodovém  pojištění, ve  znění  pozdějších  předpisů, v  souladu s ustanovením § 10 a § 118 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a po provedeném řízení dle příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan (žadatel) může být ustanoven zvláštním příjemcem v případě, že oprávněný (příjemce důchodu) je schopen podpisu (ze zdravotních důvodu není schopen převzít důchod na poště a tento zdravotní stav musí být potvrzen lékařem), pokud oprávněný není schopen podpisu  opět musí   být   potvrzeno   lékařem,   že   příjemce   důchodu    není   schopen   podpisu,  situace vyžaduje opatrovníka. 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu oprávněného příjemce dávky důchodového pojištění. Zvláštní příjemce nemusí mít trvalé bydliště tam, kde oprávněný. 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním podnětu na Městský úřad v Trutnově.
 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví , oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Mgr. Junková Petra, sociální pracovnice, MěÚ Trutnov, odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví, oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví, telefon: 499 803 143, e-mail: junkova@trutnov.cz, budova č. I, přízemí – vlevo, kancelář č. 128

 

Bc. Tomešová Olga, sociální pracovnice, MěÚ Trutnov, odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví, oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví, telefon: 499 803 141, e-mail: tomesova@trutnov.cz, budova č. I, přízemí – vlevo, kancelář č. 122

 

Bc. Jetmarová Jitka, sociální pracovnice, MěÚ Trutnov, odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví, oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví, telefon: 499 803 147, e-mail: jetmarova@trutnov.cz, budova č. I, přízemí – vlevo, kancelář č. 122

 

Pondělí, středa   8.00 – 17.00

Úterý, čtvrtek    8.00 – 15.00

Pátek                8.00 – 14.30   

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář podnětu je k dispozici na Městském úřadu v Trutnově, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví. Přílohou je potvrzení o zdravotním stavu příjemce dávky důchodového pojištění. Formuláře lze vyzvednout osobně v budově č. I, přízemí - vlevo, kanceláře č. 128, 127 a 122 nebo jsou ke stažení na webových stránkách zde.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku. 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve  znění  pozdějších  předpisů, rozhodne Městský úřad Trutnov nejpozději do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

---

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 Provedení sociálního šetření u příjemce dávky důchodového pojištění.

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

---

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 - zákon č. 155/1995 Sb., o  důchodovém  pojištění, ve znění pozdějších  předpisů,
- zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 500/2004 SB., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

---

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání u Městského úřadu Trutnov do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Nerozhodne-li o odvolání podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Městský úřad Trutnov sám, bude odvolání postoupeno Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.   

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při nedodržení povinností využívat dávku důchodového pojištění pouze ve prospěch oprávněného, bude rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu zrušeno. 

21. Nejčastější dotazy

---

22. Další informace

---

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

---

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Odpovědi na nejčastější dotazy ohledně důchodů lze nalézt na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení. V přehledu dotazů najdete také odpovědi, jak řešit výplatu důchodu, pokud jej ze zdravotních důvodů nemůžete přebírat.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví

26. Kontaktní osoba

Bc. Helena Kubíčková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

17. 01. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Bez dalších upřesnění a poznámek.

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg