Umístění do domu s pečovatelskou službou

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Umístění do domu s pečovatelskou službou

4. Základní informace k životní situaci

Domy s pečovatelskou službou jsou především určeny pro zdravotně postižené občany a seniory. Jsou určitým mezistupněm v období života člověka, kdy již má sníženou schopnost při péči o vlastní osobu a samostatnou domácnost, ale přitom nepotřebuje celodenní péči druhé osoby.

Domy neslouží k řešení bytových problémů žadatelů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba s trvalým bydlištěm na území města Trutnova (nejméně 5 let), která dosáhla důchodového věku, dále osoba, která je příjemcem plného invalidního důchodu nebo osoba, která má trvale hlášenou minimálně 5 let na území města Trutnova osobu blízkou (tj. manžel, rodiče, prarodiče, děti, vnoučata, sourozenci, zeť, snacha kteréhokoliv z manželů).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Při výběru uchazečů se posuzuje zejména: zdravotní stav žadatele, věk a osamělost žadatele, využívání úkonů pečovatelské služby, sociální situace žadatele, vrácení městského bytu a prokázání, že žadatel nemá finanční závazky vůči městu. Žádost je posuzována sociální komisí Rady města Trutnova, která rozhodne o zařazení žadatele do pořadníku žadatelů.

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti na předepsaném tiskopisu, který je k dispozici na Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví MěÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (kanceláře č. 128, 127 a 122) nebo ke stažení na webových stránkách města Trutnova a na webových stránkách Pečovatelské služby Trutnov.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví MěÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov. 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví MěÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, Mgr. Petra Junková, tel. 499 803 143 (kancelář č. 128), Bc. Olga Tomešová, tel. 499 803 141, Bc. Jitka Jetmarová, tel. 499 803 147 (obě kancelář č. 122) nebo Bc. Helena Kubíčková, tel. 499 803 328 (kancelář č. 127). 

Pondělí, středa   8.00 – 17.00

Úterý, čtvrtek    8.00 – 15.00

Pátek                8.00 – 14.30   

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněnou žádost, doplněnou o posouzení zdravotního stavu obvodním či odborným lékařem (ne starší půl roku), občanský průkaz a doložení měsíčního příjmu žadatele. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost, která je k dispozici k osobnímu vyzvednutí na Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví MěÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (kanceláře č. 128,127 a 122) nebo je ke stažení zde. K žádosti je třeba doložit vyjádření praktického nebo odborného lékaře o vhodnosti umístění do DPS a výši mesíčního příjmu žadatele. Žádost spolu s výše uvedenými doklady doručte osobně na Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví MěÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (kanceláře č. 128, 127 a 122).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 Žádné.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud žadatel splňuje podmínky přijetí do DPS,  je žádost zařazena do pořadníku žadatelů. Na umístění je nutno čekat, žadatel bude vyzván pracovníky Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví MěÚ Trutnov.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

---

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Umožnit šetření v místě bydliště žadatele. 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

---

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zásady č. 2/2016 - Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově. Ke stažení na webových stránkách města Trutnova. 

18. Jaké jsou související předpisy

---

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Písemné vyjádření žadatele je předloženo na jednání Rady města Trutnova. 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

---

21. Nejčastější dotazy

---

22. Další informace

---

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Informace o podání žádosti o umístění do domu s pečovatelskou službou lze získat také z webových stránek Pečovatelské služby Trutnov.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

--- 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví

26. Kontaktní osoba

Bc. Helena Kubíčková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

17. 01. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Tento popis uvádí pouze zjednodušené podmínky pro podání žádosti o umístění do domu s pečovatelskou službou. Úplnou informaci Vám poskytnou pracovníci na Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví MěÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (kanceláře č. 128, 127 a 122). 

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg