Umístění do Domova pro seniory Trutnov

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Umístění do Domova pro seniory Trutnov

4. Základní informace k životní situaci

Řeší podmínky pro přijetí žádosti do domova pro seniory, týkající se občanů - seniorů města Trutnova.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občané, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku nebo zdravotního stavu, vyžadují pravidelnou pomoc při zabezpečování základních životních a osobních potřeb jinou osobou.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Formulář žádosti o umístění máte možnost získat přímo v Domově pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, při Vaší osobní návštěvě ve stanovených dnech, nebo na našem dalším pracovišti v Dělnické ulici, na našich webových stránkách www.domovtrutnov.cz , popř. na Městském úřadu v Trutnově, odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Čitelně vyplněné formuláře vlastnoručně podepsané žadatelem nebo jeho opatrovníkem předejte osobně, nebo prostřednictvím jiné osoby přímo do zařízení, případně je můžete zaslat poštou na adresu zařízení.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Přímo se sociální pracovnicí Domova pro seniory (Tel.č.: 499 949 502, 499 949 503).  Dny pro jednání se zájemci o službu a přijímání žádostí jsou stanoveny na úterý 10 - 16 hodin a čtvrtek 10 - 15 hodin. Mimo tyto stanovené hodiny je možná návštěva pouze po dohodě se sociální pracovnicí vzhledem k povinnostem, které zajišťuje i mimo pracoviště.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný formulář žádosti na umístění do domova pro seniory, potvrzení o výši důchodu (kopie posledního důchodového výměru), potvrzení o výši přiznaného příspěvku na péči (příp. doklad o podání žádosti o příspěvek na péči).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Jedná se o formulář s názvem "Žádost o umístění do Domova pro seniory Trutnov ".  K žádosti o umístění je nutné doložit také vyplněnou přílohu, která je nedílnou součástí této žádosti. Jedná se o formulář "Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele " (vyplní Váš ošetřující lékař). Formuláře Vám předá sociální pracovnice Domova pro seniory Trutnov nebo jsou k dispozici na webových stránkách domova.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 Žádné.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny žádné lhůty.

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

---

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

---

16. Elektronická služba, kterou lze využít

---

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle interních předpisů Domova pro seniory Trutnov. 

 

18. Jaké jsou související předpisy

---

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

---

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

---

21. Nejčastější dotazy

Přehled nejčastějších dotazů včetně odpovědí naleznete zde.

22. Další informace

---

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Informace o řešení této životní situace můžete získat při osobní návštěvě Domova pro seniory Trutnov v určených dnech nebo prostřednitvím webových stránek domova.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Pokud nepotřebujete celodenní péči v pobytovém zařízení (24 hodin denně), je možnost požádat o umístění do domu s pečovatelskou službou. Více informací a potřebné formuláře získáte při osobní návštěvě u sociálních pracovníků Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví Městského úřadu Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov. Popis této životní situace najdete zde včetně kontaktů a odkazu na formuláře.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví

26. Kontaktní osoba

Bc. Helena Kubíčková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

17. 01. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Tento text uvádí pouze zjednodušené podmínky pro podání žádosti o umístění do Domova pro seniory Trutnov. Úplnou informaci Vám poskytnou sociální pracovnice domova.


 

 


 

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg