Návrat z výkonu trestu odnětí svobody a ústavní nebo ochranné výchovy

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Návrat z výkonu trestu odnětí svobody a ústavní nebo ochranné výchovy

4. Základní informace k životní situaci

U osob propuštěných z výkonu trestu nebo ústavní a ochranné výchovy může dojít k ohrožení sociálním vyloučením. Tyto osoby mají možnost se obrátit dle svého trvalého bydliště na Městský úřad  v Trutnově a navštívit sociálního kurátora. Zde jim bude poskytnuto základní i odborné poradenství a pomoc při řešení jejich sociální situace (bydlení, finanční zabezpečení, zdravotní péče, doklady).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan, kterého se daná životní situace týká (viz bod 4).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Každý občan má právo po návratu z výkonu trestu nebo ze zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy navštívit sociálního kurátora, objasnit mu svou životní situaci a domluvit se na spolupráci při řešení  konkrétních problémů.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavit se osobně na Městský úřad v Trutnově, oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví.

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví, oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Mgr. Junková Petra, sociální pracovnice, MěÚ Trutnov, odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví, oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví, telefon: 499 803 143, e-mail: junkova@trutnov.cz, budova č. I, přízemí – vlevo, kancelář č. 128

Bc. Tomešová Olga, sociální pracovnice, MěÚ Trutnov, odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví, oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví, telefon: 499 803 141, e-mail: tomesova@trutnov.cz, budova č. I, přízemí – vlevo, kancelář č. 122

Bc. Jetmarová Jitka, sociální pracovnice, MěÚ Trutnov, odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví, oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví, telefon: 499 803 147, e-mail: jetmarova@trutnov.cz, budova č. I, přízemí – vlevo, kancelář č. 122

 

Pondělí, středa    8.00 – 17.00

Úterý, čtvrtek     8.00 – 15.00

Pátek                 8.00 – 14.30   

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, doklad o propuštění z výkonu trestu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádné.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žádné.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Sociální kurátor pracuje dle situace a možností s klientem okamžitě, popřípadě si domlouvá termíny dalších schůzek na základě dohody, popřípadě provádí šetření v místě bydliště za jeho přítomnosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Mohou to být rodinní příslušníci - rodiče, partneři, děti.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

---

16. Elektronická služba, kterou lze využít

---

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné  nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Prováděcí předpisy k příslušným zákonům.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

---

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

---

21. Nejčastější dotazy

---

22. Další informace

---

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

---

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví

26. Kontaktní osoba

Bc. Helena Kubíčková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

17. 01. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Bez dalších upřesnění a poznámek.

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg