Přijímání a vyřizování žádostí o byt

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Přijímání a vyřizování žádostí o byt

4. Základní informace k životní situaci

Žádost o byt formou výběrového řízení, sociální byt, přechod nájmu bytu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel podá písemnou žádost příslušnému orgánu obce, jež je dále řešena dle Občanského zákoníku nebo "Zásad č. 1/2018 pro postup při pronájmu obecních bytů".

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel podá písemnou žádost na podatelnu MěÚ.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Bytové oddělení Odboru majetku města MěÚ Trutnov.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, Odbor majetku města, odd. bytů.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Osobní doklady.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Příslušné tiskopisy (žádost o přidělení sociálního bytu, výběrové řízení na nájem bytu, přechod nájmu bytu) jsou k dispozici na odd. bytů, na inforecepci MěÚ a na webových stránkách MěÚ. 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žádné poplatky se neplatí.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost musí být vyřízena do 30 dnů ode dne jejího doručení. Tato lhůta se prodlužuje na 60 dnů v případě stížností adresovaných radě nebo zastupitelstvu města.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žádní.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

E-mail pro elektronickou formu podání: posta@trutnov.cz , epodatelna@trutnov.cz . Elektronická forma podání musí být doložena v písemné podobě.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Občanský zákoník, Zásady č. 1/2018 pro postup při pronájmu obecních bytů.

18. Jaké jsou související předpisy

Obecně závazné právní předpisy vztahující se ke konkrétnímu obsahu žádosti.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Doložení dalších podkladů, případně podání návrhu soudu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné.

21. Nejčastější dotazy

Nelze specifikovat.

22. Další informace

MěÚ Trutnov, Odbor majetku města - odd. byt. (č. dv. 409, A. Illnerová, tel.: 499 803 282).

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Nelze specifikovat.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nelze specifikovat.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor majetku města - oddělení bytů

26. Kontaktní osoba

Alena Illnerová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

05. 01. 2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

21. 01. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

15. 08. 2021

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg