Prodej nemovitostí z majetku města

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Prodej nemovitostí z majetku města

4. Základní informace k životní situaci

-         příjem žádosti, včetně „Souhlasu se zpracováním osobních a citlivých údajů“

-         zajištění stanovisek dotčených odborů

-         projednání návrhu na zveřejnění v Radě města

-         zveřejnění převodu

-         projednání žádosti v orgánech města

-         uzavření smluvního vztahu, zajištění návrhu na vklad.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna takto jednat

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti o koupi nemovitého majetku města včetně specifikace svého požadavku (popis nemovitosti - adresa, parcelní číslo, katastrální území, kupní cena), důvod žádosti, popř. další využití nemovitosti.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti na podatelnu Městského úřadu Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor majetku města, odd. pozemků, Městského úřadu Trutnov

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

viz. bod č. 8

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při podpisu smlouvy občanský neob jiný průkaz totožnosti, organizace IČ a jmenovací dekrety

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o prodej pozemků, je k dispozici na oddělení pozemků, Odbor majetku města, MěÚ Trutnov

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky spojené s vkladem do katastru nemovitostí - kolek 1.000 Kč, při podpisu smlouvy a dále poplatky jednotlivě řešené ve smlouvě (poplatky za vyhotovení GP, příp. znaleckých posudků), ověření podpisu - 30 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Projednání v orgánech města 3-6 měsíců

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Osoby dotčené projednáváním prodeje (stavební úřady, subjekty dotčené jinými právy k nemovitosti, apod.).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Vypracování znaleckých posudků, geometrických plánů, tržních ocenění – nutno posoudit individuálně

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Formuláře na prodej pozemků jsou k dispozici na stránkách www.trutnov.cz a je možné poslat je elektronicky - datovou schránkou, emailem.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Zákon č. 256/2013 Sb., Katastrální zákon

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

18. Jaké jsou související předpisy

viz. bod č. 17

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

O každé fázi projednávání je občan informován, opravný prostředek je možný jen jako změna usnesení odpovědných orgánů města.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Smluvní závazky a povinnosti, plynoucí z uzavřených smluv.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastěji jsou řešené dotazy související s cenou pozemků. Ty se liší dle katastrálního území a způsobu využití pozemku.

22. Další informace

Rádi zodpovíme osobně na oddělení pozemků - Odbor majetku města.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Na internetových stránkách www.trutnov.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor majetku města

26. Kontaktní osoba

Blanka Možíšová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02. 07. 2013

28. Popis byl naposledy aktualizován

12. 02. 2014

29. Datum konce platnosti popisu

14. 08. 2021

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg