Zřízení věcného břemene

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Zřízení věcného břemene

4. Základní informace k životní situaci

- příjem žádosti, včetně "Souhlasu se zpracováním osobních a citlivých údajů"

- zajištění stanoviska dotčených odborů

- projednání návrhu v Radě města

- uzavření smluvního vztahu

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna takto jednat

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti o zřízení věcného břemene, katastrální mapa se zákresem trasy věcného břemene.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti na podatelnu městského úřadu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor majetku města Městského úřadu Trutnov, odd. pozemků

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

viz bod č. 8

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při podpisu smlouvy občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, organizace IČ, plnou moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o zřízení věcného břemene je k dispozici na odboru majetku města, oddělení pozemků.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky spojené s vkladem do katastru nemovitostí, tj. kolek Kč 1000,- při podpisu smlouvy, dále poplatky jednotlivě řešené ve smlouvě (např. poplatky za vyhotovení GP, znalecného posudku).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Projednání v orgánech města 1-2 měsíce.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Osoby dotčené projednáním zřízení věcného břemene (např. stavební úřad, apod.)

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Vypracování geometrických plánů nebo znaleckých posudků - nutno posoudit individuálně.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

formuláře jsou k dispozici na stránkách www.trutnov.cz a je možné je poslat elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

viz bod č. 17

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravný prostředek je možný jen jako změna usnesení odpovědných orgánů města.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Smluvní závazky a povinnosti plynoucí z uzavřených smluv.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastěji jsou řešené dotazy, kdy bude žádost vyřízena.

22. Další informace

Rádi zodpovíme osobně na oddělení pozemků odboru majetku města.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Na internetových stránkách www.trutnov.cz.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor majetku města

26. Kontaktní osoba

Ilona Hubáčková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02. 07. 2013

28. Popis byl naposledy aktualizován

12. 02. 2014

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg