Pronájem a výpůjčka pozemků a pronájem sloupů veřejného osvětlení ve vlastnictví města Trutnova

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Pronájem a výpůjčka pozemků a pronájem sloupů veřejného osvětlení ve vlastnictví města Trutnova

4. Základní informace k životní situaci

-         příjem žádosti, včetně „Souhlasu se zpracováním osobních a citlivých údajů“

-         zajištění stanoviska oddělení rozvoje a územního plánování

-         projednání návrhu na zveřejnění v poradě vedení, popř. Radě města

-         zveřejnění pronájmu, popř. výpůjčky

-         projednání žádosti po zveřejnění v radě města

-         uzavření smlouvy

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna takto jednat

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Podání písemné žádosti o pronájem, popř. výpůjčku pozemků majetku města včetně specifikace svého požadavku (parcelní číslo, katastrální území, výměra), účel pronájmu nebo výpůjčky.

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti na podatelnu Městského úřadu Trutnov

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor majetku města Městského úřadu Trutnov, odd. pozemků

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

viz. bod č. 8

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při podpisu smlouvy občanský nebo jiný  průkaz totožnosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

- Žádost o pronájem pozemků

- Žádost o pronájem nebo výpůjčku pozemků, tvořících veřejné prostranství  (umístění reklamních stojanů, kontejnerů, lešení, cirkusů, propagačních akcí, …)

- Žádost o pronájem sloupů veřejného osvětlení v majetku města Trutnova,

Žádosti jsou k dispozici na odboru majetku města MěÚ Trutnov, oddělení pozemků, nebo na internetových stránkách MěÚ Trutnov, www.trutnov.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Před podpisem smlouvy o výpůjčce pozemků za účelem umístění stavebního lešení složí vypůjčitel do pokladny MěÚ Trutnov nebo na účet města Trutnova jistotu ve výši 5.000 Kč. Ta bude vypůjčiteli neodkladně vrácena při dodržení ustanovení smlouvy a zároveň při nezpůsobení škody na vypůjčeném majetku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Záleží na požadované době pronájmu nebo výpůjčky, vyřízení žádosti může trvat od 1 týdne do cca 2 měsíců

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Formuláře na pronájem pozemků jsou k dispozici na stránkách www.trutnov.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů
Zásady č. 3/2015 o některých úkonech při nájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky majetku města Trutnova

18. Jaké jsou související předpisy

viz. bod č. 17

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

O každé fázi projednávání je občan informován, opravný prostředek je možný jen jako změna usnesení odpovědných orgánů města

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Smluvní závazky a povinnosti plynoucí z uzavřených smluv.

21. Nejčastější dotazy

Cena pronájmu se liší dle katastrálního území, lokality města a podle účelu využití, bližší informace na odboru majetku města, odd. pozemků, k. 412, 411

22. Další informace

Rádi zodpovíme případné otázky osobně na oddělení pozemků odboru majetku města, k. 412, 411.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Na internetových stránkách www.trutnov.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor majetku města

26. Kontaktní osoba

Dagmar Šitinová, tel. 499 803 288, e-mail: sitinova@trutnov.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02. 07. 2013

28. Popis byl naposledy aktualizován

12. 02. 2014

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg