Registrace vozidel a změny údajů v registru silničních vozidel

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Registrace vozidel a změny údajů v registru silničních vozidel

4. Základní informace k životní situaci

Tato situace se týká registrace silničního vozidla a provedení změn údajů v registru silničních vozidel.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník vozidla nebo osoba zmocněná, při změně vlastníka nebo provozovatele musí být plná moc úředně ověřena.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

O registraci silničního vozidla nebo provedení změny v registru vozidel žádá vlastník nebo provozovatel vozidla obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o registraci silničního vozidla nebo žádosti o provedení změny.

8. Na které instituci životní situaci řešit

V rámci rozvolněné příslušnosti na kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V Trutnově se obraťte na Městský úřad Trutnov, ul. Horská 932, 541 01 Trutnov, správní odbor, oddělení dopravné správních agend, registr vozidel, kancelář č. 005:

 • tel. č. +420 499 803 505, paní Kynclová,
 • tel. č. +420 499 803 506, paní Kirschová,
 • tel. č. +420 499 803 507, paní Cihlářová,

dále kancelář č. 025:

 • tel. č. +420 499 803 508, pan Bc. Brejtr,
 • tel. č. +420 499 803 515, pan Bc. Bartůněk.

Úření hodiny:

 • Po a ST 8:00 - 17:00
 • Út a Čt  8:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00
 • Pá        8:00 - 11:00 a 13:00 - 14:30

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, popř. plnou moc, technický průkaz silničního mot. vozidla (velký techničák), osvědčení o registraci sil. mot. voz. (malý techničák), souhlas vlastníka k zaregistrování voz., protokol o evidenční kontrole (není to protokol o technické kontrole), doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, doklad o zástavním právu váznoucím na sil. mot. voz., doklad o povolení pobytu nebo udělení azylu, registrační značky při vyřazení vozidla z registru a případně další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Druhy předepsaných písemných žádostí: žádost o poskytnutí údajů z registru vozidel, žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel, žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, žádost o vydání nového dokladu k vozidlu, žádost o vydání tabulky s registrační značkou, oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou, žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz, žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel, žádost o vyřazení vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla.

Formuláře žádostí získáte:

 1. ve vestibulu budovy MěÚ Trutnov, ul. Horská 932,
 2. na internetových stránkách MěÚ Trutnov.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Zápis do registru vozidel:

 • moto do 50 cm3 – 300 Kč,
 • moto nad 50 cm3 – 500 Kč,
 • postranní nebo přív. vozík, mot. tříkolka, čtyřkolka – 500 Kč,
 • mot. vozidlo s nejméně čtyřmi koly – 800 Kč,
 • přípojné vozidlo do 750 kg – 500 Kč,
 • přípojné vozidlo nad 750 kg - 700 Kč.

Od 01.01.2009 se při registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 platí u vozidel, která nesplňují minimálně mezní hodnotu emisí EURO 3, poplatek na podporu sběru  a využití autovraků. Výše poplatku: a) 3 000 Kč v případě plnění normy EURO 2, b) 5 000 Kč v případě plnění normy EURO 1, c) 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnost emisí. 

Změny v registru silničních vozidel:

 • vydání průkazu za stracený, poškozený, odcizený, neupotřebitelný – 100 Kč,
 • vyřazení voz. z registru – 200 Kč,
 • vydání tabulky registrační značky 1ks – 200 Kč (např. je-li pár-400 Kč + zápis do TP - 50 Kč),
 • vydání tabulky zvláštní registr. značky – 500 Kč,
 • vydání tabulky registrační značky na přání za každou tabulku - 5 000 Kč,
 • vydání tabulky registrační značky s registrační značkou již tomuto silničnímu vozidlu přidělenou - 600 Kč,
 • rezervace registrační značky na přání - 300 Kč a 500 Kč,
 • zápis změny do technického průkazu – 50 Kč (např. je-li více změn poplatek se sčítá, platí i pro LPG a zapsání taž. zařízení),
 • schválení technické způsobilosti u dovozu a výroby – 2000 Kč,
 • schválení tech. způsobilosti přestavba nebo využití voz. v autoškole – 1000 Kč,
 • vydání výpisu z registru vozidel, 1 stránka – 15 Kč.

Správní poplatek se platí hotovostí u pracovníka registru, který žádost vyřizuje.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádosti, které nemusíme prošetřovat vyřizujeme na počkání, jinak do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník, zástavní věřitel, provozovatel, osoba pověřená.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné další úkony nejsou po žadateli vyžadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů,  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zákon č. 297/2009 Sb., o odpadech.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu voz. na poz. komunikacích, vyhláška č. 342/2015 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opětovné podání žádosti o změnu s uvedením nových skutečností.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce podle § 83 zákona 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

21. Nejčastější dotazy

Protokol o evideční kontrole: není protokolem o pravidelné technické kontrole nebo prohlídce. Je to úkon, který provádí stanice tech. kontroly cca. za 200.-Kč, za účelem ztotožnění vozidla s technickým průkazem, kontroly pravosti identifikačních znaků vozidla, barvy, obsaditelnosti atd. V podstatě slouží k ochraně budoucí vlastníka vozidla.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Portál veřejné správy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Schvalování jednotlivě dovezeného a vyrobeného vozidla, přestavba vozidla. Žadatel podá písemnou žádost volnou formou, kde specifikuje podle hlavy II nebo hlavy III části třetí nebo části páté zákona 56/2001 Sb. svůj záměr. Doporučujeme konzultaci s  technikem MěÚ úřad Trutnov, oddělení dopravně správních agend, registr vozidel č. dv. 025, tel 499 803 508 nebo 515.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Správní odbor

26. Kontaktní osoba

Bc. Petr Bartůněk

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 06. 2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

01. 06. 2017

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg