§25 odst. 6 písm. c) bod 2. Zvláštní užívání komunikace – umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů, nebudou-li bezprostředně odstraněny

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

§25 odst. 6 písm. c) bod 2. Zvláštní užívání komunikace – umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů, nebudou-li bezprostředně odstraněny

4. Základní informace k životní situaci

Jedná se o povolení umístění, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem je právnická osoba nebo její oprávněný zástupce nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  • předchozí souhlas vlastníka dotčené komunikace
  • souhlas příslušného orgánu Policie ČR (dopravní inspektorát Trutnov - Ing. Javůrek) - v případě, že může dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti (pro urychlení řízení je možné doložit k žádosti vyjádření příslušného orgánu Policie ČR a souhlas vlasníka)

8. Na které instituci životní situaci řešit

Ministerstvo dopravy - u dálnic a rychlostních komunikací

Nábřeží L. Svobody 12, Praha 1

Tel: 972 211 111 (225 131 111)

E-mail: posta@mdcr.cz


Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje - u silnic I. třídy

Regiocentrum Nový pivovar
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

E-mail :  posta@kr-kralovehradecky.cz


Městský úřad Trutnov - u silnic II., III. třídy a místních komunikací

Slovanské náměstí 165

541 16 Trutnov

Po a St :   8.00 - 17.00

Út a Čt :   8.00 - 15.00

Pá :         8.00 - 14.30

Tel.: +420 499 803 111 Fax: +420 499 803 103

E-mail: dvorackova@trutnov.cz      podatelna@trutnov.cz

URL: http://www.trutnov.cz

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 165, odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy - kancelář dveře číslo 402

Úřední hodiny.

Po a St :   8.00 - 17.00

Út a Čt :   8.00 - 15.00

Pá:          8.00 - 14.30

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněnou žádost, situační snímek se zakreslením místa zásahu. Pro urychlení vyřízení žádosti je možné žádost doplnit o vyjádření Policie ČR DI Trutnov a souhlasem vlastníka

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis formuláře žádosti lze získat v kanceláři č. 402 Městského úřadu Trutnov, odboru dopravy, oddělení silničního hopodářství a dopravy nebo na internetové adrese www.trutnov.cz/mestsky-urad/silnicni-spravni-urad

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí při zvláštním užívání trvajícím do 10 dnů včetně 100,- Kč, do 6 měsíců včetně 500,- Kč a nad 6 měsíců 1000,- Kč. Správní poplatek je nutné uhradit před vydáním rozhodnutí a to buď hotově v pokladně Městského úřadu Trutnov, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je 30 dnů, při zvlášť složitých případech 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  • dopravní inspektorát Policie ČR Trutnov - v případě, že může zvláštní užívání omezit bezpečnost nebo plynulost provozu na komunikaci
  • vlastník komunikace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Součinnost v případě potřeby upřesnění údajů žádosti a při projednávání žádosti s účastníky uvedenými v bodě 14.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost s ověřeným el. podpisem lze podat na el. adresu podatelna@trutnov.cz, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou nebo datovou schránkou 3acbs2c.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

·  zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

·  vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

·  zákon č. 500/2004 Sb., o správním řádu, ve znění pozdějších předpisů

·  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové podáním u zdejšího správního orgánu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

      ·  pokuta až do výše 500 000,- Kč 

21. Nejčastější dotazy

Odpovědi na dotazy uvedeny ve zveřejněných životních situacích.

22. Další informace

Další informace lze získat na Městském úřadu Trutnov, Slovanské nám. 165, odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy

kancelář dveře číslo 430

tel. 499 803 367 - Ing. Iva Křemenská
tel. 499 803 190 - p. František Přibyl
tel. 499 803 189 - Bc. Andrea Dvořáčková

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstva dopravy ČR   http://www.mdcr.cz/cs/

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vydáním rozhodnutí o zvláštním užívání není dotčena povinnost získat další povolení např. pro uzavírku komunikace.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy MěÚ Trutnov.

26. Kontaktní osoba

Bc. Andrea Dvořáčková, referentka oddělení silničního hospodářství a dopravy

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15. 10. 2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

15. 10. 2014

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg