Prohlášení o volbě druhého jména

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Prohlášení o volbě druhého jména

4. Základní informace k životní situaci

Fyzická osoba, která má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem v místě trvalého pobytu, nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno, prohlásit, že bude užívat dvě jména.

 • Prohlášení není časově omezeno a není stanoven správní poplatek.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Prohlášení může učinit:

 • fyzická osoba, které se prohlášení týká,
 • u nezletilého dítěte zákonní zástupci
  (nezletilý starší 15 let musí předložit písemný souhlas)

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.

U osob narozených do 31.12.1949, kde je v matrice zapsáno více jmen, lze druhé jméno zvolit pouze z těchto zapsaných jmen.

U nezletilého staršího 15 let je třeba připojit k prohlášení jeho souhlas, bez něhož ke zvolení druhého jména nemůže dojít.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavit se na příslušný úřad a učinit prohlášení.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit na matričním úřadu příslušném podle trvalého pobytu nebo místa narození prohlašovatele.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 165, Odbor správní, odd. právní, úsek matriky přízemí, dv. č. 163, s matrikářkami:

 

Jarmila Hofmanová          tel. č. 499 803 209     hofmanova@trutnov.cz
Karolína Kašparová          tel. č. 499 803 210     kasparova@trutnov.cz
Petra Macková                 tel. č. 499 803 216     mackova@trutnov.cz
Zdeňka Buchtová             tel. č. 499 803 211     buchtova@trutnov.cz

 

Pracovní doba:
PO A ST:     8.00 - 17.00 h
ÚT a ČT:      8.00 - 15.00 h
PÁ:              8.00 - 14.30 h

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Písemné prohlášení, které obsahuje:

 • jméno, příjmení,příp. rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo 
 • jméno, které si zvolí,
 • příp. souhlas nezletilého staršího 15 let

Další doklady:

 • rodný list fyzické osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
 • popř. oddací list

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Matriční úřad, v jehož matriční knize je narození zapsáno, vydá prohlašovateli do 30 dnů od obdržení prohlášení s podklady nový rodný list.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po obdržení nového rodného listu je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu apod.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předdpisů
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádní zákon č. 301/2000 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě rozhodnutí o zamítnutí prohlášení o volbě druhé jména je  možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává odvolacímu orgánu prostřednictvím matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.mvcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Změna jména a příjmení
Příjmení po rozvodu manželství
Ženská příjmení

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správní, odd. právní, úsek matriky

26. Kontaktní osoba

Jarmila Hofmanová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02. 02. 2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

02. 02. 2017

29. Datum konce platnosti popisu

01. 01. 2020

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg