Kácení dřevin rostoucích mimo les.

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Kácení dřevin rostoucích mimo les.

4. Základní informace k životní situaci

Kácení dřevin rostoucích mimo les se řídí podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, dále pak nájemce se souhlasem vlastníka.  

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ke kácení dřevin  je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Povolení se vydává na základě závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na místně příslušném ObÚ, pro město Trutnov a přidružené obce je to Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov, Ing. Markéta Zárubová, tel.: 499 803 247, e-mail: zarubova@trutnov.cz, úřední hodiny : pondělí a středa 8:00-17:00 Hod

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

U fyzické osoby - jméno příjmení, datum narození, bydliště, u právnické osoby název firmy, sídlo, IČ. Doklad o vlastnictví pozemku (výpis z katastru nemovitostí), katastrální mapu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář - Žádost ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Formulář je možné stáhnout na oficiálních stránkách Města Trutnova. Žádost je možné napsat volnou formou tak, aby obsahovala náležitosti podle prováděcí vyhlášky č. 189/2013 Sb., k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání povolení ke kácení je bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V souladu s § 83 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V jednoduchých věcech rozhoduje orgán ochrany přírody bezodkladně, v ostatních případech do 60 dnů a ve zvláště složitých případech  do 90 dnů od zahájení řízení. 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Všichni vlastníci dotčeného pozemku, na kterém roste předmětná dřevina rostoucí mimo les.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Umožnění provedení místního šetření či ohledání dřeviny na místě.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost je možné podat elektronicky, za předpokladu, že má žadatel aktivován elektronický podpis nebo datovou schránku.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Prováděcí vyhláška č. 189/2013 Sb., k zákonu č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Správní řád č. 500/2004Sb.,ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možné podat odvolání, v souladu se správním řádem (500/2004 Sb.).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě že fyzická ( právnická) osoba poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu ( dřeviny) rostoucí mimo les může ji být uložena pokuta 20 000,- Kč, 100 000,-Kč ( 1 000 000,-Kč.). 

21. Nejčastější dotazy

Na jak velkou dřevinu musí být povolení ke kácení?

Na dřevinu rostoucí mimo les o obvodu kmene větším než 80 cm, měřeno ve výšce 1,3 m nad zemí, což je zhruba průměr  dřeviny 25 cm.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí, MěÚ Trutnov

26. Kontaktní osoba

Ing. Markéta Zárubová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

25. 01. 2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

25. 01. 2017

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg