Opatrovnictví dospělých osob (plnoletých)

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Opatrovnictví dospělých osob (plnoletých)

4. Základní informace k životní situaci

K omezení svéprávnosti člověka může dojít zejména v těchto případech, když:

-  člověk trpí duševní poruchou
-  není schopen se sám o sebe postarat
-  není schopen sám nakládat s finančními prostředky
-  je lehce ovlivnitelný k podepisování různých smluv
-  nemá reálný náhled na svůj zdravotní stav
-  má sklony k sebepoškozování, sebevražedné úmysly atd.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Řízení o omezení svéprávnosti osoby je započato podáním podnětu či návrhu (včetně zprávy o aktuálním zdravotním stavu), podnět/návrh se zasílá okresnímu soudu. Návrh/podnět může podat kdokoli, právnické i  fyzické osoby např. rodinní příslušníci, přátelé, známí, lékaři, městský úřad, všichni ti, kteří přicházejí do kontaktu s danou osobou.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Po podání podnětu/návrhu soud zváží, zda je důvod k zahájení řízení o omezení svéprávnosti. Pokud je řízení zahájeno, ustanoví soud znalce z oboru psychiatrie, který následně vypracuje znalecký posudek na posuzovanou osobu, poté je nařízeno ústní jednání. Soud za účasti znalce, navrhovatele a posuzované osoby vydá rozsudek.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Doporučujeme navštívit praktického a odborného lékaře, ke kterému posuzovaný dochází. Jedná se zejména o zvážení, zda je důvod k zahájení řízení. Poté kontaktovat sociálního pracovníka či veřejného opatrovníka MěÚ Trutnov a to buď osobně, telefonicky či e-mailem, případně vyšší soudní úřednice na příslušném okresním soudu.  

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví, oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví, Slovanské nám. 165, 541 16  Trutnov, kancelář č. 160  nebo okresní soud, který je místně příslušný.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Gabriela Mačková, Bc., veřejná opatrovnice, MěÚ Trutnov, odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví, oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví, telefon: 499 803 223, e-mail: mackova.gabriela@trutnov.cz, kancelář č. 160, přízemí budovy vpravo

Adéla Kadeřábková Povolná, Mgr., veřejná opatrovnice, MěÚ Trutnov, odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví, oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví,  telefon: 499 803 194, e-mail: kaderabkova@trutnov.cz, kancelář č. 160, přízemí budovy vpravo

 

Pondělí, středa  8,00 - 17,00

Úterý, čtvrtek   práce v terénu - dostupnost na telefonu 605 202 619

Pátek             8,00 - 14,30  

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Nejsou potřeba žádné doklady.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádný formulář není k dispozici, lze poradit, jak návrh či podnět na zahájení řízení o omezení svéprávnosti sepsat a kam jej adresovat.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zákonné lhůty nejsou stanoveny, vydání rozsudku o omezení svéprávnosti trvá zhruba 6 - 8 měsíců.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Posuzovaná osoba, které se bude podnět či návrh týkat, rodina dotyčné osoby, ošetřující lékař, odborný lékař (např. psychiatr, neurolog, ortoped atd.)

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě podání návrhu je požadována spolupráce s okresním soudem a městským úřadem.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Viz. bod č. 9

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Výkon opatrovnictví není v žádném zákoně taxativně vymezen.

18. Jaké jsou související předpisy

Především zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravným prostředkem je odvolání proti vydanému rozsudku ze strany posuzovaného. 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokud si opatrovník neplní své povinnosti, které mu svěřil místní okresní soud, může dojít ke změně opatrovníka. Stejně tak i může dojít k trestnímu stíhání opatrovníka, který např. nevyužíval finanční prostředky opatrovance pro jeho potřeby.

21. Nejčastější dotazy

Případné dotazy zodpoví veřejné opatrovnice MěÚ Trutnov, kontakty viz. bod č. 9.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Viz bod č. 8

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví

26. Kontaktní osoba

Bc. Helena Kubíčková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

23. 03. 2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

01. 03. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Bez dalšího upřesnění a poznámek.

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg