Byl to pro nás výjimečný projekt, řekla architektka Rosová o SVČ

Kdy jste se poprvé začali bavit o novém zázemí pro SVČ? Bylo to v roce 2014, ale původně za námi nepřišlo ani Středisko volného času. Chystali jsme totiž pro baseballisty úpravy Ballparku Redfield na Kryblici. Ale jelikož se s lidmi ze SVČ znají, tak jsme začali prověřovat i to, jestli by se k hřišti nedal přistavět objekt, kde by se vybudovalo SVČ. To byla první myšlenka, že se něco postaví. Ale samozřejmě to ztroskotalo na tom, že v této části byla složitá dopravní obslužnost. Jaká další místa jste prověřovali pro eventuální vznik střediska? Líbil se nám areál na Bojišti, pro který se tehdy hledalo uplatnění. Tam jsem ale nakonec usoudili, že by to bylo velmi složité. Sice v areálu jsou vzrostlé stromy, takže by se tam dalo pracovat s lanovým parkem, který se nakonec zrealizoval Na Nivách, nicméně pořád jsme to nepovažovali za ideální místo. A pak jsme přišli s myšlenkou, že areál Na Nivách je poměrně málo využívaný. Takže Nivy byly váš nápad? Ano, ta myšlenka přišla od nás. Přemýšleli jsme, že když ne Bojiště, když ne Kryblice, tak co? Nivy nám přišly nedoceněné a že jsou trošku dírou na peníze, když to řeknu takhle. Vědělo se, že město bude muset s areálem dřív nebo později něco dělat. Nám se to jevilo jako perfektní místo. Dopravní dostupnost je dobrá, je tu velké parkoviště, je v docházkové vzdálenosti od škol. Na tom nám hodně záleželo, aby se tam lidé dostali i dobře pěšky. Jaká to pro vás byla práce zapojit se do takového velkého projektu? Bylo skvělé, že pan Khol (ředitel SVČ - pozn.) měl veliké nadšení a velký sen. Viděl, že to bude jedno z nejlepších zařízení v republice. Nikdy se nenechával úplně svazovat tím, že žije v Trutnově a že to musí být přesně uměřené tomu, jak velké je to město. Věděl, že má hodně dětí, které středisko navštěvují. Měl za sebou návštěvy některých podobných zařízení a společně jsme pak také ještě nějaká další navštívili. Kde jste se byli podívat? V Říčanech u Prahy, kde je to sice soukromé komerční zařízení, které vydělává, ale z velké části se shoduje s tím, co je tady. Pak jsme se ještě byli podívat v Praze Modřanech, kde je to podobné zařízení a je i provozované jako to trutnovské. Samozřejmě jsme si vyslechli spoustu rad, co funguje a nefunguje, takže jsme z toho pak měli malinko zamotanou hlavu. Nicméně pan Khol má za sebou spoustu externistů a instruktorů, kteří do toho také byli hodně zapálení a přinášeli své nápady. To se třeba promítlo do lezecké stěny, o kterou je už teď velký zájem. Kolik času jste strávila na návrhu SVČ? Vytvořit studii mi trvalo asi tři až čtyři měsíce. Jaká je to doba? Krátká, dlouhá? To je celkem dobré, vzhledem k tomu, jak velký je to objekt a jak složitý má provoz. Hodně to ale bylo dané tím, že jsme měli od střediska velmi dobře připravenou požadovanou náplň areálu. Kdybychom měli hledat, co, kam a jak, bylo by to pro nás těžké. Takhle jsme dostali seznam kroužků a toho, co potřebují, a my už jsme si to pak jen pospojovali do nějakých logických celků, aby nám to provozně dávalo smysl. Další věc je ale ta, že nikdo neví, jak se objekt bude využívat za pět nebo deset let. Protože když se navrhuje bytový dům, je to celkem jasné a provoz se v čase nemění. Ale tady na základě návštěv, které jsme absolvovali jinde, jsme viděli, jak hrozně rychle se mění zájmy dětí. Kroužek, který byl před deseti lety velice populární, tak je dnes zrušený a hledají se jiné věci, které děti baví. Doufáme, že se nové středisko osvědčí i v delším horizontu, že prostory budou tak variabilní, že s nimi půjde pracovat. To se ale očekává, ne? Přeci jen to byla rekonstrukce za 200 milionů… Ano. Tohle je však celková částka včetně venkovních ploch, lanového parku, hřišť a dalších menších objektů, jako jsou umývárny a šatny pro venkovní hřiště, garáže… Rekonstrukce hlavní budovy vyšla asi na 120 milionů. Co jste si vlastně říkala, když jste si procházela budovu ještě před rekonstrukcí? Když se rozhodlo, že to budou Nivy, tak jsme samozřejmě přemýšleli o tom, jak k tomu přistoupit. Jestli se k objektu chovat ohleduplně, anebo jestli můžeme jít vyloženě po těch funkcích, které tam potřebujeme dostat. A co potřebujeme vyčistit, tak vyčistíme. Dohledala jsem si v archivu, že na původním objektu již proběhly nějaké dvě tři výrazné přestavby. Takže to, co mělo historickou hodnotu, už tam v tu chvíli nebylo. V podstatě po poslední přestavbě, což bylo v padesátých letech, už objekt neměl nic, co by se dalo zachránit. Soustředili jsme se na to, abychom optimálně naladili provoz v objektu. Říká se, že někdy je rekonstrukce stávajícího prostředí těžší než vytvoření nové novostavby. Bylo to i v tomto případě? Určitě bylo. Na kontrolním dni jsme několikrát vedli debatu, jestli by bývalo nebylo lepší starou budovu strhnout a postavit to celé úplně znovu. I když já osobně mám s tímto trošku problém. Přijde mi to jako mrhání - zbořit dům, odvést ho na skládku a stavět znovu. Proto jsem ráda, že došlo k té rekonstrukci. Ale je i pravda, že rekonstrukce jsou vždycky zrádné. Člověk ví, že těch víceprací bude více, než když se vyprojektuje nový objekt. Jak přestavba probíhala? Prostředek objektu jsme zachovali - tělocvičnu, dódžo, taneční sály. Část původního objektu, kde stály ricochetové kurty, se strhla. Místo toho se vystavěla nová část, kde nám dávala velký smysl reprezentativní vstupní hala spojená s menším gastro provozem, který tam pan Khol už chtěl prozíravě mít. Myslím si, že je to dobře. Ví, že tam budou čekat rodiče a někdo dětem musí prodat jablko nebo tatranku. K tomu se navíc přidružila cvičná kuchyně, která se dá ale v létě využívat i pro příměstské tábory. Hygiena to schválila. O patro výše se vybudovaly výtvarné ateliéry a administrativní prostory. A na druhé straně objektu se ještě přistavěl prostor, kde je lezecká stěna. A to, co se nachází okolo budovy venku, je také vaše práce? V rámci studie jsme řešili především hlavní budovu, ale vytvořili jsme k tomu i nějakou situaci, v níž bylo navržené rozmístění venkovních hřišť, sportovišť, pěšinky… Myslím si, že v rámci dokumentace pro stavební povolení pak došlo k nějakým korekcím, ale ne úplně zásadním. Takže rámec našeho návrhu zůstal zachován. Drželi jste se při vytváření projektu nějakého vašeho rukopisu? To snad ani ne. Záměr byl takový, že to má být jednoznačně moderní záležitost. Pan Khol má v tomto směru úplně výborné myšlení. On tvrdí, že prostředí děti vychovává. To, že doteď aktivity Střediska probíhaly ve třídách ve škole, pro ně bylo špatně. Protože děti přešly ze školní třídy, kde se učily, do školní třídy, kde pak třeba hrály na kytaru, kreslily, dělaly astronomii, ale stále byly ve škole. Velmi si přál, aby nový objekt na děti působil jinak. Aby tam měly rozhled a prostředí je nesvazovalo. Aby když někdo půjde na balet, procházel chodbou a díval se na lezeckou stěnu. Aby se tam lidé mohli navzájem ovlivňovat. To bylo velké motto, velké přání a mně se to na tom strašně líbilo. Jak se vám spolupracovalo s ředitelem Kholem? Výborně. Má velké nadšení. Samozřejmě někdy to bylo těžké, protože on všechno vidí, že to půjde a všechno se zařídí. Nevím, jak to říct, aby to nevyznělo špatně, ale chce to nejlepší a chce to všechno. Občas docházelo k nějakému tření s investorem městem a někdy také s námi, kdy jsme se mu snažili vysvětlit, že ne všechno je tak dobře technicky proveditelné. Od některých věcí, které byly v projektu navržené, se tak pak kvůli vícepracím muselo upustit. Jednou z nich například je, že nástup do lanového parku není ze střechy, jak se původně uvažovalo. Měla tam být lanovka, která tam teď není. Je tam ale vybudovaná plošina a vše je to připravené, aby se to jednou dalo doplnit. V tuto chvíli však byly peníze potřeba na umyvadla. A jak jste to měla s vlastní inspirací? To se hrozně těžko popisuje. Co se týká exteriéru, tak to bylo jednoduché. Věděli jsme, že tvar budovy bude hodně složitý, tak jsme tušili, že na zeď přijde bílá omítka. Ta tomu vždycky hodně pomůže a hmotu sjednotí. Jako doplňkovou barvu jsme vybrali zelenou, protože nám do areálu přišla vhodná. Nechtěli jsme, aby objekt, který svým objemem je už tak velký, na sebe ještě víc upozorňoval.  A co týká interiéru, to prostě přijde nápad. Většinou začínáme tím, že si připravíme nějaké barevné schéma. Řekneme si, jestli chceme, aby to bylo hodně barevné nebo méně. Věděli jsme, že třeba ve vstupní hale se bude promítat na stěnu, budou tam nějaké barevné obrazovky, kde poběží videa z kroužků a prostor se rozsvítí z provozu. Takže jsme zvolili interiér tak, aby nebyl extra barevný. Když mluvíte o vstupní hale, jak jste přišli na to kulaté ztvárnění stropu, což je mimochodem velmi hezký a zajímavý nápad? Hledali jsme právě hravé řešení, protože standardně se pracuje například s kazetami nebo podobně, které se dají použít v kancelářích nebo halách. Chtěli jsme něco zajímavějšího a nakonec zvítězily ty kruhy. Myslím, že v kombinaci s kulatými světly to vypadá docela dobře. Je to o hledání optimálního řešení. Dá se říct, že je to taková výkladní skříň nového střediska. Souhlasíte se, že je to nejzajímavější část objektu? Ano, protože přečkala realizaci i bez nějakých velkých změn. U rekonstrukcí je poměrně běžné, že přicházejí vícepráce a hledají se kompromisy, aby se někde také ušetřilo. V té vstupní hale se to ale nestalo. Přáli jsme si, aby zůstala hezká, reprezentativní, aby když tam přijde návštěvník, tak to pro něj bylo příjemné místo. Já osobně ještě za příjemnější považuji kavárnu, do které se díváte přes prosklenou stěnu. Co dalšího byste ještě vypíchla? Myslím si, že hodně se povedl prostor divadla, což je zase v místě, kde navazuje přístavba na původní část objektu. Tam vznikl výškový odskok. Strop stávajícího objektu byl totiž níže, než jsme potřebovali u nového stropu ve vstupní hale. Takže jsme do toho vestavěli jeviště a hlediště. Divadlo se pak navíc podařilo velmi dobře technicky vybavit, a to nejen pro účely dramatického kroužku, ale mohou se zde učit noví střihači, kameramani a další. Od této náplně dětí práce s technikou si ve středisku hodně slibují. Specifický je určitě také v rámci objektu podíl lezecké stěny, která je větší, než by člověk čekal. Ale tady na Trutnovsku je hodně lidí, kteří lezou a stěna ZŠ Komenského zdaleka nestačí. Už teď je jasné, že tu bude plno od rána do večera. Myslíte, že nové SVČ má teď všechno, co by mělo mít? Všechno tam určitě není, pak Khol by vám určitě řekl, co všechno tam chybí. (smích) Ale myslím si, že pro aktivity, na které jsou zvyklí, zázemí mají. Nepochybuji o tom, že se časem přijde na něco, co by v objektu ještě mohlo být. Doufám, že se nám to pak povede nějakým způsobem doplnit. V každém případě doufám, že objekt bude Středisku sloužit dlouho a bude schopný mu umožnit i mnoho dalších aktivit. I takových, kterých dneska ještě nikdo z nás neslyšel. Čím je podle vás volnočasový areál Na Nivách jedinečný? Myslím, že jedinečný je tím, že ve chvíli, kdy se areál postavil a otevírá se, tak je to opravdu hotové. To je super. Je tam perfektní vysoká zeleň, je tam lanový park. Na zelené louce tohle prostě neuděláte. V tom vidím tu velkou přidanou hodnotu, že je to postavené v areálu, který má nějakou historii. Jste pyšná na hotové dílo? Ano, jsem a dělá mi radost. Pro nás to byl poměrně výjimečný projekt, protože se hodně věnujeme rezidenční architektuře, což jsou rodinné domy, bytové domy, víkendové domy… Konkrétně pro mě to bylo pole neorané, ale bavilo mě to, za což hodně vděčím nadšení pana Khola a jeho kolegů. Michal Bogáň michal@trutnovinky.cz foto: Miloš Šálek

Trutnovinky na našem serveru

Zdroj: Trutnovinky, Zobrazit celý článek

Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« leden »
  Po Út St Čt So Ne
1     1 NABÍDKA... (Akce třetích stran)
1. 01. 2020, 00:00 - 31. 01. 2020, 23:59
2 3 HANA FRIEDELOVÁ... (Akce třetích stran)
3. 01. 2020, 00:00 - 29. 02. 2020, 00:00
4 5 KONCERT PRO... (Akce třetích stran)
5. 01. 2020, 16:00 - 5. 01. 2020, 23:59
2 6 AKADEMIE TŘETÍHO... (Akce třetích stran)
6. 01. 2020, 14:30 - 6. 01. 2020, 23:59
SENIOR BEZ NEHOD (Akce třetích stran)
6. 01. 2020, 14:30 - 6. 01. 2020, 23:59
5... (Akce třetích stran)
6. 01. 2020, 19:00 - 6. 01. 2020, 23:59
7 POVÍDÁLCI (Akce třetích stran)
7. 01. 2020, 09:00 - 7. 01. 2020, 23:59
8 9 ČESKOSLOVENSKÝ... (Akce třetích stran)
9. 01. 2020, 17:00 - 9. 01. 2020, 23:59
ČAPEK (Akce třetích stran)
9. 01. 2020, 19:00 - 9. 01. 2020, 23:59
10 PLES LIDÍ DOBRÉ VŮLE (Akce třetích stran)
10. 01. 2020, 20:00 - 10. 01. 2020, 23:59
PLES LIDÍ DOBRÉ VŮLE (Akce třetích stran)
10. 01. 2020, 20:00 - 10. 01. 2020, 23:59
11 12
3 13 KNÍŽKA NEJLEPŠÍ... (Akce třetích stran)
13. 01. 2020, 00:00 - 13. 01. 2020, 23:59
14 HABSBURSKÝ... (Akce třetích stran)
14. 01. 2020, 17:00 - 14. 01. 2020, 23:59
15 ZDENĚK DANĚK: MALBA (Akce třetích stran)
15. 01. 2020, 00:00 - 18. 02. 2020, 00:00
LISTOVÁNÍ - LOSOS... (Akce třetích stran)
15. 01. 2020, 20:00 - 15. 01. 2020, 23:59
16 JAN ČERVINKA:... (Akce třetích stran)
16. 01. 2020, 00:00 - 19. 03. 2020, 00:00
KURS KERAMIKY PRO... (Akce třetích stran)
16. 01. 2020, 00:00 - 16. 01. 2020, 23:59
PŘEDNÍ ČESKÝ... (Akce třetích stran)
16. 01. 2020, 17:00 - 16. 01. 2020, 23:59
17 18 19
4 20 AKADEMIE TŘETÍHO... (Akce třetích stran)
20. 01. 2020, 14:30 - 20. 01. 2020, 23:59
NORSKO OD A DO Z (Akce třetích stran)
20. 01. 2020, 19:00 - 20. 01. 2020, 23:59
21 TOMÍK NA CESTÁCH:... (Akce třetích stran)
21. 01. 2020, 17:00 - 21. 01. 2020, 23:59
RŮŽOVÝ SAMURAJ.... (Akce třetích stran)
21. 01. 2020, 19:00 - 21. 01. 2020, 23:59
22 MIKVE (Akce třetích stran)
22. 01. 2020, 19:00 - 22. 01. 2020, 23:59
23 VÁCLAV GIRSA /... (Akce třetích stran)
23. 01. 2020, 00:00 - 29. 02. 2020, 00:00
DRÁČEK (Akce třetích stran)
23. 01. 2020, 15:50 - 23. 01. 2020, 23:59
24 TRUTNOV V... (Akce třetích stran)
24. 01. 2020, 00:00 - 19. 04. 2020, 00:00
25 26 ROMSKÉ POHÁDKY (Akce třetích stran)
26. 01. 2020, 15:00 - 26. 01. 2020, 23:59
5 27 28 29 30 JAK A PROČ SE... (Akce třetích stran)
30. 01. 2020, 17:00 - 30. 01. 2020, 23:59
31    

banner-v1.giffacebook.jpginstagram.jpg

Počasí Trutnov
 

banner-app-f.jpg