Mnohým řidičům chybí pokora, myslí si šéf dopravních policistů Jiří Prouza

Byl jste dlouho tiskovým mluvčím policie. Teď jste vedoucím dopravního inspektorátu. Kdy a za jakých okolností k tomu došlo? Zpočátku jsem pracoval na obvodním oddělení, potom tři roky jako tiskový mluvčí policie v Trutnově. Po odchodu tehdejšího vedoucího dopravního inspektorátu se uvolnila tato pozice a přihlásil jsem do výběrového řízení, vyhrál jsem ho a vedoucím jsem osmým rokem. Byla to pro vás velká změna? V čem hlavně? Je to určitě velká změna, protože musím řešit spoustu věcí, které řadový policista nevykonává. Je to manažerská funkce, musím být schopen vést kolektiv, řídím a koordinuji činnost celého oddělení, dohlížím na plnění zadaných úkolů, zodpovídám za vedení útvaru i za své podřízené, spolupracuji s ostatními odděleními uvnitř policie, ale i ostatními subjekty v civilním sektoru a podobně. Kolik policistů máte na dopravce k dispozici? Aktuální stav je šestadvacet policistů včetně vedení. Čemu se hlavně věnují? Úkolem dopravní policie je služba veřejnosti a zajištění bezpečnosti v silničním provozu. Řada lidí si myslí, že naší činností je stát u silnice a chytat řidiče, kteří se dopouštějí přestupků. Významnou částí této služby je dokumentace a zpracovávání dopravních nehod. Další část je zaměřená na dohled nad bezpečností silničního provozu. Pod tím si lze představit hlídku, která v terénu řeší běžné přestupky od překročení rychlosti až pod odhalování řidičů, kteří jezdí pod vlivem alkoholu či omamných a psychotropních látek. Samostatnou částí je dopravní inženýrství, což je velmi stěžejní a pestrá činnost. Dopravní inženýr má na starosti infrastrukturu. Úzce spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, právnickými nebo fyzickými osobami, vydává příslušná stanoviska, případně vyjádření týkající se dopravně-inženýrské problematiky. Jaká je aktuální dopravní situace v Trutnově a blízkém okolí? Zdejší územní odbor je dost specifický tím, že jde o veliké území. Je zde několik horských středisek, to znamená, že příliv turistů je enormní a s tím souvisejí i dopravní problémy. V Krkonoších dohlížíme pravidelně nad bezpečností silničního provozu. Navíc jsme v příhraničním území, takže tady probíhá nejen tranzit nákladní dopravy, ale bohužel někdy také odcizených vozidel. Zloději například odcizí auto v Německu a přes naše území se ho snaží převézt do Polska. Z tohoto důvodu se účastníme i speciálních, preventivních akcí, soustředěných právě na tuto trestnou činnost. Trutnov je specifický také v tom, že ho protínají tři silnice první třídy. S tím je spojený problém zejména v nákladní dopravě, protože přes město projíždí velký počet nákladních vozidel. Jejich množství se ještě zvyšuje při různých uzavírkách a rekonstrukcích silnic.  No právě. Nedávno, kvůli opravě silnice v Náchodě, byly na nějaký čas dopravní problémy. Zejména při špičkách byla ucpaná Polská ulice a jiná místa. Jak na to reagujete? Doprava se musí usměrnit, naplánovat objízdná trasa pro osobní i nákladní dopravu. Musíme reagovat také na podněty občanů, starostů měst a obcí či zastupitelů. Snažíme se tomu věnovat naplno, což nám bere čas pro práci v jiných částech regionu. Už dlouho se mluví o dálnici D 11, která by měla vést po okraji Trutnova. Pokud se postaví, jaký vliv bude mít na dopravu v Trutnově a okolí? Bude to přínos? Vybudování této dálnice ve směru na Polsko je jeden z nejdůležitějších úkolů, protože si ji tento region zaslouží. V současné době je doprava stažena do centra Trutnova a město to velmi zatěžuje. Jsem zastáncem toho, aby dálnice byla vybudována v zadaných termínech. Tím by se nákladní doprava odklonila mimo město, zkvalitnil by se také odjezd nebo příjezd na hory a vůbec do celého regionu. Čeho se však obávám, je samotná stavba, a to z logistického důvodu. Zejména pohyb těžké techniky nebo transport stavebního materiálu, což bude značný problém vzhledem ke stavebně technickému stavu současných silnic první a druhé třídy. Pokud do té doby nebudou učiněny potřebné úpravy na těchto komunikacích, tak si dovolím tvrdit, že nastanou poměrně zásadní dopravní komplikace. Řešením by mohlo být rozšíření stoupacích pruhů na silnicích I. tříd ze směru od Dvora Králové nebo na hranici s Polskem. Když jsou totiž zhoršené klimatické podmínky, hlavně v zimním období, tvoří se tam kolony nákladních vozidel, které tam zůstávají stát a kompletně komplikují dopravu v regionu. Moc alternativ ale nevidím a jsem v tomto ohledu poněkud skeptický. Jak vaši práci hodnotí samotní řidiči? Musíte občas čelit jejich verbálním útokům? Jako v jiných oblastech života jsou dva tábory lidí. Jsou lidé, kteří vnímají dopravní policii jako potřebnou, která chrání občany a zajišťuje jejich bezpečnost. To, co se často děje na silnicích je velký problém, takže si myslím, že i z tohoto důvodu má naše práce smysl a je důležitá. Pak je tu druhý tábor řidičů, kteří se dopustí nějakého přestupku a jsou za to postiženi. Ti nás vidí jinak. Od těchto lidí občas čelíme verbální útokům. Ty jsou dnes velmi rozšířené zejména na sociálních sítích. Součástí vaší práce je měření rychlosti. Jakou máte zkušenost s jejím dodržováním? Každým rokem děláme určité průzkumy a shromažďují se statistické údaje, účastníme se dopravně bezpečnostních akcí, které jsou cíleně zaměřené na tuto problematiku. Mohu říci, že překračování povolené rychlosti je nadále jeden z největších prohřešků řidičů v tomto regionu, nejen českých ale i zahraničních, například polských. Statisticky je to číslo stále vysoké. Je to zřejmé hlavně u mladých řidičů, kteří nezřídka hned po absolvování autoškoly sednou za volant silného vozu a zkoušejí, co dokáže. Překračují rychlost, dopouštějí se dopravních nehod, bohužel někdy s fatálními následky. Není týdne, abyste nezastavili na silnicích Trutnovska řidiče pod vlivem alkoholu nebo drog. V odhalování alkoholu za volantem máme nejlepší výsledky v kraji a patříme i mezi nejúspěšnější v celé republice.  Za osm let, co dopravní inspektorát vedu, jsem si myslel, že ty počty budou klesat. Bohužel je ale stále velké množství řidičů, kteří riskují, sednou za volant pod vlivem a jsou odhaleni. Sankce začínají být čím dál tvrdší, ať už v délce zákazu řízení nebo ve výši finančního postihu. Pro člověka, který má normální příjem nebo je dokonce řidičem z povolání, to může být zcela zásadní problém.  Nemyslím si ale, že by tyto případy zcela vymizely. Jaké sankce těmto řidičům hrozí? Jde o finanční sankce v řádech i několik desítek tisíc korun a zákaz řízení automobilu i na několik let. Když se však řidič dopustí ohrožení pod vlivem návykové látky, může být trest ještě tvrdší, například odnětí svobody. Co si myslíte o řidiči, který usedne za volant pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek? Jako vedoucí dopravního inspektorátu to zásadně odsuzuji. Dnes je spousta možností, jak se lze tomuto problému vyhnout. Po oslavě si objednat taxíka, nebo požádat kamaráda o odvoz. Často se také stává, že řidič celý večer pije, ráno pak potřebuje jet autem, policejní hlídka ho zkontroluje a nadýchá zbytkový alkohol. K užívání návykových látek jsem velmi nekompromisní a každý kdo usedne pod vlivem těchto látek za volant, musí počítat s citelnou sankcí. Jací jsou obecně řidiči v Trutnově a okolí? Nemohu říci, že je v regionu nějaké město či obec, kde by řidiči byli horší nebo naopak lepší. Samozřejmě máme vytipovaná místa, kde překračují rychlost, a na ta se zaměřujeme. Myslím si ale, že je to obecně všude stejné nebo podobné. Samostatnou kapitolou jsou dopravní nehody. Co je jejich nejčastější příčinou? Nesprávný způsob jízdy, například nevěnování se dostatečně řízení vozidla, předjíždění v místech, kde je to zakázáno, nedání přednosti v jízdě, nepřiměřená rychlost, nezkušenost především mladých řidičů, nebo těch, kteří jezdí málo, tak zvaných svátečních řidičů. Mají tady v regionu nehody stoupající tendenci? Trutnovský region má největší počet dopravních nehod po regionu Hradec Králové. Velkou roli v tom hrají v zimních měsících Krkonoše, zejména při zhoršených klimatických podmínkách. Za minulý rok jsme měli více než 1200 dopravních nehod, což je poměrně vysoké číslo. Ve srovnání s republikovým měřítkem však nijak alarmující. Nemůžeme pominout ani tragické nehody. Každý lidský život, který vyhasne na silnici, je velkou tragédií pro účastníky nehody nebo pozůstalé rodiny. Na silnicích trutnovského regionu zahyne průměrně pět lidí ročně, letos jsme zaznamenali dvě úmrtí. Byl bych rád, kdyby to byla nula. Vzpomínáte si na nehodu, která pro vás byla noční můrou? Mezi nehody, které se dopravního policisty dotknou nejvíce, patří ty, při nichž zemřou děti nebo osoby jemu blízcí. To je pro policistu vždy velmi psychicky náročné a traumatizující. Nechci tady uvádět nějaké konkrétní tragické nehody, každá, při které přijde člověk o život ve mně zanechá nesmazatelnou stopu. Jak vaši kolegové snášejí tragické havárie? Pracuji tady s týmem velmi zkušených policistů, kteří mají za sebou dlouholetou praxi a jsou to profesionálové na svých místech. Ale i policista je jenom člověk a nelze říci, že si po letech na tyto tragédie zvykne. To v žádném případě. Jsou určitě kolegové, kteří to snášejí lépe, jiní zase hůře. Je to ovlivněno délkou služby i zkušenostmi. Je povinností účastníků dopravní nehody vždy volat policii, nebo existují výjimky? Existují zákonné podmínky, kdy řidič policii volat nemusí. Stane se například nehoda, při které nedojde ke zranění osob nebo k poškození majetku třetí osoby, nebo škoda na vozidlech nepřesáhne částku 100 tisíc korun. Pokud tomu tak je, mohou si dopravní nehodu řidiči zpracovat sami na místě sepsáním tak zvaného euroformuláře. Bohužel se v této souvislosti setkáváme stále častěji s tím, že velká většina pojišťoven vyžaduje, aby u nehody byla policie. My tam přijedeme, účastníci už mají vyplněný euroformulář a jenom potřebují potvrzení, že jsme tam byli. To je samozřejmě špatně. Tím pádem euroformulář postrádá smysl. Pokud si ale účastník není něčím jistý, může zavolat na linku 158. Vyškolení policisté, řidičům poradí, zda je policie na místě nehody nutná či nikoli. Často se mluví o tom, že řidič, který způsobí nehodu, z místa ujede.Je to v poslední době bohužel trend hodně častý. Z mého pohledu je to nepochopitelné, protože mnohdy dojde jen k drobné majetkové škodě. Někteří řidiči však vědomě ujíždějí, protože jsou pod vlivem alkoholu. U ostatních to jde na vrub paniky nebo strachu ze sankcí. Pokud ale řidič ujede a nehodu neoznámí, pak je sankce daleko tvrdší. Je potřeba, aby si to řidiči uvědomili a udělali všechno pro objasnění nehody. Jakým řidičem je vedoucí dopravního inspektorátu? Držitelem řidičského průkazu jsem od dvaceti let, tedy více než polovinu svého života. Jsem řidič, který je čím dál opatrnější. S přibývajícím věkem a vzhledem k tomu, jakou práci vykonávám, se snažím předvídat hodně situací, které třeba ani nenastanou. Díky intuici jsem už mnohokrát rozhodl správně. Jezdím rád, užívám si to. Dodržujete vždy pravidla silničního provozu? Předpisy dodržuji, zvláště, když si uvědomím, že jsem vedoucím dopravního inspektorátu. Máte nějaký vzkaz pro řidiče na Trutnovsku? Pořád nosím v hlavě jednu věc, která mě mrzí. Mnohým řidičům totiž chybí pokora a sebereflexe. Někteří lidé mají pocit, že jsou nesmrtelní, že hrají nějakou virtuální hru. Na silnicích to ale neplatí a některé věci už pak nejdou vrátit. Proto bych jim rád vzkázal, aby při řízení automobilů byli pokornější, tolerantnější, ohleduplnější, dodržovali předpisy, věnovali se naplno řízení a uvědomovali si, že každý se chce vrátit v pořádku domů. Co děláte, když opustíte kancelář dopravního inspektorátu a máte volno? Moje práce je někdy psychicky velmi náročná. K odbourávání stresu mně pomáhá jízda na horském kole. Jezdím často nejen tady v regionu, ale i na jiných místech v republice. Také běhám a teď jsem k tomu ještě přidal zimní plavání, otužuji se v extrémně studené vodě. Je to skvělý relax.   JIŘÍ PROUZA narozen 10. dubna 1972 v Trutnově vystudoval vysokou školu na Policejní akademii v Praze osm let je vedoucím Dopravního inspektorátu Trutnov je ženatý, má syna rád jezdí na kole a otužuje se při zimním plavání žije ve Rtyni v Podkrkonoší Hynek Šnajdar hynek@trutnovinky.cz Foto: Miloš Šálek    

Trutnovinky na našem serveru

Zdroj: Trutnovinky, Zobrazit celý článek

Nahoru

Kalendář akcí

« 2019 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
22           1 LETNÍ KINO BOJIŠTĚ (Akce třetích stran)
1. 06. 2019, 00:00 - 21. 09. 2019, 00:00
DÍLNIČKY PRO DĚTI (Akce třetích stran)
1. 06. 2019, 00:00 - 30. 06. 2019, 00:00
NABÍDKA... (Akce třetích stran)
1. 06. 2019, 00:00 - 30. 06. 2019, 00:00
DEN OTEVŘENÝCH... (Akce třetích stran)
1. 06. 2019, 09:00 - 1. 06. 2019, 13:00
OBŘÍ NAFUKOVACÍ... (Akce třetích stran)
1. 06. 2019, 12:00 - 1. 06. 2019, 18:00
2
23 3 4 POVÍDÁLCI (Akce třetích stran)
4. 06. 2019, 09:00 - 4. 06. 2019, 23:59
5 BESEDA S JIŘÍM... (Akce třetích stran)
5. 06. 2019, 17:30 - 5. 06. 2019, 23:59
6 TZV. „METELKŮV... (Akce třetích stran)
6. 06. 2019, 17:00 - 6. 06. 2019, 23:59
7 PROMENÁDNÍ... (Akce třetích stran)
7. 06. 2019, 00:00 - 7. 06. 2019, 00:00
VNITŘNÍ SVĚTY (Akce třetích stran)
7. 06. 2019, 19:00 - 7. 06. 2019, 23:59
8 ABB TRUTNOVSKÝ... (Akce třetích stran)
8. 06. 2019, 12:00 - 8. 06. 2019, 23:59
9
24 10 LISTOVÁNÍ -... (Akce třetích stran)
10. 06. 2019, 19:00 - 10. 06. 2019, 23:59
11 KOŠÍKÁŘSTVÍ:... (Akce třetích stran)
11. 06. 2019, 00:00 - 11. 06. 2019, 23:59
12 FILIP KUDRNÁČ:... (Akce třetích stran)
12. 06. 2019, 00:00 - 16. 07. 2019, 00:00
13 JAN MLČOCH: DANZA (Akce třetích stran)
13. 06. 2019, 00:00 - 18. 09. 2019, 00:00
TESTOVÁNÍ IQ (Akce třetích stran)
13. 06. 2019, 15:00 - 13. 06. 2019, 23:59
TRUTNOVSKÁ... (Akce třetích stran)
13. 06. 2019, 17:00 - 13. 06. 2019, 23:59
14 FESTIVAL KAFE & JAZZ (Akce třetích stran)
14. 06. 2019, 00:00 - 15. 06. 2019, 00:00
TOČ SE A VRČ, MŮJ... (Akce třetích stran)
14. 06. 2019, 00:00 - 22. 09. 2019, 00:00
15 KRAKONOŠŮV... (Akce třetích stran)
15. 06. 2019, 00:00 - 15. 06. 2019, 23:59
YogFest hor (Akce třetích stran)
15. 06. 2019, 08:00 - 15. 06. 2019, 23:59
DNY OTEVŘENÝCH... (Akce třetích stran)
15. 06. 2019, 09:00 - 15. 06. 2019, 17:00
16 PO STOPÁCH... (Akce třetích stran)
16. 06. 2019, 00:00 - 16. 06. 2019, 00:00
25 17 DOPOLEDNE S... (Akce třetích stran)
17. 06. 2019, 09:00 - 17. 06. 2019, 23:59
18 TAJNÝ DENÍK... (Akce třetích stran)
18. 06. 2019, 00:00 - 18. 06. 2019, 00:00
MADEIRA (Akce třetích stran)
18. 06. 2019, 17:00 - 18. 06. 2019, 23:59
VNITŘNÍ SVĚTY (Akce třetích stran)
18. 06. 2019, 18:00 - 18. 06. 2019, 23:59
19 CO TAKHLE KE... (Akce třetích stran)
19. 06. 2019, 00:00 - 19. 06. 2019, 00:00
20 MUSICA ANTIQUA... (Akce třetích stran)
20. 06. 2019, 00:00 - 20. 06. 2019, 00:00
DRÁČEK (Akce třetích stran)
20. 06. 2019, 16:00 - 20. 06. 2019, 23:59
KARL ILLNER:... (Akce třetích stran)
20. 06. 2019, 17:00 - 20. 06. 2019, 23:59
Green Life:... (Akce třetích stran)
20. 06. 2019, 18:30 - 20. 06. 2019, 23:59
21 PROMENÁDNÍ... (Akce třetích stran)
21. 06. 2019, 00:00 - 21. 06. 2019, 00:00
EVOLUCE (Akce třetích stran)
21. 06. 2019, 19:00 - 21. 06. 2019, 23:59
22 TRUTNOV OPEN 2019 (Akce třetích stran)
22. 06. 2019, 00:00 - 22. 06. 2019, 23:59
Mistrovství a... (Akce třetích stran)
22. 06. 2019, 12:00 - 23. 06. 2019, 14:00
23
26 24 25 ČERVNOVÝ KONCERT... (Akce třetích stran)
25. 06. 2019, 19:00 - 25. 06. 2019, 23:59
26 UKRADENÝ ČAS (Akce třetích stran)
26. 06. 2019, 18:00 - 26. 06. 2019, 23:59
27 JOSEF ULLMANN (Akce třetích stran)
27. 06. 2019, 00:00 - 31. 08. 2019, 00:00
28 POŘÍČÍ U TRUTNOVA... (Akce třetích stran)
28. 06. 2019, 00:00 - 27. 10. 2019, 00:00
29 30

banner-v1.giffacebook.jpginstagram.jpg

Počasí Trutnov
 

banner-app-f.jpg