Pokud člověk věří, neexistuje žádná významnější věc

Kdo jsou Svědkové Jehovovi? Svědkové Jehovovi vznikli kolem roku 1876. Byla to malá skupina lidí, kteří byli zklamaní z velkých náboženství. Vzali si Bibli a začali ji studovat, oproštěni od všech těch nauk z velkých náboženství. Pojmenovali se jako Badatelé Bible a ve 30. letech, když už byli známí po celém světě, si dali jméno Svědkové Jehovovi. A to z důvodu, že Jehova je Boží jméno, jelikož dospěli k závěru, že kdyby jméno nezaznělo, Boží jméno by upadlo v zapomnění. Je to velmi zavazující. Jinak jsme křesťané, žijeme podle zásad, které dal Ježíš Kristus svým následovníkům. Budeme-li se soustředit na Trutnov, tak Svědkové Jehovovi jsou lidem asi nejvíce na očích, když postávají na rohu u obchodního domu Máj. Co tam děláte? Máme tam stojánky, kde zdarma nabízíme naši literaturu, která se mimochodem vydává v obrovském rozsahu. Chceme nabídnout Trutnovákům, potažmo ostatním lidem v jiných městech, hodnotné čtení zdarma. Iniciativu však necháváme na lidech. Když tam například zahlédnou námět o rodině, tak aby přišli, hezky pozdravili, vzali si časopis a odešli. Snažíme se tímto vycházet vstříc pocitům lidí, kteří někdy mají obavy z přímého kontaktu. My sami nikoho neoslovujeme a ani nevybíráme žádné peníze. Opravdu nikoho neoslovujete? Ne, jen stojíme taktně vedle stojanu. Až v případě, že někdo projeví zájem, zastaví se a prohlíží si časopis, tak pak se ho zeptáme, jestli k tomu chce znát ještě nějaké další informace. Většina lidí řekne, že nechce, stačí jim, že si vezmou časopis, poděkují a jdou pryč. Pokud si někdo o tom chce promluvit, tak si s ním o tom popovídáme. Častokrát se mi stalo, že jsme se potom přesunuli na lavičku k pomníku a tam vedli rozhovor. Třeba při velkých koncertech, kdy je město plné lidí, vznikly fantastické rozhovory. Náměty jsou velmi často sociálního charakteru. Je zájem mezi trutnovskou veřejností o vaše časopisy? (odpovídá manželka Judita) Nevedeme si žádnou statistiku, ale lidé si časopis berou. Někteří si už zvykli a chodí pravidelně. Tematicky vychází jednou za dva měsíce, ale jsou tam samozřejmě i knihy a různé brožury - třeba o vzniku života, kde dochází ke konfrontaci evoluce a stvoření. Lidé se nad tím mohou zamyslet, protože dosud třeba slyšeli jen jeden názor, ale tady je i jiný. V časopisech jsou často praktické rady, které samozřejmě vycházejí z Bible, ale jsou velmi pěkně vysvětlené. Jak vychovávat děti, jak pomáhat mladým v pubertě, jak si zkvalitnit život… Hodně témat je pro mladé. Odkážeme je také na naše webové stránky JW.org, které jsou k dispozici téměř v 1000 jazycích. Hans: Řeknu vám jeden zajímavý postřeh. Měli jsme ve stojanu časopis o depresích u mladistvých a netušil byste, kolik náctiletých si ho vzalo. I když si třeba chvíli dodávali kuráže nebo přišli ve větším počtu. To je totiž problém České republiky, kde Svědkové Jehovovi byli často a bezdůvodně pomlouvání a v lidech to přetrvává. To mě mrzí. Máme žel i nepřátele. Proč máte nepřátele? Hans: Reálný důvod pro to není, protože si myslíme, že Svědkové Jehovovi patří k nejctihodnějším občanům i této země, a to svou poctivostí, pílí, statečností… Jak jsem řekl, byli jsme často pomlouváni a stále se to s námi táhne. Zajímavé je to, že když se zeptáte někoho z okolí rodiny Svědků Jehovových - sousedů, kolegů v práci - tak většina těchto lidí vám řekne, že jsme fajn. Nepřátelské projevy vznikají tak spíše od lidí, kteří nás neznají a jen to někde slyšeli. Judita: V podstatě to bylo i v Bibli předpovězeno. Je to jedno z takových proroctví, že Kristovi učedníci budou mít i nepřátele. V některých věcech jsme jiní a někdo o to klopýtá. Hans: Ale reálně? Nikdy se přeci nemůžete líbit všem lidem, to víte určitě sám. Setkáváte se často s nějakými problematickými reakcemi veřejnosti? V tomto ohledu musím Trutnováky pochválit, že se chovají kultivovaně a příjemně. Samozřejmě jsou lidé, kteří jdou kolem a vrhají nepříjemné pohledy, ale to se vám může stát i někde u příbuzných. Opravdu za těch pět let, co tam stojíme, se stalo výjimečně, že si třeba někdo trošku ulevil. Milý úsměv dalšího kolemjdoucího nebo dítěte to zas vymaže. Svědkové Jehovovi jsou známí tím, že zvoní však také u domovních dveří, což už někoho může obtěžovat… S manželkou jsme začali zvěstovat ihned po mém příchodu v roce 1976, ale dělali jsme to tak, že jsme mluvili u plotu, oslovovali jsme na veřejnosti a hezky jsme si povídali. Nechodili jsme přímo po bytech a zvonili. To jsme ani nemohli, jelikož jsme žili v totalitě a byli jsme pod zákazem. Víte, my jsme třeba s manželkou deset let po nocích v podzemí vyráběli literaturu. Za to bylo několik let vězení, kdyby na to přišli. Po roce 1989, kdy byla naše činnost oficiálně obnovena, ještě nemluvím o registraci, ovšem už jsme nebyli pod zákazem, tak jsme okamžitě začali zvonit u dveří lidí. V té době jsme měli vysoký morální kredit, protože lidé věděli, že nás nezlomil fašismus, ani komunismus. Ale záhy pak o nás začaly v novinách vycházet ošklivé články a celá řada lidí se jich zalekla. A proč vlastně zvoníte u dveří? Hans: To je náš styl, je to součást našeho náboženství. Takhle se chodí za lidmi od roku 1876. Judita: Je to pokyn samotného Ježíše Krista. Jděte proto a čiňte učedníky z lidí všech národů… Je to pokyn každému, kdo je křesťanem. Hans: Hlavní důvod je napsaný tady. (dostávám do rukou lístek s biblickým veršem) „Nezadržuj dobro před těmi, jimž patří. Když je v moci tvé ruky to učinit.“ Jinými slovy, my to vidíme tak, že osobní kontakt je důležitý, ten krátký okamžik, kdy zazvoníme a často přes reproduktor nabízíme myšlenku k nějakému biblickému námětu. Člověk má v té chvíli možnost říct, že buď nemá zájem, anebo zájem má, pak mu dáme třeba časopis do schránky. Často jsme se takto dostali do kontaktu s lidmi, kteří by k tomu jinak neměli přístup. Rozhodně to není žádný nátlak a velmi bych si přál, aby to Trutnováci tak nevnímali. Stále takhle chodíte šířit svou víru? Hans: Chodíme, ale méně nápadně. Jsme město, kde je hodně paneláků, z nichž do mnoha ani není možné vstoupit, i když zákon to vlastně nezakazuje. Lidé si to nepřejí. Chápeme to – mají obavy z cizích lidí. Jsme ale úplně normální lidé. Svědkové Jehovovi jsou v Trutnově inženýři, obchodníci, kvalitáři, zdravotnice, učitelky, kadeřnice… Ve svém pracovním a sousedském okolí máme vynikající vztahy. Judita: A děláme to opravdu zdarma ve svém volném čase. Celý život. Snažíme se lidem pomáhat. Kolik je v Trutnově Svědků Jehovových? Mění se to, ale momentálně bych řekl, že aktivních členů je kolem 150. Jak jste se stali jejich součástí? Judita: Já jsem se narodila do rodiny svědků. Můj otec žil na Rýchorách a jako devatenáctiletý našel knihu od svědků, začal si ji číst a stal se věřícím. Oslovil pak ještě moji mamku a já se svým bratrem jsme se přidali. Nicméně, každý si to musí ověřit sám. Sama jsem si studovala, jestli je to opravdu pro mě, jestli je to skutečně pravda, jestli tak chci žít. U nás se náboženství nedědí a ani se nekřtí malé děti. Hans: Můj otec byl zpěvákem ve velkém orchestru a mamka tancovala balet. Když se mnou byla těhotná, tak oba začali Svědky Jehovovi poznávat. Byl jsem pak v tomto duchu vychováván, i když jsem měl spíše před sebou uměleckou dráhu jako zpěvák. V patnácti jsem se ale rozhodl, že radši budu s lidmi mluvit o Bibli než jim zpívat. (smích) Od té doby tím žiju a je to můj smysl života. Změnili se Svědkové Jehovovi za tu dobu, co jste jimi stali? Myslím, že teď jsme taktnější, čemuž se třeba i učíme na shromážděních v našem sále na Bojišti. Scházíme se tam dvakrát týdně, společně zpíváme a učíme se z Bible. Co se týká lidí, které oslovujeme, tak dříve byli zvědavější. Dnes jsou zahlceni různými informacemi. Co mě ale nejvíce zraňuje a velice často slyším, když lidé říkají, že už nikomu nevěří. To je pro mě vůbec nejhorší forma ničení životního prostředí. Určitě v každé skupině lidí někdy vznikají problémy a bylo by nesprávné tvrdit, že u nás to tak není. Pokud ale lidé milují Boha a zásady z Bible, tak jim to pomáhá problémy řešit. Nikdy jste nezačali pochybovat? Hans: Ne, nikdy nás nenapadlo, že bychom od Svědků Jehovových odešli. Utvrzoval jsem se v tom, že je to správné a byla to dobrá volba. Souvisí to s tím, že my věříme tomu, že brzy přijde božský zásah, který změní lidskou společnost navždy. Pro nás je Boží království, o kterém se mnozí modlí, skutečná, nebeská vláda. Ta za krátkou dobu převezme moc nad celou planetou. My jsme její vyslanci. A pokud tomu člověk věří, neexistuje žádná významnější věc. Judita: Ano, člověk něco musí obětovat. Je to jiný styl života, ale vybrali jsme si ho a nelitujeme toho. Například neslavíte Vánoce. Proč? Neslavíme, ale devadesát pět procent našich členů v Trutnově dříve Vánoce slavilo, protože všichni se k Svědkům Jehovovým přidali v posledních dvaceti, třiceti letech. Vánoce mají nebiblický, pohanský původ, proto je neslavíme. Ale vůči lidem, kteří Vánoce slaví nemáme žádnou nevoli. Když se lidé sejdou jako rodina na konci roku, tak jim to přejeme. Máme spoustu známých, za kterými v tom období rádi jdeme na návštěvu a vůbec nám ten strom v rohu nevadí. (smích) Respektujeme je a jsme rádi, když oni respektují nás. To si ani nedáváte dárky? Judita: Co se týká dárků, tak naše děti nejsou ochuzené a nikdy to nepociťovaly jako nějakou ujmu. Dárky si dáváme průběžně po celý rok. Hodně Svědků Jehovových mají takzvané dárkové dny, kdy děti třeba z kapesného něco koupí rodičům. Udělají si hezký den, jdou někam na výlet a pak si dají dárky. Jako rodiny hodně dbáme na to, abychom byli spolu. Jaké jsou tedy vaše nejvýznamnější svátky? Naším nejvýznamnějším svátkem je takzvaná Památná slavnost, kdy si připomínáme Kristovu smrt. Též je známá jako Pánova večeře. Slaví se na jaře, v období Velikonoc, ale my to slavíme přesně v ten den, kdy se to opravdu stalo. Mezi další naše svátky pak patří naše sjezdy, třikrát do roka, na ty mezinárodní se sjíždějí desetitisíce lidí z celého světa.       Dovoluje vám třeba víra alkohol a chodit se bavit do klubů? Hans: O alkoholu koluje spousta mýtů, ale podívejte se sem. (jde otevřít poličku s plným barem) Pijeme však velmi střídmě. Bible nezakazuje pití alkoholických nápojů, ale zakazuje opilství. Vyhýbáme se i určitým druhům hudby, která má agresivní, brutální či nemravný nádech. Svědky Jehovovi tak asi nepotkáte na koncertech takového žánru.   Judita: To se mi líbilo už od začátku, že na základě Bible všichni dodržují tato vysoká morální měřítka, takže nikdo nekouří, neopíjí se, není vulgární, proto k sobě můžeme mít takovou důvěru a jistotu ve společenství. Hans: Naši mladí se chovají tak, aby byli mravně čistí, což je v dnešní době velmi těžké. Vstupujeme do manželství v panenském stavu, pokud se už nejedná o někoho, kdo se stal Svědkem Jehovovým později. Tím pádem se vyhýbáme situacím, kdy by to bylo těžké se zachovat správně. Jak často se modlíte? Judita: Je to individuální, ale modlíme se často a ne jen jednou denně. Samotná modlitba může mít více podob, kdy o něco prosíte, u nás to však není jen prosba. Často Bohu také děkujeme. Modlitba je pro nás takový uctivý rozhovor s naším stvořitelem a není to předepsaná modlitba v nějaké knížce, ale jde to z hlavy a srdce. Hans: V rodině Svědků Jehovových se v podstatě nestává, že by zasedli k jídlu, aniž by předtím vyslovili modlitbu. Michal Bogáň michal@trutnovinky.cz foto: Miloš Šálek

Trutnovinky na našem serveru

Zdroj: Trutnovinky, Zobrazit celý článek

Nahoru

Kalendář akcí

« 2019 »
« listopad »
  Po Út St Čt So Ne
44         1 NABÍDKA... (Akce třetích stran)
1. 11. 2019, 00:00 - 30. 11. 2019, 00:00
2 3
45 4 ALENA VALENTOVÁ a... (Akce třetích stran)
4. 11. 2019, 00:00 - 31. 12. 2019, 00:00
AKADEMIE TŘETÍHO... (Akce třetích stran)
4. 11. 2019, 14:30 - 4. 11. 2019, 23:59
NA KOLOBĚŽCE PO ASII (Akce třetích stran)
4. 11. 2019, 19:00 - 4. 11. 2019, 23:59
5 RŮŽOVÝ SAMURAJ.... (Akce třetích stran)
5. 11. 2019, 00:00 - 5. 11. 2019, 23:59
POVÍDÁLCI (Akce třetích stran)
5. 11. 2019, 09:00 - 5. 11. 2019, 23:59
AUTORSKÉ ČTENÍ... (Akce třetích stran)
5. 11. 2019, 17:00 - 5. 11. 2019, 23:59
6 DEVĚT BRAN 2019 (Akce třetích stran)
6. 11. 2019, 00:00 - 10. 11. 2019, 00:00
BESEDA PRO SENIORY (Akce třetích stran)
6. 11. 2019, 13:30 - 6. 11. 2019, 23:59
VELKÁ CESTA DOMŮ (Akce třetích stran)
6. 11. 2019, 18:00 - 6. 11. 2019, 23:59
7 HUDBA PRAHA BAND (Akce třetích stran)
7. 11. 2019, 19:00 - 7. 11. 2019, 23:59
8 SAMETOVÁ REVOLUCE... (Akce třetích stran)
8. 11. 2019, 00:00 - 26. 01. 2020, 00:00
9 GALERIJNÍ NOC (Akce třetích stran)
9. 11. 2019, 00:00 - 9. 11. 2019, 23:59
10 POUTNÍCI PO... (Akce třetích stran)
10. 11. 2019, 15:30 - 10. 11. 2019, 23:59
46 11 KNÍŽKA NEJLEPŠÍ... (Akce třetích stran)
11. 11. 2019, 00:00 - 11. 11. 2019, 23:59
MARTIN A PLAMÍNEK... (Akce třetích stran)
11. 11. 2019, 17:00 - 11. 11. 2019, 23:59
12 EXPEDICE COLORADO... (Akce třetích stran)
12. 11. 2019, 00:00 - 12. 11. 2019, 23:59
MARKÉTA... (Akce třetích stran)
12. 11. 2019, 17:00 - 12. 11. 2019, 23:59
13 ROBERT KŘESŤAN A... (Akce třetích stran)
13. 11. 2019, 00:00 - 13. 11. 2019, 23:59
14 VÝROBA... (Akce třetích stran)
14. 11. 2019, 16:30 - 14. 11. 2019, 23:59
SAMETOVÁ REVOLUCE... (Akce třetích stran)
14. 11. 2019, 17:00 - 14. 11. 2019, 23:59
15 OD KAŠNY PO MAJÁLES (Akce třetích stran)
15. 11. 2019, 19:00 - 15. 11. 2019, 23:59
16 POZVÁNKA NA KURZ... (Akce třetích stran)
16. 11. 2019, 00:00 - 17. 11. 2019, 00:00
KOUZELNÁ ŠKOLKA -... (Akce třetích stran)
16. 11. 2019, 10:30 - 16. 11. 2019, 23:59
17
47 18 AKADEMIE TŘETÍHO... (Akce třetích stran)
18. 11. 2019, 14:30 - 18. 11. 2019, 23:59
WALES - TROCHU... (Akce třetích stran)
18. 11. 2019, 19:00 - 18. 11. 2019, 23:59
19 20 NENAPLNĚNÉ OBAVY... (Akce třetích stran)
20. 11. 2019, 19:00 - 20. 11. 2019, 23:59
21 DRÁČEK (Akce třetích stran)
21. 11. 2019, 00:00 - 21. 11. 2019, 23:59
ZBYNĚK ŠANC:... (Akce třetích stran)
21. 11. 2019, 00:00 - 17. 01. 2020, 00:00
TRUTNOVSKÝ... (Akce třetích stran)
21. 11. 2019, 17:00 - 21. 11. 2019, 23:59
22 BENJAMING'S CLAN... (Akce třetích stran)
22. 11. 2019, 19:00 - 22. 11. 2019, 23:59
23 24 ZVÍŘÁTKA A... (Akce třetích stran)
24. 11. 2019, 10:00 - 24. 11. 2019, 23:59
MOMENT (Akce třetích stran)
24. 11. 2019, 15:00 - 24. 11. 2019, 23:59
48 25 ONDŘEJ HAVELKA A... (Akce třetích stran)
25. 11. 2019, 19:00 - 25. 11. 2019, 23:59
ONDŘEJ HAVELKA A... (Akce třetích stran)
25. 11. 2019, 19:00 - 25. 11. 2019, 23:59
ONDŘEJ HAVELKA A... (Akce třetích stran)
25. 11. 2019, 19:00 - 25. 11. 2019, 23:59
26 TRIPTYCHON_DI_VOCE (Akce třetích stran)
26. 11. 2019, 19:00 - 26. 11. 2019, 23:59
27 28 29 ŠTĚDREJ VEČER NASTAL (Akce třetích stran)
29. 11. 2019, 00:00 - 12. 01. 2020, 00:00
30 TRADIČNÍ... (Akce třetích stran)
30. 11. 2019, 00:00 - 30. 11. 2019, 23:59
 

banner-v1.giffacebook.jpginstagram.jpg

Počasí Trutnov
 

banner-trhy.png