Připadám si jako Alenka v říši divů, říká ředitel SVČ Trutnov

Vzpomínáte si na okamžik, kdy vznikl plán na velkou rekonstrukci sportovního areálu Na Nivách? Dvacet let jsme působili v Základní škole Rudolfa Frimla. Objížděli jsme spoustu volnočasových zařízení a měli jsme možnost vidět, jak některé věci dobře fungují. V souvislosti se školením nových externích pedagogů jsem někdy na konci roku 2016 promítal prezentaci o tom, jak krásná jsou zařízení pro volný čas v jiných místech republiky. Při tom jsem se zmínil, že si dnešní děti zaslouží moderní zázemí a prostředí, které by působilo dobře i výchovně. Byli u toho lidé, kteří si řekli, že by bylo dobré vybudovat něco takového v Trutnově. Spojili jsme se proto s trutnovskými architekty Rosovými a představili jim náš záměr s tím, zda by vypracovali návrh. Paní architektce se myšlenka líbila, šla do toho, vznikl první návrh a objednali jsme se u pana starosty. Odprezentovali jsme to a zhruba do měsíce přišla reakce města, aby byla vypracovaná studie. Proč právě Nivy? Město podpořilo návrh rekonstrukce areálu Na Nivách, protože objekt rekonstrukci nutně potřeboval s tím, že se zároveň opraví i přírodní areál okolo. Manželé Rosovi se soustředili hlavně na budovu. Jako pedagogičtí pracovníci jsme měli možnost od začátku říci svoje připomínky. Co rozhodlo o této velké stavbě? Myslím si, že energie lidí něco udělat, změnit, posunout dál a důvěra v lidi, kteří se za ten záměr postavili. Zároveň byla důležitá myšlenka udělat něco pro volný čas trutnovských dětí. Ten projekt je hezký nejen po technické, ale i estetické stránce, zároveň je to i hezká sociální a pokroková myšlenka. Že se město Trutnov rozhodlo investovat ohromné množství peněz právě do volnočasových aktivit pro děti, to se jinde v republice hned tak nevidí. Navíc se tím i zvyšuje kvalita života ve městě. Je to prostě investice do dětí, která určitě přinese své ovoce.   Měl jste při vzniku projektu nějaké zásadní připomínky? Pokud ano, k čemu konkrétně? Mezi mnou, architekty a později i městem panovala skvělá komunikace. Když se přišlo na něco, co bylo potřeba vyřešit, tak se to hned vyřešilo. Musela se například postavit opěrná zeď, aby se nesesunula komunikace, napojit inženýrské sítě a podobně. Opravdu se řešily hlavně podstatné a důležité věci. Na detaily došlo až později. Že by ale z našeho uživatelského pohledu docházelo k nějakým větším změnám v projektu, to určitě ne. K řadě změn sice došlo, ale ty vyplývaly z postupu rekonstrukce, nestavělo se na zelené louce. Bylo náročné tuto přestavbu provést? Sledoval jste její postup po celou dobu? Jsem nesmírně rád, že jsem mohl být nejen u zrodu toho záměru, příprav a průběhu přestavby. Každý týden po dobu realizace jsem se účastnil kontrolních dnů stavby od bouracích prací starého areálu až po kolaudační fázi. Byl to jedním slovem porod a zároveň životní zkušenost. Vím, že už v životě nic takového nezažiji. Myslím si, že vystavět takový multifunkční areál byl oříšek i výzva zároveň. Když se blížilo do finále to, co jsme si předsevzali, byl to splněný sen.    Jak jste spokojen s architektonickým řešením interiérů a exteriérů? Musím říci, že naprosto. Nebylo nám předhozeno, že takto to bude a hotovo, naopak iniciativa vycházela z naší strany. Celou dobu si to udrželo svoji základní tvář, a to jsme rádi. Je hotovo, jsme spokojeni a nyní máme velkou zodpovědnost za provoz, abychom nezklamali očekávání, které může mít řada lidí. Tento víceúčelový areál je podle mého soudu v rámci republiky jedinečný. V jaké míře bude areál sloužit vašemu středisku? Celý projekt měl název Středisko volného času Trutnov, které je nyní postaveno ve středu veřejného volnočasového areálu a my jsme jeho správcem. Díky této velké investici, a protože je to významná stavba pro celé město, jsem velice rád, že se dostalo do povědomí lidí, co je naše středisko za organizaci a čemu slouží. V první řadě slouží lidem, kteří žijí ve městě, a co bude dělat záleží právě na těchto lidech. Jádro tvoří zhruba 50 externích zaměstnanců, kteří v Trutnově žijí, a svůj volný čas věnují aktivitám s dětmi. Na nich stojí energie i potenciál střediska. My jsme tady od toho, abychom vytvořili podmínky, zázemí a lidé se u nás cítili dobře. Lidí, kteří se snaží něco udělat pro děti, předat jim zkušenosti, si velmi vážím. Je to velice důležité poslání a chtěl jsem tu laťku v tomto ohledu nastavit hodně společensky vysoko.čtěte také: STŘEDISKO NAVŠTÍVILY TISÍCE LIDÍ, NEODRADIL JE ANI DÉŠŤ Co tedy středisko z hlediska náplně zahrnuje? V provozu jsou tři stěžejní oddělení. Čtyři stovky dětí se už po dobu dvaceti let věnují nejen klasickému, ale i modernímu tanci. Máme také sportovní oddělení outdoor, které zahrnuje všestranné aktivity, jako tradiční i méně tradiční sporty pro živější děti, například lezení na umělých stěnách a podobně. Je to všechno na bázi hry a zábavy. Posledním je estetické oddělení, kam patří rukodělné práce, divadlo i hudba či modelářské aktivity různých typů. Jak vnímáte ten velký skok z původního prostředí do zcela nového a moderního? Máme jasnou životní zkušenost, jaké to dosud bylo. To je myslím výhoda. Dnes, když jsme v novém, tak si připadáme jako Alenka v říši divů. Je to hezký pocit a moc si toho vážíme. Je to ale nepřenosné. V okamžiku, když sem nyní přijdou malé děti, které nezažili to původní sídlo, berou to jako samozřejmost a přijmou to rychle za vlastní, protože nemají srovnání. Sedíte tady ve své kanceláři a zespodu slyšíte dětské hlasy, pro které je středisko určené především. To musí být příjemný pocit, ne? Samozřejmě středisko slouží především dětem, ale k nim dospělí neodmyslitelně patří. Vstupní hala i kavárna, to je místo pro dospělé, kteří doprovázejí děti. Nejde jen o výchovnou část, ale jde o celé prostředí, které tady vzniklo. Není škola, kam patří jenom děti a rodiče ne, je to vytvořené pro lidi, kteří se tady potkávají a mohou se vzájemně inspirovat. Dobře. Je to místo určené pro veřejnost. Z jakých aktivit si mohou příchozí vybrat? Venkovní areál bude zdarma veřejně přístupný. Každý bude mít možnost zajít do kavárny a nechat děti na rozmanitých aktivitách, jako jsou lanový park a podobně. Jsme připraveni na organizované akce, jako jsou kurzy pro školy, tábory a činnost oddílů registrovaných ve středisku, které tady působí. Ostatní spolky ve městě ho budou formou pronájmu. Dětí na „Frimlovce“ bylo 1200 a počítáme, že po přestěhování do nových prostor bude toto číslo razantně vyšší. Je tady asi osm prostor k pronájmu. V zadním venkovním areálu to jsou multifukční a beach volejbalové hřiště. Nejvíce žádaná bude také tělocvična, velký a malý taneční sál, lezecké centrum, divadlo, ateliéry a rukodělná místnost. Co považujete za největší zajímavost nového areálu? Mně se na areálu líbí různorodost. Nejsem úplně vyhraněný k nějaké činnosti, mám rád, když se ve volném čase dělá spousta aktivit. Jsou to nejen věci spojené s přírodou a sportem, ale i technického charakteru. Co se tady ale opravdu povedlo je lezecké centrum a divadlo. I když jsou tyto aktivity zdánlivě neslučitelné, tak je v tom pro ty, co se dokáží nadchnout pro více věcí, velký potenciál. Když procházím pod lezeckými stěnami a vidím ty možnosti, k čemu se dají využít, jde z toho neskutečná energie. Stejně tak divadlo, které je vlastně technickou místností neskutečně technologicky vybavenou. Mohou se tam na profesionální technice učit budoucí zvukaři, osvětlovači, režiséři. Byl bych rád, aby to sloužilo rozvoji dobrých nápadů a projektů, které se zrodí v hlavách dětí. Uvnitř je také kavárna. Bude přístupná i pro ty, kteří aktivity areálu nebudou využívat? Nechci to nijak rozdělovat. Rodiče, kteří doprovázejí svoje děti na kroužky, jsou pro mě veřejnost. Přijít sem může kdokoliv. Jenom bychom chtěli, aby hned na začátku zaznělo, že ve všedních dnech, kdy se tady bude točit značné množství dětí doprovázených rodiči, bude kavárna asi zcela zaplněná a bude to zároveň taková čekárna s občerstvením. O víkendech či o prázdninách se z ní stane plnohodnotná kavárna, jako jsou v centru města pro jakéhokoli zákazníka. Venku je k dispozici lanový park. Jak bude probíhat jeho provoz? Lanový park je umístěn přímo ve stromech a společně s lezeckým parkem nebude volně přístupný. Pojede podle jasných provozních pravidel. Bude to zpoplatněná služba a nejde ji provozovat bez proškolených instruktorů. Instruktáž a vybavení bezpečnostními pomůckami budou samozřejmostí a nedílnou součástí provozního řádu. V našem areálu je kapacita lanového parku patnáct osob a zvládnutí cesty v tomto počtu trvá hodinu. Není to mnoho, proto jsme zvolili provozování formou objednávek přes internet. Na těchto atrakcích čas od času dochází k nehodám. Je ten trutnovský ve všech ohledech bezpečný? Provozují se v něm lanové a lezecké aktivity a rodiče, kteří tam posílají své nezletilé děti, by měli počítat s tím, že dodržování bezpečnostních pokynů je jedním z důležitých faktorů. Za své děti zodpovídají rodiče a měli by to vědět. Doufám, že k rizikovým situacím nebude docházet. Před areálem došlo k přestavbě parkoviště. Bude sloužit i středisku? Myslím si, že rekonstrukce a rozšíření parkoviště významně ovlivnila přestavba tohoto areálu. Jeho návštěvnost bude velká, takže je nutné více parkovacích míst. Mluví se o více než 80 místech, domnívám se však, že je to málo. Navíc ta dopravní dostupnost areálu není v tomto místě optimální. Ve vzduchu je vize vytvořit nadchod nad trutnovským nádražím, který by spojil areál s centrem města. Ta však musí vyzrát, stejně jako provoz tohoto zařízení. Podle mě by to bylo dobré řešení, jak zmírnit tlak na dopravní infrastrukturu Na Nivách. Teď je potřeba, aby případnému pěšímu spojení byla nakloněna veřejnost. Bylo by škoda, kdyby areál kvůli nedostatečné dopravní obslužnosti nemohl plnohodnotně fungovat. Přes prázdniny prošel prostor zkušebním provozem. Jste s ním spokojen? Všechno se v nových prostorách dalo do pohybu a všechno se také dolaďuje, aby to bylo připraveno pro ostrý provoz. Museli jsme zjistit, kolik odbavíme dětí na jednotlivých sportovištích. Jsme rádi, že jsme tady měli v rámci příměstských táborů děti, abychom si mohli udělat nějakou představu. Také noví zaměstnanci měli přes prázdniny čas si zkusit, jak bude areál fungovat. To bylo principem zkušebního provozu. Jak dlouho přestavba trvala a jak byla finančně náročná? Po poklepu základního kamene začaly stavební práce, které skončily a stavba byla předána v dubnu letošního roku. Celkové náklady dosáhly výše 200 milionů korun. Když vidíte, co Na Nivách vyrostlo, jaké máte pocity? Když budu uvažovat z profesního hlediska, je to velký skok, od základů se změnilo úplně všechno. Jsem rád, že jsme si prožili i horší chvíle a nyní jsme se dostali až na výsluní. Je to pro mě splněný sen. Vnímám to také jako poslání, protože areál bude sloužit hlavně dětem a o to nám jde především. Je to výjimečné a jsem rád, že se nám právě v Trutnově podařila taková věc, což není v republice běžné. Pokud se Trutnov stane v tomto směru inspirací pro ostatní města, tak to bude velká událost. Hynek Šnajdar hynek@trutnovinky.cz foto: Miloš Šálek

Trutnovinky na našem serveru

Zdroj: Trutnovinky, Zobrazit celý článek

Nahoru

Kalendář akcí

« 2019 »
« listopad »
  Po Út St Čt So Ne
44         1 NABÍDKA... (Akce třetích stran)
1. 11. 2019, 00:00 - 30. 11. 2019, 00:00
2 3
45 4 ALENA VALENTOVÁ a... (Akce třetích stran)
4. 11. 2019, 00:00 - 31. 12. 2019, 00:00
AKADEMIE TŘETÍHO... (Akce třetích stran)
4. 11. 2019, 14:30 - 4. 11. 2019, 23:59
NA KOLOBĚŽCE PO ASII (Akce třetích stran)
4. 11. 2019, 19:00 - 4. 11. 2019, 23:59
5 RŮŽOVÝ SAMURAJ.... (Akce třetích stran)
5. 11. 2019, 00:00 - 5. 11. 2019, 23:59
POVÍDÁLCI (Akce třetích stran)
5. 11. 2019, 09:00 - 5. 11. 2019, 23:59
AUTORSKÉ ČTENÍ... (Akce třetích stran)
5. 11. 2019, 17:00 - 5. 11. 2019, 23:59
6 DEVĚT BRAN 2019 (Akce třetích stran)
6. 11. 2019, 00:00 - 10. 11. 2019, 00:00
BESEDA PRO SENIORY (Akce třetích stran)
6. 11. 2019, 13:30 - 6. 11. 2019, 23:59
VELKÁ CESTA DOMŮ (Akce třetích stran)
6. 11. 2019, 18:00 - 6. 11. 2019, 23:59
7 HUDBA PRAHA BAND (Akce třetích stran)
7. 11. 2019, 19:00 - 7. 11. 2019, 23:59
8 SAMETOVÁ REVOLUCE... (Akce třetích stran)
8. 11. 2019, 00:00 - 26. 01. 2020, 00:00
9 GALERIJNÍ NOC (Akce třetích stran)
9. 11. 2019, 00:00 - 9. 11. 2019, 23:59
10 POUTNÍCI PO... (Akce třetích stran)
10. 11. 2019, 15:30 - 10. 11. 2019, 23:59
46 11 KNÍŽKA NEJLEPŠÍ... (Akce třetích stran)
11. 11. 2019, 00:00 - 11. 11. 2019, 23:59
MARTIN A PLAMÍNEK... (Akce třetích stran)
11. 11. 2019, 17:00 - 11. 11. 2019, 23:59
12 EXPEDICE COLORADO... (Akce třetích stran)
12. 11. 2019, 00:00 - 12. 11. 2019, 23:59
MARKÉTA... (Akce třetích stran)
12. 11. 2019, 17:00 - 12. 11. 2019, 23:59
13 ROBERT KŘESŤAN A... (Akce třetích stran)
13. 11. 2019, 00:00 - 13. 11. 2019, 23:59
14 VÝROBA... (Akce třetích stran)
14. 11. 2019, 16:30 - 14. 11. 2019, 23:59
SAMETOVÁ REVOLUCE... (Akce třetích stran)
14. 11. 2019, 17:00 - 14. 11. 2019, 23:59
15 OD KAŠNY PO MAJÁLES (Akce třetích stran)
15. 11. 2019, 19:00 - 15. 11. 2019, 23:59
16 POZVÁNKA NA KURZ... (Akce třetích stran)
16. 11. 2019, 00:00 - 17. 11. 2019, 00:00
KOUZELNÁ ŠKOLKA -... (Akce třetích stran)
16. 11. 2019, 10:30 - 16. 11. 2019, 23:59
17
47 18 AKADEMIE TŘETÍHO... (Akce třetích stran)
18. 11. 2019, 14:30 - 18. 11. 2019, 23:59
WALES - TROCHU... (Akce třetích stran)
18. 11. 2019, 19:00 - 18. 11. 2019, 23:59
19 20 NENAPLNĚNÉ OBAVY... (Akce třetích stran)
20. 11. 2019, 19:00 - 20. 11. 2019, 23:59
21 DRÁČEK (Akce třetích stran)
21. 11. 2019, 00:00 - 21. 11. 2019, 23:59
ZBYNĚK ŠANC:... (Akce třetích stran)
21. 11. 2019, 00:00 - 17. 01. 2020, 00:00
TRUTNOVSKÝ... (Akce třetích stran)
21. 11. 2019, 17:00 - 21. 11. 2019, 23:59
22 BENJAMING'S CLAN... (Akce třetích stran)
22. 11. 2019, 19:00 - 22. 11. 2019, 23:59
23 24 ZVÍŘÁTKA A... (Akce třetích stran)
24. 11. 2019, 10:00 - 24. 11. 2019, 23:59
MOMENT (Akce třetích stran)
24. 11. 2019, 15:00 - 24. 11. 2019, 23:59
48 25 ONDŘEJ HAVELKA A... (Akce třetích stran)
25. 11. 2019, 19:00 - 25. 11. 2019, 23:59
ONDŘEJ HAVELKA A... (Akce třetích stran)
25. 11. 2019, 19:00 - 25. 11. 2019, 23:59
ONDŘEJ HAVELKA A... (Akce třetích stran)
25. 11. 2019, 19:00 - 25. 11. 2019, 23:59
26 TRIPTYCHON_DI_VOCE (Akce třetích stran)
26. 11. 2019, 19:00 - 26. 11. 2019, 23:59
27 28 29 ŠTĚDREJ VEČER NASTAL (Akce třetích stran)
29. 11. 2019, 00:00 - 12. 01. 2020, 00:00
30 TRADIČNÍ... (Akce třetích stran)
30. 11. 2019, 00:00 - 30. 11. 2019, 23:59
 

banner-v1.giffacebook.jpginstagram.jpg

Počasí Trutnov
 

banner-app-f.jpg