Prohlášení ředitelů škol v Trutnově k článku Bc. Kateřiny Hůlkové v Pirátských listech

Řeší aktuální potřeby a problémy včetně využití různých grantů a projektů, poskytují si vzájemně metodickou pomoc a plánují společné aktivity jak pro žáky, tak pro pedagogické pracovníky. To, že se neúčastníme jednání MAS, neznamená, že bychom nestáli o rozvoj a spolupráci škol, ale spíše to svědčí o tom, že máme odlišné představy o náplni těchto setkání nebo prostě preferujeme hledání jiných cest a zdrojů, které se nám jeví jako efektivnější. Všechny trutnovské základní školy získávaly v posledních letech nemalé finanční prostředky z projektů a grantů. Jenom v posledním období je to zhruba 40 milionů korun v rámci dotací z IROP, které budou ve čtyřech školách ve městě využity k vybudování nových odborných učeben včetně vybavení. Všechny školy také v maximální možné míře využívají projekty z OP VVV – Šablony pro ZŠ. Společně jsme v poslední době řešili i další témata, například problematiku GDPR, Olympiádu trutnovských škol a tak dále. Rovněž učitelé se často setkávají na společných kurzech, seminářích a sportovních akcích. Víme, že vzájemně spolupracují i někteří výchovní poradci a metodici prevence. Většina škol spolupracuje také s MŠ, zpravidla s pracovištěm, které patří do jejich spádové oblasti. Pro děti ze školek se pořádají sportovní dny, dny dětí, návštěvy předškoláků a podobně. Jsme přesvědčeni, že takovou spolupráci, jaká existuje mezi školami v Trutnově včetně středních škol, by nám mohli jinde závidět. Základní umělecká škola K poznámce o vzájemné spolupráci základních škol a základní umělecké školy je dobré dodat, že se jedná o opravdu okrajový problém. Je potřeba zdůraznit, že na prvním místě je plnění povinné školní docházky a teprve poté je možné rozvíjet téma zájmového vzdělávání. Není přece možné, aby volnočasové aktivity byly předřazeny povinnému vzdělávání ve škole. Paní ředitelka ZUŠ si nemyslí, že by základní školy nespolupracovaly se ZUŠ nebo bránily žákům v účasti na zájmovém vzdělávání. Kvalita škol Hledání souvislostí mezi naplněností školy a její kvalitou je podle našeho názoru velmi zjednodušující a zavádějící pohled na skutečnost. U některých škol byla kapacita stanovena již v 80. letech, kdy odpovídala tehdejším potřebám dané oblasti. Od té doby se situace samozřejmě významně změnila. Nejen celkovým demografickým vývojem (počet dětí poklesl a na dřívější úroveň se nejspíše nikdy nevrátí), ale rovněž jiným rozprostřením zájmu o jednotlivé školy na území města (souvisí s tím, kde žijí rodiny s dětmi). Některé školy tedy už nikdy původní kapacity nedosáhnou. Jen pro příklad: Kdyby se plně naplnila ZŠ Mládežnická, mohly by se zrušit skoro dvě jiné trutnovské školy. Bylo by to nejlepší řešení? Byla by škola tím pádem kvalitnější? Vyhovovalo by to rodičům z jiných částí Trutnova? A jak je to vlastně s prezentovaným voláním po sjednocení úrovně a kvality trutnovských základních škol? Jak tomu vlastně máme rozumět? Autorka textu na jedné straně prosazuje sjednocování úrovně a kvality škol, a na straně druhé usiluje o rozvoj alternativních vzdělávacích cest a metod. Zdá se, že v této otázce nemá sama vůbec jasno. My jsme přesvědčeni o tom, že je lepší, když je vzdělávací nabídka pestrá a rodiče si mohou vybrat. Ve všech školách dochází k modernizaci výuky a začleňování nových výukových metod – skupinové práce, práce v centrech, Hejného matematiky, projektové výuky, aktivních metod učení, využívání ICT ve výuce a tak dále. Dvě trutnovské školy mimo jiné nově otevřely jiné výchovně vzdělávací systémy – „Začít spolu“ a „Montessori vzdělávání“. Je jasné, že nikdy vše nemůže vyhovovat každému. Právě proto je zde ale možnost zvolit školu, která nejvíce odpovídá představám dětí a jejich rodičů. Možnost dalšího vzdělávání pedagogů Je pravda, že většina učitelů má aktivní zájem o další sebevzdělávání. Každá škola proto poskytuje podporu svým učitelům. Školy jsou zapojeny do projektů, které jsou přímo zaměřené na další vzdělávání, spolupracují se vzdělávacími agenturami, kvalitními lektory a institutem dalšího vzdělávání. Umožňují učitelům a vychovatelům rozvíjet a prohlubovat kvalifikaci v různých oborech jejich činnosti. Spousta učitelů se vzdělává i během prázdnin na „Letních školách“. Úloha města jako zřizovatele ZŠ a MŠ Zřizovatel, tedy město, přispívá školám na provoz (mimo SŠ – ty jsou zřizovány krajem). Školy dále dostávají účelové finanční prostředky například na opravy, vybavení, výměnu osvětlení... Rozsáhlejší akce a rekonstrukce jsou řešeny přes Odbor rozvoje města – například zateplení, rekonstrukce jídelny, venkovního hřiště a tak dále. Jako ředitelé cítíme velkou oporu v zástupcích města, se kterými jednáme a komunikujeme téměř neustále. Nepamatujeme situaci, kdy by nám město nepomohlo nebo nevyšlo vstříc. FINANČNÍ ČÁSTKY VYNALOŽENÉ DO ŠKOL ZA POSLEDNÍ 4 ROKY: Provozní a investiční výdaje poskytnuté základním školám v letech 2014 - 2017 v tis. Kč   Provozní a investiční výdaje poskytnuté Mateřské škole v letech 2014 - 2017 v tis. Kč Autorka píše, že je zapotřebí „začít se mezi sebou bavit“. S kým z nás se ale o našich problémech a představách bavila? Jak může vědět, jakým způsobem spolu komunikujeme my? Je nám jasné, že tento článek vznikl v rámci předvolební kampaně. Jeho obsah je ale z velké části nepravdivý, údaje jsou překroucené a se snahou vyvolat pocit, že školství v Trutnově téměř nefunguje, nikam se neposunuje a spousta věcí je špatně. Určitě je co zlepšovat, na čem pracovat. Toho se ale nedosáhne neférovou kritikou, vymyšlenými argumenty a znehodnocováním práce jiných. Ředitelé trutnovských škol: Mgr. Jitka Libřická, Ing. Zuzana Horáková Radová, Mgr. Zdeněk Géc , Mgr. Petr Horčička, Mgr. Zdeněk Švarc, Mgr. Jiří Paták, Bc. Vladimíra Priputenová, Mgr. Petr Skokan

Trutnovinky na našem serveru

Zdroj: Trutnovinky, Zobrazit celý článek

Nahoru

Kalendář akcí

« 2019 »
« prosinec »
  Po Út St Čt So Ne
48             1 NABÍDKA... (Akce třetích stran)
1. 12. 2019, 00:00 - 1. 12. 2019, 23:59
49 2 AKADEMIE TŘETÍHO... (Akce třetích stran)
2. 12. 2019, 14:30 - 2. 12. 2019, 23:59
3 POVÍDÁLCI (Akce třetích stran)
3. 12. 2019, 09:00 - 3. 12. 2019, 23:59
MIKULÁŠOVINY (Akce třetích stran)
3. 12. 2019, 17:00 - 3. 12. 2019, 23:59
HANA HINDRÁKOVÁ... (Akce třetích stran)
3. 12. 2019, 17:00 - 3. 12. 2019, 23:59
JÁ, KONRÁD, KDYSI... (Akce třetích stran)
3. 12. 2019, 17:00 - 3. 12. 2019, 23:59
4 KRÁSKA A ZVÍŘE (Akce třetích stran)
4. 12. 2019, 19:00 - 4. 12. 2019, 23:59
5 KNĚZ A PREZIDENT... (Akce třetích stran)
5. 12. 2019, 17:00 - 5. 12. 2019, 23:59
6 7 Tropik trhy Trutnov (Akce třetích stran)
7. 12. 2019, 09:00 - 7. 12. 2019, 12:00
TRUTNOVSKÝ KAPŘÍK... (Akce třetích stran)
7. 12. 2019, 17:00 - 7. 12. 2019, 23:59
TRUTNOVSKÝ KAPŘÍK... (Akce třetích stran)
7. 12. 2019, 17:00 - 7. 12. 2019, 23:59
TRUTNOVSKÝ KAPŘÍK... (Akce třetích stran)
7. 12. 2019, 17:00 - 7. 12. 2019, 23:59
8 ŠIKOVNÉ RUČIČKY (Akce třetích stran)
8. 12. 2019, 15:00 - 8. 12. 2019, 23:59
50 9 Adventní trhy (Akce třetích stran)
9. 12. 2019, 00:00 - 11. 12. 2019, 00:00
KAMARÁDKA KNÍŽKA (Akce třetích stran)
9. 12. 2019, 09:00 - 9. 12. 2019, 11:00
CO ZAŽIJEŠ VE... (Akce třetích stran)
9. 12. 2019, 19:00 - 9. 12. 2019, 23:59
10 TOMÁŠ TOMAN... (Akce třetích stran)
10. 12. 2019, 17:00 - 10. 12. 2019, 23:59
11 12 PŘEDVÁNOČNÍ... (Akce třetích stran)
12. 12. 2019, 00:00 - 12. 12. 2019, 23:59
DRÁČEK (Akce třetích stran)
12. 12. 2019, 16:00 - 12. 12. 2019, 23:59
VÁNOČNÍ KONCERT... (Akce třetích stran)
12. 12. 2019, 18:00 - 12. 12. 2019, 23:59
UŽ JE TADY ZAS! (Akce třetích stran)
12. 12. 2019, 19:00 - 12. 12. 2019, 23:59
13 14 I. VÝTVARNICKÝ PLES (Akce třetích stran)
14. 12. 2019, 19:00 - 14. 12. 2019, 23:59
I. VÝTVARNICKÝ PLES (Akce třetích stran)
14. 12. 2019, 19:00 - 14. 12. 2019, 23:59
15 HLÍDALI JSME JEŽÍŠKA (Akce třetích stran)
15. 12. 2019, 00:00 - 15. 12. 2019, 23:59
SPOLEČENSTVO... (Akce třetích stran)
15. 12. 2019, 19:00 - 15. 12. 2019, 23:59
51 16 VÁNOČNÍ TRHY 2019 (Akce třetích stran)
16. 12. 2019, 09:00 - 22. 12. 2019, 18:00
POPOVÉ VÁNOCE (Akce třetích stran)
16. 12. 2019, 17:00 - 16. 12. 2019, 18:30
CAVEWOMAN (Akce třetích stran)
16. 12. 2019, 19:00 - 16. 12. 2019, 23:59
17 VÁNOČNÍ KONCERT (Akce třetích stran)
17. 12. 2019, 19:00 - 17. 12. 2019, 23:59
18 19 VOJENSKÉ... (Akce třetích stran)
19. 12. 2019, 17:00 - 19. 12. 2019, 23:59
MUSICA ANTIQUA... (Akce třetích stran)
19. 12. 2019, 19:00 - 19. 12. 2019, 23:59
20 21 KRAKONOŠKA HRAJE... (Akce třetích stran)
21. 12. 2019, 10:30 - 21. 12. 2019, 23:59
BONI PUERI (Akce třetích stran)
21. 12. 2019, 19:00 - 21. 12. 2019, 23:59
22
52 23 24 25 26 ICE PARTY NA... (Akce třetích stran)
26. 12. 2019, 19:00 - 26. 12. 2019, 23:59
27 28 29
1 30 31 SILVESTROVSKÝ... (Akce třetích stran)
31. 12. 2019, 23:45 - 31. 12. 2019, 23:59
         

banner-v1.giffacebook.jpginstagram.jpg

Počasí Trutnov
 

banner-trhy.png